Tre goda skäl att investera

2019-10-15

Vi är störst i Sverige på strukturerade placeringar. Det innebär ett stort ansvar att vara ledande inom sin bransch men det medför också stora möjligheter att påverka. Integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut tror vi inte bara bidrar till en bättre framtid för kommande generationer, även om argumentet är skäl nog, utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vår ambition är att alltid sondera terrängen bland hållbara placeringsalternativ för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart. I aktuell emission har vi nyheten Aktieobligation Global Triple Impact Östersjölaxen nr 3779. Placeringen fungerar precis som en vanlig aktieobligation men investerare är även med och bidrar till en hållbar utveckling på tre olika sätt, vi kallar initativet Triple Impact:

 

(1) Avkastningsmöjlighet från en hållbar aktiekorg  
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Samtliga underliggande bolag är med och bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Bolagen kan i sin verksamhet hjälpa till att bevara miljön genom exempelvis utsläppsbegränsningar, bidra med "smarta" lösningar till världens klimat- och samhällsutmaningar eller vara verksamma inom områden som hållbar matindustri och hållbara städer.

   
       

(2) Stiftelsen för Östersjölaxen
Garantum donerar en del av sin intäkt, minst 1% av nominellt belopp, i placeringen till Stiftelsen för Östersjölaxen. Stiftelsen för Östersjölaxen är en oberoende stiftelse med initativtagare från SLU, WWF, Sportfiskarna och Östersjölaxälvar i Samverkan. Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. För mer info, se www.balticsalmonfund.com

   
       

(3) En grön obligation
Placeringen baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av samma producent. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på möjlighet till avkastning. Producenten, BNP Paribas, följer principerna för gröna obligationer. Det innebär att pengarna som BNP Paribas lånar inom ramen för den gröna obligationen går till tydligt definierade miljöprojekt inom exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft.

   
       

Vill du veta mer? Gå till placeringen här >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.