2018-08-31

Garantum nu även i grönt!

Den 13 juli i år noterades vår gröna Autocall på Nasdaq och blev därmed Nordens första publika strukturerade placering baserad på en grön obligation. Finansmarknaden har en viktig roll att spela när ansvarsfulla placeringsval blir allt viktigare för investerare. Panagiotis Pavlidis (längst till höger) på vår struktureringsavdelning berättar mer om gröna obligationer, våra egna gröna placeringar och hur framtiden ser ut för hållbara investeringsalternativ.

Vad är en grön obligation?
– En grön obligation är en obligation vars lånebelopp öronmärks till tydligt definierade miljöprojekt och ingår i den emitterade bankens gröna låneportfölj.

Vad för typ av projekt finansieras?
– Exempel på områden som ingår i denna låneportfölj är förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft.

Hur stor är marknaden?
– Vi ser ett ökat intresse av gröna obligationer och efterfrågan har ökat dramatiskt. Utbudet har inte riktigt hängt med vilket har gjort det svårare att möta efterfrågan. Från att den emitterade volymen för 5 år sedan var 10 miljarder dollar var den 2017 115 miljarder dollar, och hittills i år 71 miljarder dollar.

Hur många placeringar har Garantum som baseras på en grön obligation?
– Den första gröna publika produkten som Garantum arrangerade var Autocall Sverige & Europa nr 3385, vilken emitterades i juli i år. Vi var då först i Norden med att erbjuda en grön strukturerad placering. I nuvarande emission har vi tre autocalls tillgängliga att teckna.

Hur påverkas avkastningen?
– Den enda skillnaden mellan en traditionell strukturerad placering och en grön placering är att den emitterade banken säkerställer att investeringen går till att finansiera gröna projekt. Vi har hittills erbjudit våra kunder möjligheten att investera i autocalls och aktieindexobligationer, men även andra typer av strukturerade placeringar är möjliga. Det är viktigt att poängtera att som investerare i en grön placering gör man inget avkall på avkastningen eller kreditrisken givet samma utgivare.

Vad innebär det för Garantum att en grön autocall noterades på börsen i mitten av sommaren?
– Vårt motto är rätt placering vid rätt tillfälle. Vi har sedan en tid tillbaka letat efter placeringar som främjar en hållbar utveckling utan att kompromissa på den möjliga avkastningen. Vi anser att detta är ett bra alternativ för en investerare som letar efter mer hållbara investeringar. Det öppnar upp möjligheten för oss att kunna strukturera placeringar i olika risknivåer som tidigare bara var möjligt att göra i traditionell form.

Hur ser framtiden ut både för Garantum och marknaden?
– Vi tror att marknaden för gröna placeringar kommer fortsätta växa och flera aktörer på marknaden kommer erbjuda denna typ av placeringar. Vi på Garantum har sedan en tid tillbaka initierat ”Projekt Grönt Ljus” med syfte till att bland annat ta fram hållbara placeringsalternativ.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.