Uppköp och kommande avnotering av ICA Gruppen

2021-12-29

Den 10 november 2021 lämnade ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring AB, genom budgivaren Murgröna Holding AB, ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i ICA Gruppen AB.

Murgröna Holding har efter den 16 december förvärvat aktier och kontrollerar nu drygt 90 procent av det totala antalet aktier i ICA Gruppen. Budgivaren avser påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i ICA Gruppen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt verka för att ICA Gruppens aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För mer info, se extern länk >>

Till följd av bristande likviditet i aktien samt att aktien kommer avnoteras har Garantum tillsammans med emittenterna valt att ersätta ICA Gruppen med Axfood som underliggande aktieexponering i produkter angivna nedan.


Historisk utveckling fram till att ICA-exponeringen ersätts av Axfood tillgodoräknas genom att startavläsningen för Axfood justeras med en R-faktorjustering. Genom att multiplicera startvärdet med R-faktorn får investeraren ett lägre startvärde på aktien och kompenseras därigenom för tidigare utveckling i ICA. 

För följande produkter utgivna av Goldman Sachs, Nordea, UBS och BNP har justering med Axfood genomförts med stängningskurser per den 20:e december. Axfoods startkurser i nedan produkter har därmed multiplicerats med 0,47565543.

 

Produkt

ISIN

BNP WRT Norden Bonus 4075

NL00150005M9

GS AC Dagligvare Sel PM 3993 NOK

NO0010892060

GS AC Dagligvare Sel PM 4267 NOK

NO0011109548

GS AC No bolag Combo 85% skydd 4182

SE0014959425

GS AC No bolag Combo 85% skydd 4221

SE0014960092

GS AC No bolag Low Trigger 4065

SE0014959912

GS AC No bolag Low Trigger 4091

SE0014959839

GS AC No bolag Mån KSK 4093

SE0014959805

GS AC No bolag Mån KSK 4122

SE0014959672

GS AC No bolag Mån KSK 4147

SE0014959516

GS AC No bolag Mån KSK 4180

SE0014959375

GS AC No bolag Mån KSK 4189

SE0014960282

GS AC No bolag Mån KSK 4205

SE0014960183

GS AC No. bolag Kvart KSK 4070

SE0014959904

GS AC Nordiske Sel PM 4160 NOK

NO0010989973

GS AC Sv bolag 80% 3819

SE0013408044

GS AC Sv bolag 90% 3769

SE0013233608

GS AC Sv bolag Combo Buffert 4029

SE0014960316

GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072

SE0014959896

GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086

SE0014959847

GS AC Sv bolag Low Trigger 4112

SE0014959730

GS AC Sv bolag Low Trigger 4149

SE0014959508

GS AC Sv bolag Low Trigger 4151

SE0014959490

GS AC Sv bolag Low Trigger 4158

SE0014959466

GS AC Sv bolag Low Trigger 4187

SE0014959342

GS AC Sv bolag Low Trigger 4197

SE0014960258

GS AC Sve Bol Combo KS 3147

SE0010102541

GS AO Norden 3593 NOK

NO0010840101

GS AO Norden NOK 3360

NO0010819303

GS AO Norden NOK 3409

NO0010822257

GS AO Norden NOK 3445

NO0010825409

GS AO Norden NOK 3474

NO0010830854

GS SPR No bolag Bonusx2 4232

SE0014960043

GS WRT Sv bolag Bonusx2 4145

SE0014959581

GS WRT Sv bolag Bonusx2 4163

SE0014959458

GS WRT Sverige Bonus 3554

SE0011973585

GS WRT Sverige Bonus 3597

SE0012116143

GS WRT Sverige Bonus 3608

SE0010948943

GS WRT Sverige Bonus 3651

SE0010949016

GS WRT Sverige Bonus 3697

SE0010949081

GS WRT Sverige Bonus 3717

SE0010949198

GS WRT Sverige Bonus 3744

SE0010949305

NDA AC Nor Sel LT 4085 NOK

NO0010923139

UBS WRT Sverige Bonus 3785

CH0420774751

UBS WRT Sverige Bonus 3822

CH0509132343

UBS WRT Sverige Bonus 3855

CH0520499747

UBS WRT Sverige Bonus 3871

CH0523319801

UBS WRT Sverige Bonus 3959

CH0552646272

UBS WRT Sverige Bonus 3985

CH0564691746

UBS WRT Sverige TP SFB 3923

CH0540661623

UBS WRT Sverige TP SFB 3940

CH0545774611

 


För nedan placering utgiven av Danske Bank har justering med Axfood genomförts med stängningskurser per den 16:e december. Axfoods startkurser i nedan produkter har därmed multiplicerats med 0,46385768.
 

Produkt

ISIN

DDB AC Sv bolag Low Trigger 4139

SE0014782454

 


För följande GAP-produkter administrerade av Credit Suisse samt produkten utgiven av Société Générale har justering med Axfood genomförts med stängningskurser per den 13 januari. Axfoods startkurser i produkter administerade av Credit Suisse har multiplicerats med 0,47134831 och produkten utgiven av Société Générale har multiplicerats med 0,469344.

Produkt

ISIN

GAP AO Sverige 3010

XS1549455712

GAP AO Sverige 3051

XS1549458146

GAP AO Sverige 3105

XS1549456520

GAP AO Sverige 3157

XS1549449319

GAP AO Sverige 85% Skydd 3244

XS1549447610

GAP AO Sverige 85% Skydd 3290

XS1549438627

GAP AO Sverige ITM 85% Skydd 3201

XS1549441332

GAP+ AO Sverige 3053

XS1549457924

GAP+ AO Sverige 3108

XS1549452701

SG KH Defensiv Europa 3089 EUR

FI4000261029

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.