Kredithybrid Sverige Top Pick 1519 – placeringen du hade velat ha!

2018-09-06

För drygt fem år sedan konstruerade vi vår första Kredithybrid Top Pick. Löptiden har nu avslutats och vi kan konstatera att investerarna har fått en fantastisk avkastning. Och nu är den tillbaka men i ny tappning.

Kredithybridens unika konstruktion gjorde att vi kunde skapa Kredithybrid Sverige Top Pick 1519 som gav fantastiska placeringsvillkor på uppsidan. Den innehöll dessutom vassa aktier utvalda av Garantums Chefekonom Christer Tallbom. Placeringens aktiekorg steg 48% samtidigt som börsen steg 29%. Därtill fick investerarna en deltagandegrad på hela 2,78 gånger aktiekorgens utveckling. Rätt aktiekorg och rätt placeringskonstruktion vid rätt tillfälle helt enkelt.

 

Top Pick – utvalda aktier i en smart placering
Världsekonomin har vuxit sedan finanskrisen men i en långsammare takt än tidigare. Den lägre tillväxttakten är en effekt av att företagen varit försiktiga med sina investeringar. Detta har i sin tur lett till en lägre produktionstillväxt. Samtidigt går den teknologiska utvecklingen allt snabbare. Det ökar trycket på företagen att implementera ny teknologi för att upprätthålla sin konkurrenskraft. Brist på kvalificerad arbetskraft på många håll väntas också späda på företagens behov av produktionshöjande investeringar. Finansiellt kan företagen dessutom luta sig mot en allt starkare vinstutveckling. Vi ser följaktligen en gynnsam inramning för vissa företag, givet att det rådande handelskriget inte eskalerar.

 

Vår bedömning är att företag som kan kapitalisera på en ökad efterfrågan av investeringsrelaterade varor och tjänster kommer att gynnas. Mot denna bakgrund har Christer Tallbom noga valt ut en ny aktiekorg. Dessa ”Top Pick” ingår i Kredithybrid Top Pick Europa 3472 som ger en deltagandegrad på hela 3,0 gånger uppgången i aktiekorgen.

 

Historisk kursutveckling för bolagen som ingår i Kredithybrid Top Pick Europa 3472

I diagrammet visas den historiska kursutvecklingen för respektive aktie med utgångspunkt från Källa: Reuters Datastream kursnivåerna 2008-08-21. Utvecklingen är indexerad till 100 från detta datum. Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning. Källa: Reuters

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.