• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Hur ska man tolka en börs som blivit väldigt dyr?

2020-06-12

Det är fortsatt COVID-19 som styr inramningen för världsekonomin och därmed också utvecklingen på finansmarknaderna. Ekonomier runt om i världen har börjat lätta på restriktioner införda för att hejda spridningen av viruset, men som samtidigt inneburit dramatiska fall i den ekonomiska tillväxten. Risken för bakslag i form av en smittspridning som återigen ökar eller en eventuell andra våg av pandemin i höst är hela tiden överhängande. Öppnandet av ekonomier sedan i maj har dock lett till en spirande optimism att recessionen, om än djup, ska bli kortvarig.

 

En optimism som avspeglas i att värderingen på Stockholmsbörsen har skjutit i höjden. Priset på OMXS30 indexet i relation till de i indexet ingående börsbolagens förväntade vinster innevarande år är minst sagt utmanande. Ett PE-tal på 22 är högt och en följd av att vinsterna förväntas bli ca 25 procent lägre än under 2019. Börsbolagens vinster spås dock nästa år vara tillbaka ungefär på fjolårets nivå, varför börsens värdering i termer av ett PE-tal baserat på 2021 års vinster sjunker till ca 17. Det är lägre, men fortfarande relativt högt. Förväntningarna bland aktieanalytiker skulle kunna tolkas som att bolagens vinster under två eller tre kvartal kommer att sjunka påtagligt, men att de redan mot slutet av året ska bli betydligt bättre. Är det rimliga förväntningar eller inte?

 

Historisk utveckling OMXS30

Historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning. Källa: Reuters Datastream


En optimism som avspeglas i att värderingen på Stockholmsbörsen har skjutit i höjden. Priset på OMXS30 indexet i relation till de i indexet ingående börsbolagens förväntade vinster innevarande år är minst sagt utmanande. Ett PE-tal på 22 är högt och en följd av att vinsterna förväntas bli ca 25 procent lägre än under 2019. Börsbolagens vinster spås dock nästa år vara tillbaka ungefär på fjolårets nivå, varför börsens värdering i termer av ett PE-tal baserat på 2021 års vinster sjunker till ca 17. Det är lägre, men fortfarande relativt högt. Förväntningarna bland aktieanalytiker skulle kunna tolkas som att bolagens vinster under två eller tre kvartal kommer att sjunka påtagligt, men att de redan mot slutet av året ska bli betydligt bättre. Är det rimliga förväntningar eller inte?

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.