Kupongbevis Svenska bolag nr 3446 – avkastning skyddad från fallande kurser

2018-08-23

Du har väl inte missat vårt nya kupongbevis? Perfekt med säkerställda kassaflöden och riskspridning i en bred portfölj för den som tror på aktierna men att potentialen kan vara begränsad. 

  • Hög kupong på 10% per år – oberoende av kursutvecklingen!
  • Enbart 2 aktier: H&M och SSAB!

  • Kursfallsskydd på -30%!

  • Möjlighet till förtida inlösen år 1 och 2
  • Kort löptid, endast 3 år!

 

Historisk kursutveckling

Historisk avkastning innebär inte någon garanti på
framtida avkastning.

 

Så fungerar placeringen:

  • Hög utbetalande kupong på indikativt 10% per år – oberoende av kursutvecklingen. Investeraren kan därmed erhålla en mycket jämn avkastningsprofil.
  • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier är oförändrade eller positiva. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande år.
  • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 30% vid slutdagen efter 3 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

Gå till placering >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.