Strukturerade placeringar och fonder i synergi

2021-04-08

Kontinuerliga utbetalningar från en strukturerad placering skapar nya investerings-möjligheter – i exempelvis fonder. Allt fler har tagit fasta på hur en kursskyddad kupong kan utnyttjas tillsammans med en investering i fond för att öka avkastningsmöjligheterna ytterligare och sprida riskerna i portföljen.

Den mest populära typen av strukturerade produkter de senaste åren har varit olika typer av kreditstrukturer, där investeraren till en känd risk har kunnat säkerställa kassaflöden för en lång tid framåt. Förändringar i marknaden har gjort att villkoren i denna typ av placeringar just nu inte bedöms vara tillräckligt bra – det är helt enkelt inte rätt placering vid rätt tillfälle.

Som alternativ för att skapa bra kassaflöden finns autocall där kupongutbetalningarna är säkerställda i förväg, vi kallar det ”Kursskyddad kupong”. I dessa placeringar är investeraren inte beroende av aktiernas utveckling under löptiden utan får sin avkastning utbetald månadsvis.

I aktuell emission erbjuder vi två Autocall med en månadsvis kursskyddad kupong (GS AC No bolag Mån KSK 4122 & NDA AC No bolag Mån KSK 4113). Den som investerar i dessa två autocall – med lika mycket i varje placering – säkerställer över 8% i utbetald avkastning varje år, till risknivå 3-4 och inga överlappande aktier. Det sista är extra viktigt i en autocall, eftersom investeraren tar risk på varje enskild aktie efter löptidens slut.


Återinvesteringar i en aktiefond med en avkastning på 8%/år*

*utgör endast exempel för att ­underlätta ­förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen
­beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska ­beräkningarna ska inte ses som en
garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.


Illustrationen ovan är ett exempel där nominellt 1 Mkr (2,5% courtage tillkommer) investerats i Autocall Nordiska bolag månadsvis Kursskyddad kupong nr 4082 och Autocall Nordiska bolag månadsvis Kursskyddad kupong nr 4093. Detta ger en sammanlagd årlig kupong på 8,7% (87 000 kr), med månadsvis utbetalning (7 250 kr). Om varje kupongutbetalning återinvesteras till en årlig ränta motsvarande 8%* så skulle investeringen växa till 479 811 kr över hela femårsperioden. 


Tack vare ränta-på-ränta effekten blir detta ett smart och enkelt sätt att få det investerade kapitalet att fortsätta jobba i marknaden men nu på fler fronter och med en ny exponering.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.