• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Två nya fonder till fondtorget – DNB Grönt Norden och PriorNilsson Sverige Aktiv A

2020-01-27

Nu tar vi ytterligare in två fonder till vårt kvalitetsäkrade fondtorg. Fonderna är noga utvalda av våra experter, precis som resterande fonder på fondtorget. Tack vare kvalitetssäkringen som vi har kan du sätta ihop en portfölj med god potential och riskspridning.

 

Nyheter på fondtorget: 

DNB Grönt Norden har haft samma namn i över 30 år och som namnet antyder så ligger fondens fokus på bolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Fonden arbetar enligt DNBs riktlinjer gällande ansvarsfulla investeringar vilket innebär att fonden inte investerar i företag inom konventionella vapen, kommersiell spelverksamhet samt produktion av alkohol. Miljöprofilen innebär också att fonden aktivt investerar i företag som bidrar positivt till miljön samt har en industrijusterad ESG-rating som är högre än sitt referensindex. Historiskt har strategin lett till att fonden över tid haft en mycket god utveckling och där 2019 blev ett mycket bra år vilket gjorde att avkastningen för året summerade till 39,7%. Sedan 1 november 2018 förvaltas fonden av Öyvind Fjell som har lång och framgångsrik erfarenhet som förvaltare av nordiska aktier, bland annat 10 år på Delphi Nordic.

Läs mer om fonden här >>

 

PriorNilsson Sverige Aktiv A startades i oktober 2012 och är en Sverigefond inriktad på en koncentrerad portfölj av stora bolag. Idéen bakom fonden bygger på aktiv förvaltning genom fundamental aktieanalys med koncentrerade innehav. Fonden har en hållbarhetsstrategi som inte bara exkluderar bolag inom kontroversiella sektorer utan också tar ESG-faktorer i beaktande vid investeringsbeslut på samma sätt som andra risk- och vinstfaktorer. Historiskt har fonden haft en stark utveckling och ligger i toppen av kategorin Sverigefonder. För 2019 summerade avkastningen till 28,8% vilket är linje med kategorin som helhet. Innehavsmässigt hade fonden i slutet av 2019 en övervikt mot fastigheter. Ansvarig förvaltare är Torgny Prior med hjälp av Martin Lindqvist.

Läs mer om fonden här >>


För att se alla våra fonder, gå till vårt fondtorg här >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.