• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Kapitalskyddade placeringar – återkomsten!

2020-01-20

Allt började med våra kapitalskyddade placeringar och för snart 15 år sedan konstruerade vi våra första placeringar – tre stycken aktieindexobligationer mot den globala, svenska och japanska marknaden. Under lång tid utgjorde också kapitalskyddade placeringar lejonparten av volymen för strukturerade produkter.

Exceptionellt låga marknadsräntor har dock gjort det svårt att skapa kapitalskyddade placeringar de senaste åren. Riksbanken har visserligen höjt styrräntan till att inte längre vara negativ, men det är ett fortsatt utmanande ränteläge för att kunna konstruera placeringar med exponering mot en underliggande marknad och 100% kapitalskydd.

 

Kapitalskydd i olika valutor skapar placeringsmöjligheter
Trots det rådande marknadsklimatet kan vi i aktuell emission presentera slagkraftiga portföljer av nästan helt kapitalskyddade aktieindex- eller aktieobligationer. Detta är möjligt tack vare ett 90-procentigt skydd eller att kapitalskyddet förankras i en annan valuta.

• I SEK med 90% skydd – exponering mot antingen en utvald svensk aktiekorg alternativt en aktiekorg med bolag som uppfyller ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.


• I NOK med 100% kapitalskydd – fyra stycken aktieindexobligationer med exponering mot global infrastruktur, europeiska banker, Asien eller Ryssland. Dock med risken/möjligheten att den kapitalskyddade delen kan komma att bli mindre eller större än initialt, allt beroende på hur den norska kronan utvecklas relativt den svenska.

 

Skydd och valutaexponering i norska kronor historiskt
Vad innebär det då att kapitalskyddet är exponerat mot NOK? Stärks den norska kronan gentemot den svenska kronan är det alltså positivt för placeringen, och vice versa. Utifrån historisk data har den norska kronan oftare stärkts snarare än tappat gentemot den svenska kronan vid växling av valuta. Men även om historiska valutakurser är gynnsamma för den norska kronan är detta ingen garanti för framtida utfall.

SEK-produkterna med 90% skydd skulle kunna jämföras med ett historiskt "worst case"-scenario för valutarisken i NOK-produkterna med 100% kapitalskydd. Detta utifrån risken att 100% kapitalskydd blir 90% ifall NOK skulle tappa 10% mot SEK. Jämfört med dagens växelkurs skulle det innebära en NOK-kurs på cirka 0,96 – en nivå som bara har registrerats en enda gång under de senaste 27 åren. Den gången sammanföll nedgången i NOK med att Brentolja handlades till under 30 USD per fat, vilket i sin tur var en osedvanligt stor oljeprisnedgång.Genom att skapa helt kapitalskyddade placeringar i den norska kronan och minska graden av kapitalskydd i den svenska kronan kan vi erbjuda attraktiva villkor trots fortsatt låga räntor. Väldiversifierade portföljer med kapitalskydd – det är vad vi just nu anser är rätt placering vid rätt tillfälle.

 

Bygg din egen portfölj av kapitalskyddade placeringar och placeringar med skyddat belopp!


Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.