Tydliggörande från InsureSec om strukturerade produkter

2020-04-30

Det har figurerat felaktiga påståenden om att företag som omfattas av InsureSecs branschreglering nästan aldrig får lämna råd om strukturerade produkter. InsureSec vill därför tydliggöra att de beslut som fattats av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, (2019:5, 2019:6 och 2019:7) avhandlar lämpligheten i de placeringar som ägt rum i de specifika fallen och utifrån kundens individuella situation. Besluten ska läsas i sin helhet för att kunna förstås korrekt. När enstaka utdrag ur beslut tas ur sitt sammanhang finns risk för att de misstolkas.


Läs mer om tydliggörandet på InsureSecs hemsida >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.