Stark utveckling för våra diskretionära fondportföljer under 2020

2021-02-01

Under 2020 stod båda våra diskretionära fondportföljer – Select Balanserad och Select Offensiv – emot de breda och kraftiga nedgångarna som skedde i mars tack vare en snabb nedviktning av aktier till förmån för likvida medel. Det maximala värdetappet kunde därmed begränsas under den mest turbulenta perioden.  

Aktieandelen ökades därefter successivt och under andra halvan av året mot främst Asien samt den snabbt rekylerande tekniksektorn. Portföljerna kunde på det sättet hålla jämna steg med den starka utvecklingen som aktiemarknaden hade under hösten. Förstärkningen av den svenska kronan höll tillbaka avkastningen i portföljerna något men sammantaget för 2020 överträffade båda portföljerna många jämförbara alternativ.

 

Maximalt värdetapp under mars 

 

Avkastning för fondportfölj Select Offensiv under 2020 i sin jämförelsegrupp 

 

Avkastning för fondportfölj Select Balanserad under 2020 i sin jämförelsegrupp 

 


Vill du veta mer? 

Hör av dig till Måns Axelsson, ansvarig förvaltare för våra diskretionära fondportföljer.  

 

 
 
Måns Axelsson
Email: 
Mans.Axelsson@Garantum.se
Telefon: +46 8 522 550 69
 

 

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.