Information till andelsägare i C WorldWide Sweden Small Cap

2020-12-28

Vi vill informera om ett antal förändringar som C WorldWide Fund Management S.A. gjort i fondbestämmelserna (Prospektet) för fonden C WorldWide och tillhörande delfonder där C WorldWide Sweden Small Cap ingår vilken erbjuds på vårt fondtorg.

Vi vill uppmärksamma på en betydande materiell förändring i bestämmelserna för C WorldWide Sweden Small Cap där det införs ett antal exkluderingar som innebär att delfonden nu även formellt undviker att investera i bolag med huvudsaklig verksamhet inom fossila bränslen, kommersiellt spel, vapen, tobak, pornografi och alkohol.


Fonden förvaltas sedan en tid efter denna exkluderingsprincip. I och med förändringen i fondbestämmelserna kommer C WorldWide Sweden Small Cap att även formellt harmoniera med de exkluderingsbestämmelser som sedan tidigare gäller för Sverigefonden C WorldWide Sweden.

Se länk till Notice för mer utförlig information >>

Följebrev >>

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till C WorldWide Asset Management eller Garantum Fondkommission.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.