Information till andelsägare i C WorldWide Sweden Small Cap

2020-12-28

Vi vill informera om ett antal förändringar som C WorldWide Fund Management S.A. gjort i fondbestämmelserna (Prospektet) för fonden C WorldWide och tillhörande delfonder där C WorldWide Sweden Small Cap ingår vilken erbjuds på vårt fondtorg.

Vi vill uppmärksamma på en betydande materiell förändring i bestämmelserna för C WorldWide Sweden Small Cap där det införs ett antal exkluderingar som innebär att delfonden nu även formellt undviker att investera i bolag med huvudsaklig verksamhet inom fossila bränslen, kommersiellt spel, vapen, tobak, pornografi och alkohol.


Fonden förvaltas sedan en tid efter denna exkluderingsprincip. I och med förändringen i fondbestämmelserna kommer C WorldWide Sweden Small Cap att även formellt harmoniera med de exkluderingsbestämmelser som sedan tidigare gäller för Sverigefonden C WorldWide Sweden.

Se länk till Notice för mer utförlig information >>

Följebrev >>

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till C WorldWide Asset Management eller Garantum Fondkommission.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.