• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Kredithybrid Top Pick Europa nr 3472 - placeringen du inte vill missa!

2018-09-14

I förra veckan berättade vi om placeringen som dina kunder borde ha haft – Kredithybrid Sverige Top Pick  1519. Placeringen visade upp en fantastisk avkastning efter löptidens slut och slog börsen med råge. Och nu är Top Pick tillbaka - Christer Tallbom har valt ut en ny aktiekorg men denna gång bestående av europeiska bolag, Kredithybrid Top Pick Europa nr 3472.

–  Världsekonomin har vuxit allt sedan finanskrisen. Investeringsviljan har ökat i samband med att bolagens osäkerhet minskat och en gradvis högre efterfrågan har medfört att kapacitetsutnyttjandet successivt har ökat. Bolagen som ingår i placeringen är utvalda då vi bedömer att det är bolag som kan kapitalisera på just detta, samt på en ökad efterfrågan på investeringsrelaterade varor och tjänster. Rent finansiellt kan bolagen även luta sig mot en allt starkare vinstutveckling, berättar Christer Tallbom.

Varför du inte vill missa placeringen:

  • Otroligt bra aktieuppsida, 3 gånger uppgången i en aktiekorg som vi starkt tror på.
  • Aktieuppsida men utan aktiekursrisk, risken på nedsidan är som i en vanlig kreditobligation (High Yield Europa).
  • En hög deltagandegrad till en relativt sett kort löptid där vinstsäkring längs resans gång inte är omöjlig.
  • Genomsnittlig avkastning på samtliga tidigare utgivna kredithybrider är över 58%. 

 

Gå till placeringen »

 

Historisk kursutveckling för underliggande aktier

I diagrammet visas den historiska kursutvecklingen för respektive aktie med utgångspunkt från
kursnivåerna 2008-08-21. Utvecklingen är indexerad till 100 från detta datum. Historisk utveckling
innebär inte någon garanti för framtida avkastning. Källa: Reuters

 

Information om bolagen

Vinci är ett franskt multinationellt bolag som planerar, bygger, finansierar och sköter transportsystem, offentliga och privata byggprojekt och vatten-, energi- samt kommunikationsförsörjning. I Sverige driver bolaget bland annat Skavsta flygplats och kommer vara involverat i att bygga Göteborgs nya centralstation. Man har cirka 194 000 personer anställda och verksamhet i ungefär 100 länder.

ABB är en svensk-schweizisk multinationell verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik. Man är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Fortune Magazine har nyligen utsett ABB som nummer 8 på sin lista "Change the World" för 2018 som en global rankning av företag vars innovativa arbete gör en betydande, positiv social påverkan runt om i världen. Koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 134 800 medarbetare.

Legrand är en global specialist på elektrisk och digital infrastruktur  med huvudkontor i Frankrike. Bolaget erbjuder specialiserade produkter och lösningar för handels-, bostads- och industrifastigheter. Man har drygt 37 000 personer verksamma i nästan 90 länder.

Schneider Electric är en franskt multinationell koncern som är ledande inom den digitala omvandlingen av energihantering och automation i bostäder, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Företaget bedriver verksamhet i ungefär 100 länder och har cirka 144 000 anställda.

BASF är en av världens största kemikalietillverkare. Med huvudkontor i Tyskland har man drygt 115 000 anställda och verksamhet i mer än 80 länder. Man opererar inom fem segment: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions, and Oil & Gas. Functional Materials & Solutions är det försäljningsmässigt största segmentet med kemikaliska lösningar för byggindustrin, material till katalysatorer, ytbehandlingsmaterial och Performance Materials för verkstads- och byggsektorn.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.