Information om Selecta

2020-07-24

Selecta har drabbats hårt i sviterna av COVID-19. Selecta säljer primärt via kontor, flygplatser, tågstationer samt kollektivtrafiken. Alla distributionskanalerna mer eller mindre försvann i och med restriktionerna på alla bolagets marknader. En hel del restriktioner kvarstår vilket drabbar lönsamheten och kassaflödet hårt och om inte restriktionerna lyfts inom en snar framtid kommer det bli svårt för Selecta att finansiera löpande kostnaderna och räntebetalningar utan ytterligare finansiering.


Den 25 maj bytte Selecta ut både styrelseordförande och VD med omedelbar verkan. Bolagets kreditbetyg har sänkts tre steg av S&P från B- till CCC- på grund av försämrad likviditet och risk för att de kommer att behöva omstrukturera skulderna. S&P har satt utsikterna som negativa och det har även Moody’s.

 

Har du frågor eller funderingar kring dina produkter med Selecta som underliggande tillgång, hör av dig till din kontaktperson hos oss eller ring +46 8 522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.