Strategirapport från Maria Ljungqvist

2022-08-16

Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum, skriver i sin senaste strategirapport om hur det nya läget på räntemarknaden öppnar upp för intressanta investeringsmöjligheter. Efter de senaste månadernas förändrade förutsättningar finns det räntor att tala om som vi inte sett på nära nog ett decennium. Kompensationen för att ta risk i räntemarknaden har under det första halvåret 2022 ökat och detta öppnar upp möjligheter för bra avkastning på räntebärande tillgångar framöver.

Strategirapport från ränteförvaltningen

Maria beskriver i rapporten hur förutsättningarna snabbt ändrats. Räntorna har stigit på bred front i Sverige och än mer dramatiskt från FED:s sida i USA medan ECB ligger något efter. Det har även skett en dramatisk ökning av kreditspreadar under första halvåret även om de sjunkit ihop något sedan mitten på juli.

Det som drivit på räntehöjningarna är ökad inflation med primärt stora prisökningar i energipriser och problem på utbudssidan relaterat till de stora nedstängningarna under pandemin.

Vidare kan vi läsa att det de senaste veckorna har börjat spekuleras kring när räntehöjningscykeln når sin topp. Med svagare konjunktur och avtagande inflation på grund av att problemen på utbudssidan börjar lösa sig och  att konsumenternas köpkraft kraftigt gröps ur kan centralbankerna kalibrera sina räntebanor åt ett mer duvaktigt håll.

Marknaden har prisat in ökningar av betalningsinställelser hos företagen i och med högre räntor, marginalpress och lägre tillväxt vilket påverkar kreditstpreadarna på företagsobligationer. Risken är att en del företag är mer känsliga då många inte hunnit återhämta sig efter nedstängda ekonomier i samband med pandemin. Just nu tycker Maria att det ser ut som om marknadens inprisning av risk är överdriven med tanke på faktiska betalningsinställelser. Detta gör företagsobligationer som grupp prisvärda.

Det nya ränteläget har stor betydelse för de räntefonder Maria förvaltar och portfölj­räntan har ökat flera gånger om till följd av ett generellt högre ränteläge, men också till följd av att vi tagit upp risken i fonderna. Ränteuppgången har inneburit att riskkompensationen för att gå ut på avkastningskurvan blivit betydligt bättre. Det är alltså inte bara aktier som blivit billigare det senaste halvåret enligt rapporten. Statsobligationer så väl som företagsobligationer har också blivit det. För ränteplaceringar räcker det nu om räntor och kreditspreadar varken stiger eller sjunker för att avkastningen ska bli bra.

 

Läs hela strategirapporten från Maria Ljungqvist

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.