Nyemission Veolia Environnement

2021-09-22

Aktieägarna i Veolia Environnement har fått möjligheten att för varje 21 aktier de äger förvärva 4 nya aktier till ett pris av 22,70 EUR per aktie. Placeringar vars underliggande tillgång utgörs av Veolia Environnement kommer få en justerad startkurs med justeringsfaktor 0,96417094.

Nedan placeringar kommer att påverkas av händelsen

SE0013042496
SE0013233582
SE0009190713
SE0007278114
SE0008406300
SE0006345187
SE0012257673
SE0012257640

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.