Modern Times Group delar ut Nordic Entertainment Group

2019-04-15

Uppdaterad: 2019-05-14

 

MTG knoppar av den nordiska TV-verksamheten i ett nytt bolag, Nordic Entertainment Group, kvar i MTG blir efter avknoppningen e-sport, online spel och digitalt innehåll.
Detta beslutades under den extra bolagsstämma som hölls den 7e februari.

Stämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios.


Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group.
Innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group


Produkter där MTG finns med som en underliggande justerar Garantum med en korg bestående av 1 MTGb aktie och 1 NENTb aktie. 

Produkter

ISIN

GS SPR Sv bolag Smart Bonus x2 2498

SE0007640065

GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2367

SE0007186184

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2368

SE0007191846

GS AC Sv. B. Combo StepD. 90% 3112

SE0010049098

GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2495

SE0007640016

GS AC Sve bol Combo KS 3088

SE0009922263

GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097

SE0009994684

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356

SE0007186051

GS AC Sve Bol Combo KS 3147

SE0010102541

 

Länk till pressmeddelande >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.