Information till fondandelsägare av Nordic Cross Small Cap Edge

2022-10-26

Den 22 juni 2022 godkände CSSF, finansinspektionen i Luxembourg, fondbolaget FundRock och styrelsen i dess SICAV SEB Prime Solutions begäran att likvidera fonden Nordic Cross Small Cap Edge. Fonden likvideras, i enlighet med prospektet, till följd av att dess storlek understiger EUR 15 miljoner och att förvaltarna därmed inte bedöms kunna förvalta fonden på det sätt som ligger i fondandelsägarnas bästa intresse. 

I och med detta godkännande stängs fonden för handel. Förvaltarna kommer nu att påbörja en process att avyttra innehaven på ett sätt som bedöms skapa så stort värde som möjligt för fondens investerare. Pengarna kommer att betalas ut löpande, med start tidigast den 30 september.

Är du investerare i fonden och har ytterligare frågor, vänligen kontakta den plattform du investerat via, alternativt kundansvarig Joakim Stenberg på joakim.stenberg@carneoam.com.   

 

Uppdatering 17 oktober 2022

Den 18 oktober kommer en delutbetalning att ske till fondandelsägare i Nordic Cross Small Cap Edge, till följd av den likvidering som fonden just nu genomgår. Vid praktiska frågor om utbetalningen, vänligen kontakta den plattform ni investerat via. Nästa datum för avstämning är 30 november 2022 med en ambition om en utbetalning under december

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.