• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Kredithybrid Sverige Top Pick 1519 – placeringen du hade velat ha!

2018-09-06

För drygt fem år sedan konstruerade vi vår första Kredithybrid Top Pick. Löptiden har nu avslutats och vi kan konstatera att investerarna har fått en fantastisk avkastning. Och nu är den tillbaka men i ny tappning.

Kredithybridens unika konstruktion gjorde att vi kunde skapa Kredithybrid Sverige Top Pick 1519 som gav fantastiska placeringsvillkor på uppsidan. Den innehöll dessutom vassa aktier utvalda av Garantums Chefekonom Christer Tallbom. Placeringens aktiekorg steg 48% samtidigt som börsen steg 29%. Därtill fick investerarna en deltagandegrad på hela 2,78 gånger aktiekorgens utveckling. Rätt aktiekorg och rätt placeringskonstruktion vid rätt tillfälle helt enkelt.

 

Top Pick – utvalda aktier i en smart placering
Världsekonomin har vuxit sedan finanskrisen men i en långsammare takt än tidigare. Den lägre tillväxttakten är en effekt av att företagen varit försiktiga med sina investeringar. Detta har i sin tur lett till en lägre produktionstillväxt. Samtidigt går den teknologiska utvecklingen allt snabbare. Det ökar trycket på företagen att implementera ny teknologi för att upprätthålla sin konkurrenskraft. Brist på kvalificerad arbetskraft på många håll väntas också späda på företagens behov av produktionshöjande investeringar. Finansiellt kan företagen dessutom luta sig mot en allt starkare vinstutveckling. Vi ser följaktligen en gynnsam inramning för vissa företag, givet att det rådande handelskriget inte eskalerar.

 

Vår bedömning är att företag som kan kapitalisera på en ökad efterfrågan av investeringsrelaterade varor och tjänster kommer att gynnas. Mot denna bakgrund har Christer Tallbom noga valt ut en ny aktiekorg. Dessa ”Top Pick” ingår i Kredithybrid Top Pick Europa 3472 som ger en deltagandegrad på hela 3,0 gånger uppgången i aktiekorgen.

 

Historisk kursutveckling för bolagen som ingår i Kredithybrid Top Pick Europa 3472

I diagrammet visas den historiska kursutvecklingen för respektive aktie med utgångspunkt från Källa: Reuters Datastream kursnivåerna 2008-08-21. Utvecklingen är indexerad till 100 från detta datum. Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning. Källa: Reuters

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.