• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

High Yield eller Low Yield?

2020-12-08

2020 har varit ett mycket speciellt år på både aktie- och räntemarknaden. Vi gick in i året med en rekordvärdering på High Yield obligationer, för att sedan se kraftiga fall i marknadsvärden och ett ökat antal kredithändelser under våren till följd av COVID-19. Hösten har däremot inneburit en smått otrolig återhämtning i marknadsvärden, givet hur mycket som har förändrats i världen sedan januari.

ICE Bank of Amerika HY index, ett bredare Amerikanskt High Yield index, är nu exempelvis på högsta värderingen någonsin. Eller med andra ord – du har aldrig fått så låg avkastning och dåligt betalt för att ta risk mot High Yield i USA (diagram 1). Situationen är likadan om vi ser till den genomsnittliga årsavkastningen för CDX serierna, som använts i många av våra kreditlänkade strukturerade produkter. Vi börjar närma oss den historiskt lägsta avkastningsnivån som indexet någonsin uppvisat, något som under hösten fått en positiv effekt på många marknadsvärden i kreditlänkade produkter.  

 

 

ICE BOFA US HY Index CDS Spread

 

CDX High Yield Index CDS Spread

 

Vad kan vi förvänta oss inför 2021?
Vi får nog räkna med ett antal kredithändelser i efterdyningarna av pandemin även under 2021, trots att avkastningsnivåerna fallit tillbaka kraftigt. Samtidigt har många marknadsvärden i utestående kreditlänkade produkter återhämtat sig starkt tack vare stora centralbanksköp av High Yield obligationer.


Kreditlänkade produkter kommer fortsättningsvis utgöra en viktig del i en välbalanserad portfölj. Men för den som däremot har stora kreditexponeringar via strukturerade produkter, fonder eller direktägande i obligationer kan det vara läge att tillsammans med sin rådgivare se över om man verkligen får betalt för nuvarande risktagande eller om det finns vinster att ta hem, inräknat de kuponger som betalats ut. Då har man åtminstone tagit ett aktivt beslut inför 2021 om man vill ligga kvar eller investera i något annat.  


Prata med din rådgivare redan idag och se över dina innehav i kreditlänkade placeringar. Du är naturligtvis även välkommen att höra av dig till oss på 08-522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.