Hallå där, Lars!

2019-02-28

Tranchering, High Yield, Kreditberoende skydd och bolagshändelser, begreppen är många när det kommer till kreditlänkade placeringar. Vi satte oss ner med Lars från strukturering för att lära oss mer. 

Efterfrågan på kreditlänkade placeringar är stor. Vad är det som gör de så intressanta?

– Det är ett produktslag som har låg korrelation mot exempelvis aktiemarknaden och som är konstruerade för att ge ett stadigt kassaflöde på attraktiva nivåer över en längre tidsperiod.

Produkterna som ni ger ut har olika nivåer för kreditberoende skydd/risk, vad innebär det?
– De flesta av våra placeringar med exponering mot ett kreditindex är ”trancherade”. Det innebär att man har skydd mot ett förutbestämt antal bolagshändelser. Skulle det ske fler händelser än skyddet minskas det nominella beloppet för varje händelse som sker därutöver. Olika kreditobligationer har olika nivåer för detta skydd för att ge produkten en så bra motståndskraft som möjligt mot eventuella bolagshändelser även under tider med svagare konjunktur.


Vad skiljer en strukturerad placering med exponering mot high yield bolag jämfört med en fond med motsvarande exponering?
– En av de viktigaste skillnaderna är att man har ”tiden med sig” i en kreditobligation. I en fond har förvaltarna ofta som mål att hålla den genomsnittliga löptiden på företagsobligationerna i fonden konstant, normalt ca 5 år. En kreditobligation har vid köptillfället också normalt ca 5 års löptid men skillnaden är att risken sjunker ju närmare slutdagen placeringen kommer. Jämfört med en fond blir marknadsvärdet i en kreditobligation därmed mindre känslig mot förändringar i marknadsräntan och risk i underliggande bolag.


Vad bör man tänka på när man investerar i en kreditobligation?
– Det är viktigt att sprida riskerna och inte bara investera i en kreditobligation eller i enbart samma exponering. Sprid riskerna genom att investera i kreditobligationer som har olika löptider, exponeringar, ”trancheringar” och emittenter samt gör detta vid olika investeringstillfällen. Man kan också välja vår modellportfölj för att få en färdigpaketerad portfölj av olika varianter av kreditobligationer.

 

 

Bra att veta om marknadsvärdet!
Man ska planera för att behålla placeringen under hela löptiden, även om det normalt går att sälja placeringen på en daglig andrahandsmarknad via börsen. Vid stigande marknadsräntor eller kreditrisk i ingående bolag kan marknadsvärdet i en kreditlänkad placering röra sig mycket – såväl uppåt som nedåt. Så länge du inte har för avsikt att sälja placeringen behöver du normalt inte oroa dig över detta givet att det inte är faktiska kredithändelser som påverkar marknadsvärdet. Den så kallade löptidsrisken, som kan orsaka kraftiga svängningar i marknadsvärde, är störst i början av löptiden men minskar för varje dag tack vare att det finns en fast slutdag. Den fasta kupongen fortsätter däremot att betalas ut enligt plan och marknadsvärdet kommer påverkas allt mindre desto närmare slutdagen placeringen kommer.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.