Var får du bäst betalt för risken du tar?

2020-10-08

Vår analytiker, Eric Karlsson, beskriver det rådande marknadsläget och hur det bäddar för mer strukturerade produkter i portföljen.

Prissvängningarna (volatiliteten) på aktiemarknaden har etablerat sig på en hög nivå. Detta blir tydligt när man tittar på VIX Index som mäter svängningarna på S&P 500 eller rädslan på marknaden. Detsamma gäller för övriga aktiemarknader.

VIX Index


Ser vi istället till räntemarknaden är läget det motsatta. MOVE Index, som förenklat är obligationsmarknadens motsvarighet till VIX Index, befinner sig på den lägsta nivån någonsin. Vanligtvis brukar MOVE Index stiga när marknaden tror räntan ska gå upp. Att vi nu noterat lägsta nivån någonsin borde därmed betyda att marknaden inte tror räntan ska stiga nämnvärt. En förklaring till detta är de omfattande köpen från världens centralbanker.


MOVE Index


Det kan därför finnas anledning att vara försiktig på räntesidan, då man inte får betalt för den faktiska risken i räntepapper varken mot högt skuldsatta stater eller företag. Samtidigt är likviditeten i många räntepapper dålig i jämförelse med den mer likvida och transparanta aktiemarknaden. Det fick vi uppleva under mars när många stora räntefonder tillfälligt fick stänga på grund av den obefintliga likviditeten. i Blackrocks rapport om den svenska räntemarknaden, som Riksbanken beställt, gick det att utläsa att räntemarknaden inte fungerar lika väl som aktiemarknaden.

Utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för bolagen i OMXS30 har dock inte varit fantastisk de senaste åren. I skrivande stund är OMXS30 upp ca 5,5% sen april 2015 är, vilket motsvarar en effektiv årsavkastning på ca 1% per år. I rådande läge har även många bolag skjutit utdelningen på framtiden vilket dessutom begränsar möjligheten till direktavkastning.

OMXS30

 

 

På en marknad där räntealternativ och direktinvesteringar på aktiemarknaden blir ett allt sämre alternativ finns det möjlighet för strukturerade produkter att bli en större del av en väldiversifierad portfölj. Det finns intelligentare sätt att justera risken i din portfölj än att tänka aktier som högre risk och ränteplaceringar som lägre risk.

I rådande marknad med hög volatilitet, låga räntor och osäkra utdelningar blir Autocall ett allt mer attraktivt alternativ. Som investerare får du just nu bra betalt för den risk du tar tack vare den högre volatiliteten. Du kan anpassa din risk genom att välja defensivare alternativ som Autocall KSK eller Low-trigger och samtidigt få en kassaflödeskomponent i portföljen. Man behöver alltså inte springa längre och längre ut på riskskalan bland företagsobligationer och krediter för att få en kassaflödeskomponent som balanserar risken i portföljen.

Det är rätt placering vid rätt tillfälle!

  Eric Karlsson, analytiker

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.