Veoneer uppköpta av Qualcom

2022-04-25

Veoneer har blivit uppköpta av Qualcom till ett pris på 37 USD per aktie. I produkterna där Veoneer ingår och Autoliv inte ingår har Veoneer ersatts av Autoliv. I produkterna där Autoliv redan ingår har Veoneer istället ersatts av Qucalcom, med undantag för SE0010948869 och SE0011204502 där vi ersätter Veoneer med Autoliv.

För nedan produkter där den amerikanska Veoneeraktien ingår har den ersatts av den amerikanska Autolivaktien.

Danske Bank har valt att korrigera startkursen med r-faktor 2,080811

DDB SPR Cykliska KSK 4119 SE0014782397
DDB AC Sv bolag Low Trigger 4139 SE0014782454


Övriga emittenter har istället ersatt Veoneer med 0,480581894 aktier i Autoliv. Dessa lösningar blir identiska sett till utveckling. 

NDA AC No bolag Mån KSK 4067

SE0014453635

NDA AC No bolag Mån KSK 4082

SE0014453775

NDA AC No bolag Mån KSK 4113

SE0015505011

GS AC No bolag PM 3788

SE0013359320

GS AC Sv bolag Low Trigger 4112

SE0014959730

GS AC No bolag Combo Buffert 4120

SE0014959698

GS AC Sv bolag Low Trigger 4149

SE0014959508

GS AC Sv bolag Low Trigger 4151

SE0014959490

GS AC No bolag Combo Buffert 4152

SE0014959482

GS AC No bolag Mån KSK 4147

SE0014959516

GS AC Sv bolag Low Trigger 4158

SE0014959466

GS SPR Sv bolag Bonusx2 4170

SE0014960290

GS AC Sv bolag Low Trigger 4187

SE0014959342

GS AC No bolag Mån KSK 4189

SE0014960282

GS AC Sv bolag Low Trigger 4197

SE0014960258

GS AC No. Kvart SB 2 år 4202

SE0014960209


För nedan produkter där den amerikanska Veoneeraktien ingår har den ersatts av 0,251717804 Qualcomaktier.

NDA AC Sv bolag Mån KSK 4034

SE0014453510

NDA AC Sv bolag Mån KSK 4041

SE0014453536

 

För nedan produkter där den svenska Veoneeraktien ingår har den ersatts av 0,483712536 Autoliv (svenska aktien).

NDA AC No bolag Mån KSK 4078

SE0014453734

GS AC Aktiv Ägare Combo Max 3367

SE0010948869

GS AC Aktiv Ägare Combo Max 3405

SE0011204502

GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072

SE0014959896

GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086

SE0014959847

GS AC Nordiske Sel LT 4193 NOK

NO0011013757

GS AC No Bolag Low Trigger PM 4215

SE0014960118

GS AC No bolag Low Trigger 4231

SE0016276885

 

För nedan produkt där den svenska Veoneeraktien ingår har den ersatts av 2,35618 Qualcomaktier.

GS AC Bilindustri PM 4194 NOK

NO0011013724

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.