Spiltan senarelägger inlösen av fondandelar

2020-03-27

Uppdaterad 2020-03-31

Idag återupptar Spiltan handeln i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. Handeln i fonderna har varit senarelagd sedan den 20 mars. Under tiden som handeln varit senarelagd har räntefonderna fortsatt att förvaltas precis som vanligt. 

Den kurs, NAV-kurs, som sätts ikväll efter marknadens stängning i båda räntefonderna gäller för hela perioden från den 20 mars till den 31 mars och är inte en dags utveckling i fonderna.

 

 

Spiltan har per den 19 mars beslutat att senarelägga inlösen av fondandelar på grund av problem med att prissätta företagsobligationer. Beslutet innebär att det tills vidare inte går att köpa eller sälja andelar i fonderna. Senareläggningen kommer att gälla tillsvidare och tills dess att hindret för en tillförlitlig prissättning upphört.


Beslutet gäller nedan fonder

  • Spiltan Räntefond Sverige
  • Spiltan Högräntefond

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.