• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Så sprider du riskerna i ditt sparande

2021-06-01

Vi påminns ofta om vikten av att diversifiera vårt sparande. Att diversifiera din sparportfölj innebär kortfattat att arbeta med flera olika produkter och på så sätt minska den risk som faktiskt finns på finansmarknaden.


I två av de mest populära strukturerna, Autocall och Sprinter, är utfallet på nedsidan beroende av den sämst utvecklade aktien. Vikten av att diversifiera blir därför stor. Precis som i din aktieportfölj bör målsättningen vara att ha fler olika bolag, verksamma inom olika branscher och marknader för att på så sätt sänka din totala risk.

 

Sedan en tid tillbaka har vi utvecklat en funktion i våra depåsystem där det nu är möjligt att följa och analysera vilka underliggande aktier som utgör störst exponering i portföljen. Vid en stor exponering mot enskilda bolag kan det vara klokt att avstå från de produkter som har just detta bolag som underliggande. Istället bör alternativet vara att se till produkter med andra underliggande bolag och på så sätt uppnå en mer diversifierad portfölj. Skulle något bolag prestera sämre så väger andra produkter upp för den eventuella förlusten.

 

"Våra produkter har senaste 15 åren gett en årlig avkastning på hela 7,8%, till en betydligt lägre risk än på aktiemarknaden."


Utöver att diversifiera för risken mot enskilda bolag är det även viktigt att titta på balansen av produkter i din portfölj. Att enbart placera i autocalls har historisk sett gett en högre avkastning, men till en betydande högre risk. En balanserad portfölj av samtliga av våra produkter har senaste 15 åren gett en årlig avkastning på hela 7,8%, till en betydligt lägre risk än på aktiemarknaden. Kom dock ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtiden.

 

I aktuell emission har vi tagit fram flera produkter med underliggande bolag som vi sett att kunder generellt har en mindre exponering mot och som vi tror kan komplettera den aktuella portföljen:

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.