• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Spiltans räntefonder åter öppna för engångsköp

2020-05-08

Per 1 april valde Garantum att pausa engångsköp i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. 

Vi har därefter genomfört en utvärdering och haft en dialog med fondbolaget för att stämma av bakgrunden till handelsstoppen mellan 20 mars och 31 mars för de båda fonderna. Under denna utvärdering har Spiltan givits tillfälle att motivera sitt resonemang bakom sina beslut och de förändringar som bolaget vidtagit.

Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond är åter öppna för engångsköp och vårt fondtorg hittar du här.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.