Senast uppdaterad 14 november 12 : 01

Om kursuppdateringar 

Kurserna för produkter i sökresultat på denna sida kan skilja sig något jämfört med de kurser som publiceras i fördjupningsvyn för respektive produkt. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för aktuella kurser finns längst upp till vänster i respektive vy. Marknadskurserna sätts normalt en till två gånger per dag.

OBS: Kurserna är indikativa och marknadsrörelser under dagen kan påverka den kurs som erhålls. Felaktigheter kan förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta gärna oss vid osäkerhet kring en kurs.

Vinstsäkring/Omstrukturering
Vinstsäkringsstatus (grön symbol) och omstruktureringsstatus (röd symbol) ska inte ses som rekommendationer eller råd för den enskilde investeraren. Istället ska detta ses som indikationer från Garantum om att dessa innehav förtjänar en närmare analys - kontakta gärna din rådgivare för en diskussion.

Vänligen observera att man måste göra sökningar för att få resultat.

Ladda ner kurserna som csv-fil (uppdateras kl 17:30 dagligen)


© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.