Maria Ljungqvist ansvarig för Graalstrategierna

2020-06-15

Maria Ljungqvist tar nu fullt ansvar för förvaltningen av Graalstrategierna och ett ökat fokus kommer ligga på räntestrategin. Sedan tidigare förvaltar Maria Avkastningsfonden samt räntebenen i Aktie-Ansvar Graal, Aktiehedge och Graal Offensiv. Fondernas aktieexponering började reduceras redan i februari månad och har för tillfället reducerats helt. 

Läs nyheten på Aktie-Ansvar här >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.