Nu tilldelas alla bolag i våra placeringar ett hållbarhetsbetyg

2019-09-02

Engagemanget fortsätter växa bland investerare som vill hållbarhetsgranska sitt sparande. Många gånger kan det dock vara svårt att jämföra hållbarheten hos bolag. Vi har därför inlett ett samarbete med hållbarhetsspecialisten Sustainalytics som utvärderar bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Från och med denna emission kommer alla underliggande bolag i våra placeringar tilldelas Sustainalytics hållbarhetsbetyg.

Sustainalytics är en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering. ESG står för Environmental (E), Social (S) och Governance (G). ESG-utvärderingen är utformad för att hjälpa investerare att identifiera och förstå viktiga ESG-relaterade risker i bolag. Bolagen som utvärderas delas in i fem olika risknivåer inom sin branschgrupp; försumbar, låg, medium, hög och allvarlig på en skala 0-100, där 100 är allvarlig och 1 är försumbar. Om verksamheten i bolaget har svårt att hantera ESG-relaterade risker, får alltså bolaget en högre siffra.

 

För att förstå ESG-riskerna i bolagen baseras utvärderingen på en ”ohanterlig risk” och en ”hanterlig risk”. En ohanterlig risk innebär den risk som ett bolag kommer ha oavsett hur verksamheten styrs. Exempelvis tobaksbolag, det går inte helt att ta bort hälsorisken eftersom bolagets produkt i sig utgör en hälsorisk. En hanterlig risk är istället den risken som ett bolag kan påverka genom policys och program. Vilket ESG-betyg ett företag tilldelas baseras på en bedömning av hur mycket ett företag exponeras mot ESG-risker som kan hanteras och inte kan hanteras. Ett bolag som har stor ”ohanterlig risk” kommer dock alltid få ett högre ESG-betyg än ett bolag med låga risker som inte går att hantera.

 

Tanken är att ESG-betyget ska hjälpa dig som vill spara lite mer hållbart och är intresserad av att titta närmare på hur bolag förhåller sig till miljö- och socialt ansvar. Läs mer om ESG och hållbarhetsbetyg här. 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.