Senast uppdaterad 04 mars 20 : 00

 

Om kursuppdateringar 
Kurserna i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kurserna på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurser skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid uppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

Kurserna är indikativa - marknadsrörelser under dagen kan påverka den kurs som erhålls. Felaktigheter kan förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta gärna oss vid osäkerhet kring en kurs.

Vinstsäkring/Omstrukturering
Vinstsäkringsstatus (grön markör) och omstruktureringsstatus (röd markör) ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället är ska dessa indikationer visa på innehav som förtjänar en närmare analys – kontakta gärna en rådgivare för samtal i dessa fall.

Vänligen observera att man måste göra sökningar för att få resultat.

Andrahandsaffärer för strukturerade produkter tas emot fram tills kl. 16:00, därefter gör Garantum sitt bästa för att genomföra ordern samma dag.
Order mailas enklast in till secondarymarket@garantum.se. Kontakta Secondary Market vid frågor på 08 – 522 550 40

Andrahandsaffärer för aktier tas emot fram tills kl. 17:00, därefter gör Garantum sitt bästa för att genomföra ordern samma dag.
Order tas emot per telefon: 08 – 522 550 40 och per mail: aktier@garantum.se. Kontakta Secondary Market vid frågor på 08 – 522 550 40


Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.