Stark utveckling för våra diskretionära fondportföljer under 2020

2021-02-01

Under 2020 stod båda våra diskretionära fondportföljer – Select Balanserad och Select Offensiv – emot de breda och kraftiga nedgångarna som skedde i mars tack vare en snabb nedviktning av aktier till förmån för likvida medel. Det maximala värdetappet kunde därmed begränsas under den mest turbulenta perioden.  

Aktieandelen ökades därefter successivt och under andra halvan av året mot främst Asien samt den snabbt rekylerande tekniksektorn. Portföljerna kunde på det sättet hålla jämna steg med den starka utvecklingen som aktiemarknaden hade under hösten. Förstärkningen av den svenska kronan höll tillbaka avkastningen i portföljerna något men sammantaget för 2020 överträffade båda portföljerna många jämförbara alternativ.

 

Maximalt värdetapp under mars 

 

Avkastning för fondportfölj Select Offensiv under 2020 i sin jämförelsegrupp 

 

Avkastning för fondportfölj Select Balanserad under 2020 i sin jämförelsegrupp 

 


Vill du veta mer? 

Hör av dig till Måns Axelsson, ansvarig förvaltare för våra diskretionära fondportföljer.  

 

 
 
Måns Axelsson
Email: 
Mans.Axelsson@Garantum.se
Telefon: +46 8 522 550 69
 

 

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.