• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Kinnevik delar ut Zalando

2021-05-19

Kinneviks årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösenprogram. Avstämningsdag för aktiespliten och rätten att erhålla inlösenaktier är satt till tisdagen den 18 maj 2021. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien innan aktiespliten inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är fredagen den 14 maj 2021. Från och med måndagen den 17 maj 2021 handlas Kinnevikaktien exklusive rätt att erhålla inlösenaktier. Inlösen kommer ske genom kvotförhållandet att 143 inlösenaktier i Kinnevik ger 28 Zalandoaktier.

Garantums placeringar
Eftersom kunden inte kan ta del av inlösenaktierna i Garantums produkter så kompenseras man med en sänkt startkurs för Kinnevik. Justeringen i nedan produkter är standardiserad och beräknas av börserna (i detta fall Nasdaq) för alla derivatinstrument som drabbas, korrigeringen motsvarar värdet av rätten att erhålla inlösenaktier.

Nasdaq har valt en r-faktor metod vilket innebär att man multiplicerar startkursen för Kinnevik med 0,6347145, vilket sänker startvärdet på aktien. Storleken på justeringen beräknas genom att titta på Kinneviks-aktiens volymviktade genomsnittliga värde dagen före (14 maj) resp dagen efter ex-dagen (17 maj) då Kinnevik-aktien handlas utan exklusive rätten att erhålla inlösenaktier.

 

Nedan placeringar kommer att påverkas av händelsen

Produkter

ISIN

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2100

SE0006453734

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2140

SE0006538088

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2245

SE0006964532

NDA AC No bolag Low Trigger 4105

SE0015504972

NDA AC No bolag Mån KSK 4067

SE0014453635

NDA AC No bolag Mån KSK 4113

SE0015505011

NDA AC No bolag Mån KSK 4078

SE0014453734

NDA AC No bolag Mån KSK 4082

SE0014453775

UBS AC Sv Inv.bolag Kvart 3936

SE0014400586

 

För mer info, se extern länk >>


Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.