Artificiell intelligens
– mer än bara tech

Start Kundcenter / Nyheter / AI – mer än bara tech


Positiva effekter av AI i många sektorer

Användandet av artificiell intelligens (AI) har ökat explosionsartat och de bolag som hjälper till att bygga infrastrukturen bakom har gått starkt på världens börser. Historiskt har mer traditionella bolag varit de som över tid tjänat mest på större teknikgenombrott eftersom de använder tekniken för att öka sin försäljning eller minska sina kostnader genom ökad produktivitet. Eric Karlsson, förvaltare och investeringsstrateg på Garantum, investerar i och följer flera bolag som på olika sätt använder AI i sina verksamheter.
 

– Effekten på bolagens aktiepris efter stora teknikgenombrott materialiseras i olika faser. De mest uppenbara vinnarna på AI fick se sina aktiekurser stiga först och det enskilt mest framstående noterade exemplet är NVIDIA. NVIDIAs grafikprocessorer (GPU:er) används för att driva AI-algoritmer och har blivit en viktig del av AI-infrastrukturen. Förutom NVIDIA har även bolag som är involverade i den infrastruktur som krävs för AI sett en betydande uppvärdering på börsen. Detta inkluderar halvledarföretag, molnleverantörer, fastighetsbolag med fokus på data-center och företag inom hårdvaru- och utrustningssektorn, säger Eric Karlsson.

– I nästa fas kommer fokus att ligga på bolag vars affärsmodeller är möjliga att anpassa efter AI. Dessa bolag kan integrera AI i sina produkter och tjänster samt öka sin försäljning. SAP, ett tyskt mjukvarubolag, är ett tydligt exempel, där AI redan idag driver betydande försäljningsökningar, menar Eric.

AI tillämpas brett

På längre sikt finns det gott om bolag med verksamheter som kommer att gynnas genom förbättrad produktivitet. Mjukvarubolag och bolag inom kommersiella och professionella tjänster som exempelvis Capgemini som säljer konsulttjänster har särskilt stor potential att dra nytta av AI för att öka effektiviteten och därigenom öka vinsten.

– En av de mest framstående sektorerna som drar nytta av AI är hälsovårdssektorn. Bolag inom denna sektor använder AI för att förbättra både diagnostik samt forskning och utveckling. Ett exempel är Roche som använder AI i screeningen av potentiella molekyler i sin forskning och utveckling för att effektivisera framtagandet av nya läkemedel, fortsätter Eric.

Satsa på globala kvalitetsbolag

Eric Karlsson menar att AI öppnat nya möjligheter även inom hans eget område och att finanssektorn generellt kommer att kunna dra stora fördelar av AI. Eric Karlsson exemplifierar med London Stock Exchange som använder AI för att analysera stora mängder finansiella data, vilket hjälper deras kunder att fatta mer informerade investeringsbeslut. Det hjälper också till att minska administration och kostnader.

– AI är en stor trend som kommer att genomsyra många bolag och sektorer framöver. Resultaten kommer att bli synliga successivt över tid. Att investera i AI som strategi kräver ett grundligt analysarbete för att identifiera positiva effekter tidigt bland bolag som använder AI samt har en tydlig strategi och plan för att integrera AI i sin verksamhet. Att investera i de bolag som för tillfället är ledande kan fortsatt ge avkastning även om risken är relativt hög. Ett alternativ med betydligt lägre teknikrisk och sannolikt bättre riskjusterad avkastning är att satsa på globala kvalitetsbolag där teknikgenombrottet kan göra redan bra verksamheter ännu bättre i framtiden, avslutar Eric.

ERIC KARLSSON

Eric Karlsson har 8 års erfarenhet av bolagsvärdering och förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Total. Eric arbetar som förvaltare och investeringsstrateg på Garantum.

Långsiktiga AI-vinnare

Bolagen som historiskt har tjänat mest på större teknikgenombrott är mer traditionella bolag som använder tekniken för att öka sin försäljning eller minska sina kostnader. Aktieobligation Långsiktiga AI-vinnare 5139 innehåller globala kvalitetsbolag som använder AI i sina verksamheter idag, och som har potential och en plan för att bli ännu mer lönsamma med hjälp av AI i framtiden.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.