Uppdatering av publicerade datum

2022-06-15

Vi har noterat att fel datum varit publicerat på hemsidan. Placeringen har tidigare visat samma datum som ursprungsprodukten GS AC Sv bolag Low Trigger 4149 men dessa datum är nu uppdaterade. Givet detta har det sett ut som att placeringen ska förfalla i samband med första observation vilket inte är aktuellt för närvarande utan produkten löper vidare till nästa observationsdag och då finns möjligheten till att erhålla två årliga kuponger. Marknadskurser och övrig information om produkten har varit rätt publicerade på hemsidan. Slutliga villkor (Final Terms) som finns på produktsidan innehåller rätt datum och är det dokument som reglerar de gällande placeringsvillkoren. Vi beklagar naturligtvis det inträffade!

Bakgrund till det inträffade

I juni 2021 erbjöd Garantum möjlighet till teckning i GS AC Sv bolag Low Trigger 4149 i vår publika emission. Denna blev väldigt snabbt fulltecknad då produkten hade en begränsning i hur stor volym som kan handlas upp av vår motpart på placeringens startdag. För att möjliggöra att fler kunder skulle kunna teckna ersattes denna placering med ett nytt exklusivt erbjudande: GS AC Sv bolag Low Trigger 4187. Den stora fördelen med exklusiva erbjudanden är att det är ett riktat erbjudande till en begränsad och fördefinierat krets av investerare där alla datum är flexibla för att maximera möjligheten till goda villkor. Vid lanseringen hade denna placering samma indikativa villkor och datum som den ursprungliga produkten och i broschyrens tidsplan anges att alla datum är preliminära. Med hänsyn till problematiken med volymbegränsningen på startdagen behövde den nya startdagen läggas ett visst antal dagar framåt i tiden. När alla upphandlingar genomförts efterjusterades dessvärre inte hemsidan med fastställda datum men gällande Slutliga villkor innehåller däremot korrekta datum.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.