Christer Tallbom, chefekonom på Garantum, kommenterar situationen i Ukraina

2022-02-25

Marknadsreaktionerna har inte oväntat blivit kraftiga efter Rysslands invasion i Ukraina. Tongångarna och hoten från Kreml mot omvärlden om man väljer att blanda sig i militärt är ovanligt hårda. Hur omvärlden kommer att reagera och vilka sanktioner man väljer att sätta in som svar på den ryska aggressionen vet vi inte i skrivande stund, men de väntas bli omfattande och kraftfulla. En ytterligare upptrappning av rådande läge skulle primärt innebära stort mänskligt lidande.

Hur Ryssland nu väljer att agera är oerhört svårt att bedöma, bara Putin vet. Man skulle kunna måla upp tre möjliga scenarion kring hur konflikten kommer att utvecklas.

Det kanske mest sannolika scenariot är att Ryssland ockuperar regionerna Luhansk och Donetsk och då inte bara de delar som idag kontrolleras av ryska rebeller. Det skulle sannolikt ses som en framgång i Ryssland och åtminstone kortsiktigt ge support för hans aggressiva strategi.

Ett annat scenario är att Ryssland även slår ut militära mål och viktig infrastruktur i hela Ukraina för att få landet på knä. Detta skulle Ryssland kunna uppnå genom sin överlägsna kapacitet i luften och till havs utan att behöva gå in med marktrupper i stor omfattning. Målet skulle då inte vara att ta makten över hela Ukraina utan sedan utnyttja ett skadskjutet land för att pressa fram en ”Putinvänlig” regering.

Ett tredje men mindre sannolikt scenario är en fullskalig invasion med avsikt att införliva Ukraina med Ryssland. Det skulle emellertid vara ett händelseförlopp associerat med betydligt större risker för Putin. Ett fullskaligt krig betyder en klart högre risk för ryska förluster och ett blodigt krig mot ett broderfolk skulle definitivt inte vara populärt bland ryssar. Att sedan kontrollera ett så stort land som Ukraina blir inte heller enkelt och framförallt väldigt kostsamt.

Effekterna på världsekonomin och finansmarknaderna blir naturligtvis olika beroende på vilket väg Putin väljer att ta härifrån. Den ryska ekonomin kommer naturligtvis att drabbas hårt av omvärldens sanktioner. Dessutom kommer synen på såväl fasta som finansiella investeringar i Ryssland förändras signifikant av Putins nya aggressiva ryska doktrin.

För resten av världen behöver krisen inte betyda allt för mycket. Handelsutbytet med Ryssland är inte speciellt stort. Det är främst Europas energiförsörjning som effekterna blir påtagligt kännbara. En strypt rysk energitillförsel kan sannolikt till stor del kompenseras med leveranser från andra håll, men det kommer att ske till högre priser. Den mest uppenbara ekonomiska effekten är att redan höga europeiska energipriser blir högre. Lyckligtvis är inflationen i Europa om man exkluderar för just energipriser inte lika oroande hög som i USA.

ust nu faller marknaderna på det osäkra läget och den höjda risken för en fullständig rysk invasion av Ukraina. Kan ett fullskaligt krig undvikas finns det dock anledning att vara betydligt mer optimistisk. Vår bedömning är i skrivande stund därför att inte agera i panik. Ifall oron skulle avta kommer fokus på marknaden mer att riktas mot tillståndet i världsekonomin och en konjunktur som är fortsatt stark.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.