• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Ny fond – Sveriges fondförmögenhet ökar och räntefonder tar större plats

2021-06-29

Vi ser nu en förändring i nysparandet i Sverige, portföljerna växer och räntefonder tar större plats. Under maj var nettosparandet i räntefonder 43,6% av det totala sparandet. Med detta sagt, väljer vi nu att lyfta in en ny räntefond på vårt fondtorg - Atlant Högräntefond.

Sverige har fortsatt uppvisade positiva nettoinsättningar och under maj månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 11 miljarder. Av dessa 11 miljarder består 4,8 miljarder av investeringar i räntefonder, både långa och korta. Givet den starka utvecklingen på aktiemarknaden kan man tolka det ökade intresset för räntefonder som ett sätt att balansera risken i portföljen.

Atlant Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot nordiska företagsobligationer av god kreditkvalitet och med kort till medellång löptid. Fonden är nystartad och har ett avkastningsmål på 3-5% över riskfri ränta. Huvudförvaltaren Taner Pikdöken väljer även att lägga stor vikt i förvaltningen på att undvika likviditetrisker, likt marknadskaoset i mars 2020.


– Det är viktigt för oss att inte behöva sälja obligationer i en dålig marknad. Vi vill istället alltid kunna vara köpare i en sådan marknad. Att kunna agera på ett sådant sätt leder över tid till en betydande överavkastning, säger förvaltaren.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.