Lock & Secure – ett sätt att styra risken

2018-12-11

En risk med placeringsalternativet autocall är ifall utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja sig åt dramatiskt. Funktionen Lock & Secure minskar risken att en avvikande aktie med kraftig negativ utveckling drabbar hela placeringen. Är korgen oförändrad eller på plus vid en observationsdag blir placeringen kapitalskyddad. 

Ett typexempel är Autocall USA Konsumtion L&S KSK nr 2693. Vid observationsdagen i våras var sämst utvecklad aktie ner -67,70% men eftersom korgen som helhet var positiv jämfört med startkursen aktiverades Lock & Secure och placeringen blev därmed kapitalskyddad. Som investerare har man nu en placering med en årlig kursskyddad kupong på 4% och nominellt belopp tillbaka på slutdagen. Inte illa när sämst utvecklad aktie har mer än halverats från placeringens startdag.

 

 

 

När det finns risk för en mer spridd utveckling i aktierna är Lock & Secure en bra metod för att minska risken i placeringen. I aktuell emission har vi Autocall Svenska bolag Combo Lock & Secure nr 3555:

  • Om korgen är oförändrad eller på plus vid en observationsdag blir placeringen kapitalskyddad
  • Kunden får då en utbetalande kupong på 5% per år (ner till – 40% på sämsta aktien)
  • Varje år ackumuleras en inlösenkupong på 17%
  • H&M, Electrolux, AstraZeneca, SEB
  • 90/60/60
  • Risknivå 5 (men går till 2 OM Lock &  Secure inträffar)

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.