Spin off av Electrolux Professionals

2020-03-27

Den 21 februari beslutade Electrolux aktiestämma att dela ut samtliga aktier i helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB till AB Electrolux aktieägare. De påverkade produkterna har justerats enligt Nasdaqs justeringar för börshandlade derivat. Justeringen innebar en avknoppning av Electrolux Professional AB och en R-faktor justering på 0,8375245 för AB Electrolux. Genom att multiplicera startvärdet med R-faktorn får investeraren ett lägre startvärde på aktien och kompenseras för avknoppningen. 

Nedan produkter kommer att beröras av händelsen

Produkt

 

ISIN

BB AC Sv bolag KSK 3756

 

GB00B983D600

BB AC Sv bolag KSK 3781

 

GB00B8SVVN09

BNP AC Sv bolag Combo L&S 3591

 

SE0012115772

BNP AC Sv bolag OS KSK 3130

 

SE0010101261

BNP AC Sv bolag OS KSK 3166

 

SE0010297143

BNP AC Sv bolag OS KSK 3210

 

SE0010442079

BNP AC Sv bolag OS KSK 3253

 

SE0010547539

BNP AC Sv bolag OS KSK 3294

 

SE0010714212

BNP AC Sv bolag OS KSK 3345

 

SE0010869172

BNP KO HY Europa Aktiebonus 3512

 

SE0011762798

CB AC Nor Bol PM Step-Down 3287

 

SE0010662908

COM AC Sv bolag Low Trigger 3260

 

SE0010573196

COM AC Sv bolag Low Trigger 3302

 

SE0010714238

CS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2181

 

CH0225569430

CS AO Sverige TP SFB 90 3725

 

SE0012740512

CS AO Sverige TP SFB 90 3757

 

SE0013050705

CS AO Sverige TP SFB 90 3772

 

SE0013235579

CS WRT Sverige TP SFB 3786

 

GB00BJDQXZ34

GAP AO Sverige 3051

 

XS1549458146

GAP AO Sverige 3105

 

XS1549456520

GAP+ AO Sverige 3053

 

XS1549457924

GAP+ AO Sverige 3108

 

XS1549452701

GS AC Nor bol Combo 90% sk 3428

 

SE0011311364

GS AC Nor. Bol. Combo KS 3457

 

SE0011451905

GS AC Nordiske Sel PM 3613 NOK

 

NO0010842552

GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2966

 

SE0009580681

GS AC Sv bolag Low Trigger 3438

 

SE0011338144

GS AC Sv bolag Step Down PM 3325

 

SE0010833434

GS AC Sv bolag Step Down PM 3421

 

SE0011256221

GS AC Sv. Bol. Combo KS 3498

 

SE0011670629

GS AC Sv. Ind. Combo 90% skydd 3145

 

SE0010102574

GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2495

 

SE0007640016

GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2085

 

SE0006453411

GS AC Sve bol Combo Kapitalskydd 1968

 

SE0006028205

GS AC Sve bol Combo KS 3116

 

SE0010100800

GS AC Svenska Bol. Combo KS 3531

 

SE0011788355

GS AC Svenske Sel PM 3415 NOK

 

NO0010822125

GS AC Svenske Sel PM 3427 NOK

 

NO0010823826

GS AC Svenske Sel PM 3488 NOK

 

NO0010831217

GS AC Svenske Sel PM 3567 NOK

 

NO0010837842

GS SPR Sv bolag Smart Bonus x2 2498

 

SE0007640065

GS SPR Top Pick SB x2 3812

 

SE0013408028

GS SPR Top Pick SB x2 3837

 

SE0013408135

GS SPR Top Pick SB x2 3841

 

SE0013408143

SEB AC Sv bolag Step Down 3340

 

SE0010049676

SEB AC Sv bolag Step Down 3382

 

SE0010049759

SEB AC Sv bolag Step Down 3390

 

SE0010049809

SEB AC Sv bolag Step Down 3440

 

SE0010049999

SEB AC Sv bolag Step Down 3466

 

SE0010050070

SEB AO Sverige TP SFB 90 3720

 

SE0011897586

SEB AO Sverige TP SFB 90 3798

 

SE0013101565

SEB AO Sverige TP SFB 90 3810

 

SE0013101656

SG AC Sv bolag Low Trigger 3028

 

SE0009779176

SG AC Sve bol Combo KSK 2251

 

SE0006965315

SG AC Svenska bolag Combo KSK 2204

 

SE0006826137

SG AC Svenska bolag Combo KSK 2315

 

SE0007100292

SG AC Svenska bolag Combo KSK 2386

 

SE0007192117

SG AC Svenska bolag Combo KSK 2435

 

SE0007490719

SHB AO Sverige TP SFB 90 3847

 

SE0013379526

UBS AC Nordisk Konsum PM 2940 NOK

 

NO0010781289

UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK

 

NO0010782964

UBS AC Nordiske Sel PM 3644 NOK

 

NO0010844368

UBS AC Svenska Bolag KS 3616

 

SE0012231371

UBS AC Svenska bolag Månadsvis PM 2248

 

SE0006965588

UBS AC Svenska bolag Månadsvis PM 2329

 

SE0007074877


För mer info, se extern länk >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.