• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Modern Times Group delar ut Nordic Entertainment Group

2019-04-15

Uppdaterad: 2019-05-14

 

MTG knoppar av den nordiska TV-verksamheten i ett nytt bolag, Nordic Entertainment Group, kvar i MTG blir efter avknoppningen e-sport, online spel och digitalt innehåll.
Detta beslutades under den extra bolagsstämma som hölls den 7e februari.

Stämman biföll styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NENT Group som består av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios.


Innehavare av en (1) A-aktie i MTG erhåller en (1) A-aktie i NENT Group.
Innehavare av en (1) B-aktie i MTG erhåller en (1) B-aktie i NENT Group


Produkter där MTG finns med som en underliggande justerar Garantum med en korg bestående av 1 MTGb aktie och 1 NENTb aktie. 

Produkter

ISIN

GS SPR Sv bolag Smart Bonus x2 2498

SE0007640065

GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2367

SE0007186184

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2368

SE0007191846

GS AC Sv. B. Combo StepD. 90% 3112

SE0010049098

GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2495

SE0007640016

GS AC Sve bol Combo KS 3088

SE0009922263

GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097

SE0009994684

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356

SE0007186051

GS AC Sve Bol Combo KS 3147

SE0010102541

 

Länk till pressmeddelande >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.