Hur allt startade – men framför allt hur långt vi har kommit

2020-10-09

Nu passerar Garantum ytterligare en milstolpe när vi arrangerar vår 4000:de strukturerade produkt. Mycket har hänt sedan starten för snart 16 år sedan – Garantum har gått från att vara ett litet specialiserat företag på strukturerade produkter till att bli störst i Sverige. Idag är vi en sparkoncern som erbjuder alla typer av sparande med stöd av en modern investeringsplattform för individanpassad rådgivning. Men nu ska strukturerade produkter få lite extra uppmärksamhet då det fortfarande är en av våra absoluta spetskompetenser och som särskiljer oss från andra aktörer i marknaden. Vi satte oss ner med vår VD Anders Sandberg som var med och startade Garantum.

 

Nu har vi nått ännu en milstolpe, 4000 strukturerade produkter! Hur känns det?
– Självklart är jag jättestolt över att vi har arrangerat 4000 unika placeringslösningar. Det känns som ett kvitto på att det vi gör är rätt. Nu som då lyssnar vi in kundernas behov och tar fram intressanta lösningar utifrån rådande marknadsläge. Och det har gett resultat, sedan start har våra produkter gett en genomsnittlig avkastning på 7,4% per år och detta utan onödiga risker.


Vad är det bästa med strukturerade produkter?

– Att vi alltid kan möta aktuellt marknadsläge med de behov och de möjligheter som finns. Med strukturerade produkter kan vi snabbt anpassa oss och skapa det vi kallar rätt placering vid rätt tillfälle. Ett bra exempel på det just nu är vår populära Sprinter Smart Bonus. Var på marknaden kan du hitta ett placeringsalternativ där du kan få 50% i avkastning efter fem år om ingen av fyra utvalda aktier faller med mer än 40%? Och om aktierna istället är oförändrade efter fem år får du istället 100% avkastning. Strukturerade produkter med sina flexibla avkastningsprofiler erbjuder verkligen någonting utöver det vanliga jämfört med traditionella tillgångsslag. Du kan bygga breda portföljer med olika avkastningsprofiler på hela riskskalan vilket ger portföljen möjlighet till avkastning i både en stigande, sidledes och fallande marknad.


Vilka händelser under Garantums 16 år har varit de mest minnesvärde?

– Oj, var ska man börja… Det finns så många saker jag skulle vilja lyfta fram men det finns två tillfällen som jag minns extra väl. Dels första gången när vi kom på funktionen Optimal Start och dels när vi lanserade Autocall på den nordiska marknaden, tillfällen som i mångt och mycket blev symbolerna för våra ledord – rätt placering vid rätt tillfälle.

Idén om Optimal Start föddes strax innan finanskrisen 2008 när en av våra kunder ville ta hem vinsterna i sin aktie- och fondportfölj samt göra en återinvestering i en kapitalskyddad placering. Hans dilemma var om han skulle investera direkt eller vänta in ett bättre köptillfälle. Det fick oss att börja fundera på hur man kunde lösa tajmingproblematiken. Resultatet blev en funktion som per automatik valde det mest fördelaktiga investeringstillfället, något vi döpte till Optimal Start. En av våra första Optimal start-placeringar startade den 15 september 2008, samma dag som Lehman Brothers lämnade in ansökan om konkursskydd. Placeringen hade 10 observationsdagar under de 9 första veckorna där den lägst noterade kursen under dessa observationsdagar kunde bli den ”riktiga startkursen”. Placeringen prickade årslägsta 2008 och den 27 oktober 2008 låg startkursen 30% lägre jämfört med kursen den 15 september. Tack vare den Optimala starten fick investerarna en minst sagt fördelaktig start, det var en fantastisk upplevelse och ett tydligt bevis på vilket mervärde strukturerade produkter verkligen kan ge till kunderna.


"Jag köper inga produkter,
utan jag bygger breda portföljer"


Autocall lanserades också mitt under brinnande finanskris. Det är alltid en viss spänning när man lanserar något nytt, speciellt i ett läge när vi befann oss mitt i finanskrisen där de flesta skydde risk eller hade tappat tron på marknaden. Alla kunder ville undvika risk och efterfrågade kapitalskydd. Problemet var dock att priset på kapitalskydd var högre än någonsin. När vi funderade över vad vi skulle göra sa någon att ”när det blåser orkan är det för sent att köpa orkanförsäkringar, då ska man sälja dem i stället". Vi började fundera på hur vi bäst kunde utnyttja marknadsläget. Autocall hade vid detta tillfälle i stort sett aldrig gjorts i den svenska marknaden. Villkoren i Autocall blev extremt bra eftersom bankerna betalade nästan vad som helst för att sänka risken i sina egna portföljer. Tio år efter lanseringen hade närmare 350 av våra totalt 574 publika Autocalls hunnit avslutas. I nästan 90% av fallen har investerarna fått en positiv avkastning och genomsnittlig årsavkastning ligger på 12,4%. Nu 12 år senare är Autocall fortfarande en av de mest efterfrågade placeringarna hos oss. Investerar man brett i autocalls med olika avkastningsfunktioner, löptider och underliggande exponeringar, samt använder vår plattform för riskkontroll, finns det få finansiella investeringar som kan utmana autocallens unika förmåga att leverera avkastning och kassaflöden och till en tydlig risk.

Har du någon favoritprodukt av våra 4000 produkter?
– Jag har egentligen ett väldigt enkelt svar på den frågan: Jag köper inga produkter, utan jag bygger breda portföljer som innehåller placeringar med olika avkastningsprofiler, löptider, exponeringar, riskskydd etc.

 

Var ser du strukturerade produkter och Garantum om 5 år?
– Strukturerade produkter som enskilt produktslag är jag övertygad om kommer vara en viktig konkurrensfördel för aktörer som på allvar vill ge individanpassad rådgivning på riktigt och ha ett kraft fullt erbjudande till sina kunder. Detta ligger i linje med de trender vi redan idag ser internationellt där strukturerade produkter är en självklar del i en premiumrådgivning.

Att ta hand om kundens hela portfölj, har alltid varit viktigt för oss och vi kommer fortsätta att utveckla vår plattform med verktyg som kan hjälpa både kund och rådgivare att få ännu bättre överblick. Men redan idag har vi kommit väldigt långt. Alla våra kunder och deras rådgivare kan övervaka portföljens exponering mot enskilda aktier i de innehav som finns i både fonder och strukturerade produkter, något som är unikt på marknaden. Verktyg som dessa ger verkligen rådgivare och kunder mervärden och kundnytta på riktigt! Det här kommer vi fortsätta bygga vidare på med målet att vara den främsta plattformen för individanpassat och rådgivet sparande.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.