Lock & Secure – ett sätt att styra risken

2018-12-11

En risk med placeringsalternativet autocall är ifall utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja sig åt dramatiskt. Funktionen Lock & Secure minskar risken att en avvikande aktie med kraftig negativ utveckling drabbar hela placeringen. Är korgen oförändrad eller på plus vid en observationsdag blir placeringen kapitalskyddad. 

Ett typexempel är Autocall USA Konsumtion L&S KSK nr 2693. Vid observationsdagen i våras var sämst utvecklad aktie ner -67,70% men eftersom korgen som helhet var positiv jämfört med startkursen aktiverades Lock & Secure och placeringen blev därmed kapitalskyddad. Som investerare har man nu en placering med en årlig kursskyddad kupong på 4% och nominellt belopp tillbaka på slutdagen. Inte illa när sämst utvecklad aktie har mer än halverats från placeringens startdag.

 

 

 

När det finns risk för en mer spridd utveckling i aktierna är Lock & Secure en bra metod för att minska risken i placeringen. I aktuell emission har vi Autocall Svenska bolag Combo Lock & Secure nr 3555:

  • Om korgen är oförändrad eller på plus vid en observationsdag blir placeringen kapitalskyddad
  • Kunden får då en utbetalande kupong på 5% per år (ner till – 40% på sämsta aktien)
  • Varje år ackumuleras en inlösenkupong på 17%
  • H&M, Electrolux, AstraZeneca, SEB
  • 90/60/60
  • Risknivå 5 (men går till 2 OM Lock &  Secure inträffar)

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.