• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Nyhet – Smart Bonus x2 som Top Pick

2019-11-28

Vi har haft fantastiska förfall i våra senaste Smart Bonus placeringar, bland annat Sprinter Svenska bolag Smart Bonus x2 nr 2819 som förföll till hela 194%. I aktuell emissionen har vi konstruerat ännu en Sprinter med funktionen Smart Bonus x2. Det som skiljer den aktuella placeringen mot tidigare är att placeringen är en så kallad Top Pick, det vill säga aktier framtagna och kommenterade av Aktie-Ansvars förvaltare Lars-Erik Lundgren. 


– Bolagskvartetten har en blandning av låg värdering och spännande framtidsutsikter. På sikt finns även möjlighet att något, eller några av bolagen, gör större förändringar i bolagsstrukturen vilket torde gynna aktiekurserna, kommenterar Lars-Erik Lundgren, som förvaltar aktiefonderna Sverige och Europa.

Trippel möjlighet
Sprinter Sverige Top Pick Smart Bonus x2 nr 3812 kan erbjuda en bra avkastning även om underliggande tillgångar har en svag utveckling. Så länge placeringens sämst utvecklad aktie inte faller med mer än 40% erhålls en kupong på 60% (indikativt). Skulle den sämsta aktien ha en utveckling på +/- 0 erhålls ytterligare en kupong på 60% (indikativt), det vill säga 120% avkastning totalt. Överstiger den sammanvägda kursuppgången för tillgångarna placeringarnas två bonuskuponger får du som investerare istället full uppsida från börsen i avkastning.

 

 

Lars-Erik Lundgrens kommentarer till ingående bolag (per den 28 oktober 2019)

 

BillerudKorsnäs – "Bolaget är just klara med bygget av KM7 (en ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk vilken beskrivs som en av de största i världen) vilket har kostat 7,6 miljarder kronor. Verksamheten har startats våren 2019 och ska leverera 1 miljard kronor i EBITDA vid full drift runt 2023. Bygget av den nya maskinen har hämmat aktien men det bör succesivt lätta. Bolaget har även sålt ett stort skogsinnehav vilket gör att skuldsättningen ser bättre ut. På några års sikt när KM7 producerar fullt ser bolaget attraktivt ut.”

Electrolux – "Bolaget ska knoppa av Professionella Produkter nästa år som ett eget bolag, vilket troligen kommer att skapa ett tydligare fokus och ett ökat aktieägarvärde på sikt."

Stora Enso – "Bolaget har köpt tillbaka sin andel av skogen från Bergvik Öst. Stora Enso äger nu 2,4 miljoner hektar skog och bör på ett par års sikt kunna närma sig Holmen i värdering."

Swedbank – "Misstänkta penningtvättransaktioner och relaterade problem i Swedbank har gjort att aktien fallit kraftigt. Nu handlas Swedbanks aktie till en rabatt mellan 30%-35%. Ökad klarhet kring penningtvättsproblematiken och om Swedbank lyckas visa att man har tillräckligt bra system för kontroll av transaktioner, borde bolagets problem kunna lösas på sikt."

  • test

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.