Triumf för Trump

2016-11-09

Trumps vinst ökar den politiska oron och har därmed dragit upp riskpremien på marknaden. I det korta perspektivet bedöms dock inte en stark USA konjunktur komma att påverkas alltför mycket av en högre osäkerhet. På längre sikt har dock frågetecknen blivit fler avseende den amerikanska tillväxten. Samtidigt ska man inte överdriva Trumps möjligheter att genomdriva flera av hans mer kontroversiella förslag, även om kongressen förblir styrd av republikanerna.

För andra gången på mindre än ett halvår får vi ett valresultat som går på tvärs med opinionsundersökningar, expertprognoser och marknadens förväntningar. Det överraskande valresultatet har fått marknaden att minska sin riskexponering, med sjunkande börskurser, lägre räntor och en dollarförsvagning som följd. Även sannolikheten för en räntehöjning i december, som var nästan helt diskonterad innan valet, har fallit till cirka 50 procent. Frågan är vad Trumps triumf betyder på längre sikt?

Gemensamt med det överraskande brexit resultatet är att förutsägbarheten har försämrats. Skillnaden är att den lika överraskande valutgången i USA har försämrat sikten i högre grad och av en betydligt viktigare ekonomi. Förutsägbarheten har försämrats på många områden bland annat avseende utrikespolitiken, immigrationspolitiken, miljöpolitiken, räntepolitiken och inte minst handelspolitiken. Osäkerheten kring den framtida politiken ökar dessutom till följd av att den måste godkännas av USA:s kongress. Även om den får en fortsatt republikansk dominans, så kommer många av Trumps annonserade förslag inte att falla i god jord bland alla republikaner.

En annan likhet med brexit är att valresultatet i USA också speglar ett växande missnöje. Ett missnöje som är tydligast i de mogna ekonomierna. Världen har under det senaste halvseklet upplevt den största välståndsökningen någonsin. Välståndsökningen har av naturliga skäl främst gynnat tillväxtländer och de utvecklade länderna mindre. Dessutom har fördelningen av det ökade välståndet efter alla kriser i den utvecklade världen varit skev. Effekten har blivit att många i USA och Europa känner sig missfördelade, vilket har skapat en växande misstro mot etablissemanget och närt en ökad populism.

Den stora skillnaden jämfört med utfallet av brexit, är dock att resultatet av presidentvalet har potential att påverka den globala ekonomin betydligt mer. En stor anledning till att oron för en brexit dämpades ganska snabbt var en stabil global konjunkturinramning. En ökad stabilitet som hade den amerikanska ekonomin som motor.  Därför är det här som den största risken finns i form av en lägre ekonomisk tillväxt inte bara i USA utan globalt till följd av en ökad protektionism och en minskad frihandel. Det finns dock bromsar till en signifikant omsvängning i den amerikanska handelspolitiken. Sannolikt kommer Trumps handelspolitik få en hel del motstånd i USA:s kongress.

En stor utmaning som väntar den nye presidenten blir samla en mer delad nation än på länge. Det höga tonläget i valrörelsen kommer nu sannolikt att ersättas av en mer försonlig ton. En annan utmaning för Trump blir att växa in i rollen som president och bli mer statsmannalik. Samtidigt kan han mot bakgrund av valrörelsen egentligen bara överraska positivt på dessa områden.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.