Hallå där, Måns!

2021-03-25

 

För att fördjupa oss lite mer i hur en välbalanserad portfölj byggs upp tog vi en pratstund med Måns Axelsson, portföljförvaltare på Garantums Kapitalförvaltning. Måns blev nyligen klar med utbildningen CFA, ett prestigefyllt program som ger färdigheter inom bland annat analys och portföljförvaltning.

Stort grattis Måns, hur känns det att ha klarat din CFA?

– Tack så mycket! Det känns extremt bra att äntligen vara färdig efter alla sena kvällar och helger. Jag fick vänta strax över två månader innan jag fick besked om resultatet för det sista provet, vilket definitivt förstärkte lyckan när jag väl fick mailet med raden ”Congratulations on passing the CFA Level 3 exam”.

 

För alla som inte vet vad CFA är, vad innebär det att bli delta i programmet?
– CFA är en förkortning för ”Chartered Financial Analyst” och är en global diplomering för professionella investerare. Genom att delta i programmet utvecklar kandidater färdigheter i flera olika investeringsområden så som portföljförvaltning, finansiell rapportering och analys, finansiella derivat, aktier, och ränteplaceringar.

För att klara hela programmet måste man klara alla tre nivåer samt ha fyra års relevant arbetslivserfarenhet. Varje nivå innebär ungefär 6 månaders förberedelse och det är endast ca 15% av alla som skriver första provet som tar sig igenom hela diplomeringen. För mig tog det strax över 4 år och över 1 000 timmars självstudier. I Sverige finns det i dagsläget bara 150 CFA Charterholders.  

"Portföljens risk kan vara högre utan att investeraren är medveten om det"

 

Några speciella utmaningar som investerare bör ha med sig för att uppnå en balanserad portfölj?
– Traditionellt har vi fått lära oss att en balanserad portfölj ska bestå av långa statsobligationer och aktier. Historiskt sett har det varit en optimal portfölj då obligationerna gett en löpande ränta samtidigt som de har varit ett bra skydd mot aktiemarknaden när det varit turbulent. Så ser det inte riktigt ut idag.

 

Räntan ligger på bottennivåer och för att hitta någon typ av avkastning i ”räntebenet” har många investerare sökt sig högre upp på riskskalan, exempelvis till obligationer eller fonder med hög vikt mot sk. High-Yield. Det behöver inte vara fel men korrelationen med aktier blir betydligt högre och investeraren får inte riktigt den riskspridning som kanske eftersträvas. Det gör också att portföljens risk kan vara högre utan att investeraren är medveten om det.

 

Vad är viktigt att tänka på när man diskuterar portföljkonstruktion med investerare?
– I en värld av obefintliga räntor kan det vara lockande att välja placeringar med lite högre risk för att upprätthålla investerarens förväntansbild på avkastning. Här tycker jag att det är värdefullt att lägga tid på att prata om vikten av att ha rimliga avkastningskrav framöver.

 

Det är också viktigt att titta på sambandet mellan olika investeringar. Högt värderade bolag riskerar framöver att få det tuffare att försvara sina värderingar om räntorna stiger. Om det inträffar kan exempelvis tillväxt- och teknikbolag drabbas hårdare än andra bolag. Finns det dessutom ränteplaceringar i portföljen som är känsliga för högre räntor kan det bli en dubbelsmäll. Att måla upp olika framtida scenarion för investeraren tycker jag därför är viktigt.

 


Diskretionär förvaltning – en självklar del i en bred portfölj

Tänker du ibland att du borde ägna mer kraft åt att få din ekonomi att växa? I så fall är du i gott sällskap. Varför inte överlåta en del av ditt kapital till en diskretionär förvaltning som sköts av en engagerad specialist med lång erfarenhet inom investeringsanalys och förvaltning?

Vi erbjuder förvaltning inom aktier, fonder och strukturerade produkter. I nära samförstånd med din rådgivare anpassar vi oss alltid efter vem du är, vad du behöver och vad du har för mål. Prata med din rådgivare som kan berätta mer och läs om diskretionär förvaltning här >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.