Senast uppdaterad 21 april 22 : 46

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order


Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se

 

GS AO Läkemedel 7 år 1854
SE0005932142
2021-04-21
131,29%
132,7%
2021-05-07
120,47%
124,00%
GS AC Sve bol Combo Kapitalskydd 1968
SE0006028205
2021-04-21
131,89%
142%
2021-09-27
119,69%
6,00%
CS AO Ny Energi ti 2019
SE0006345187
2021-04-21
161,46%
161,42%
2021-10-18
161,32%
100,00%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 2059
SE0006345237
2021-04-21
94,69%
100%
2021-12-17
77,7%
100,00%
GS AC Sve bol Combo Kapitalskydd 2058
SE0006345229
2021-04-21
100,7%
100%
2021-12-17
77,7%
5,00%
SHB KC High Yield Europa 2073
SE0006081709
2020-01-13
105,1%
105,1%
2020-01-10
100%
5,10%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2085
SE0006453411
2021-04-21
105,5%
102,5%
2021-12-03
93,96%
8,50%
UBS HC Asien Bonus 2112 EUR
CH0261245747
2020-01-13
0 EUR
0%
2020-01-27
87,32%
100,00%
SHB KC High Yield Europa 2104
SE0006081964
2020-01-13
106%
106%
2020-01-10
100%
6,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2100
SE0006453734
2021-04-21
147,74%
177%
2022-01-28
121,32%
11,00%
GS AO USA teknik 90% skydd 2121
SE0006535894
2021-04-21
148,5%
145,83%
2021-12-30
145,38%
110,00%
1
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2140
SE0006538088
2021-04-21
123,92%
166,5%
2022-03-11
109,33%
9,50%
GAP BoC AIO Global USD Tr 2166
XS1175330858
2021-04-21
111,21%
116,07%
2021-07-05
117,98%
104,00%
GAP BoC AIO Global USD Ti 2167
XS1175330932
2021-04-21
130,11%
135,24%
2021-07-05
117,98%
213,00%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2168
XS1175331070
2021-04-21
128,36%
133,17%
2021-07-05
132,89%
110,00%
GS AC Sve bol Kapitalskydd 2183
SE0006764361
2021-04-21
97,16%
100%
2023-05-02
73,59%
6,50%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2169
XS1175331153
2021-04-21
163,04%
168,55%
2021-07-05
132,89%
220,00%
GAP+ BoC AO Europa 2171
XS1177459887
2021-04-21
90,18%
93,97%
2021-07-05
88,35%
113,00%
GAP+ BoC AIO Asien 2172
XS1177459960
2021-04-21
99,08%
102,7%
2021-07-05
109,16%
107,00%
CS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2181
CH0225569430
2021-04-15
16000 SEK
160%
2022-04-27
103,74%
10,00%
GAP BoC Låg Risk Europa tillväxt 2206
XS1198251131
2021-04-21
95,25%
100%
2022-04-04
98,12%
120,00%
GAP BoC AO Svenska bolag 95% 2211
XS1193141519
2021-04-21
90,99%
95%
2021-07-05
95,82%
108,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2214
SE0006881306
2021-04-21
84,9%
90%
2025-03-20
68,47%
100,00%
GS AC Stranda 2 Svebol. Kskydd 2237
SE0006964441
2021-04-21
101,2%
100%
2023-05-30
77,62%
7,80%
UBS SPR Bilindustri 2229 NOK
NO0010732647
2020-05-12
42,3%
42,3%
2020-05-25
42,3%
201,00%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238
SE0006964680
2021-04-21
87,24%
90%
2025-04-09
56,22%
14,00%
GAP BoC AO Europa Tr 2224
XS1204237207
2021-04-21
94,79%
100%
2022-07-05
87,63%
103,00%
GAP+ BoC AO Sverige Export 2227
XS1204260282
2021-04-21
104,58%
108,17%
2021-07-05
117,72%
90,00%
GAP BoC AO Europa Ti 2225
XS1204237629
2021-04-21
94,85%
100%
2022-07-05
87,63%
226,00%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2218
XS1204259789
2021-04-21
135,83%
140,75%
2021-07-05
132,37%
115,00%
GAP BoC AIO Global USD Tr 2221
XS1204259607
2021-04-21
117,2%
122,11%
2021-07-05
118,68%
102,00%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2219
XS1204259862
2021-04-21
170,43%
175,62%
2021-07-05
132,37%
220,00%
GAP+ BoC AIO Asien 2223
XS1204260100
2021-04-21
97,29%
101,07%
2021-07-05
107,52%
99,00%
GAP BoC AIO Global USD Ti 2222
XS1204259516
2021-04-21
136,47%
141,65%
2021-07-05
118,68%
204,00%
SHB AIO Asien Ti 2231
SE0006082855
2020-04-14
106,49%
106,49%
2020-04-20
104,79%
116,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2245
SE0006964532
2021-04-21
101,15%
100%
2023-06-05
77,5%
10,00%
GS AC Sve bol Kapitalskydd 2244
SE0006964698
2021-04-21
98,21%
100%
2023-06-05
77,5%
7,00%
SG AIO Låg Risk Europa Tr 2232
SE0006991204
2021-04-21
96,7%
100%
2022-04-27
94,23%
65,00%
SG AIO Låg Risk Europa Ti 2233
SE0006991212
2021-04-21
96,2%
100%
2022-04-27
94,23%
105,00%
SHB KC High Yield Europa 2278 EUR
FI4000065172
2021-04-21
77,8%
85,87%
2022-07-12
84%
5,50%
SG KO High Yield USA 2275
SE0006994968
2020-06-29
102,65%
102,65%
2020-07-20
100%
5,30%
COM AO Läkemedel 7 år Ti 2295
SE0007048244
2021-04-21
140,12%
143,44%
2022-05-18
133,1%
130,00%
GAP BoC AO Europa Ti 2291
XS1225018172
2021-04-21
97,23%
100%
2022-10-04
95,73%
250,00%
GAP BoC AO Europa Tr 2290
XS1225003653
2021-04-21
95,88%
100%
2022-10-04
95,73%
120,00%
GAP+ BoC AIO Asien 2292
XS1225097960
2021-04-21
108,96%
111,82%
2021-10-04
117,17%
116,00%
GAP BoC AIO Global USD Ti 2289
XS1225097457
2021-04-21
154,26%
161,97%
2021-10-04
127,54%
210,00%
GAP BoC AIO Global USD Tr 2288
XS1225097374
2021-04-21
127,66%
133,71%
2021-10-04
127,54%
110,00%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Tr 2286
XS1225097531
2021-04-21
148,29%
153,26%
2021-10-04
139,67%
124,00%
GAP BoC AO USA Konsumtion USD Ti 2287
XS1225097705
2021-04-21
190,61%
197,89%
2021-10-04
139,67%
234,00%
GAP BoC FO Global Balanserad 2239
XS1223425577
2021-04-21
108,37%
115,27%
2022-10-04
111,23%
136,00%
GAP+ BoC AO Sverige 2293
XS1225097887
2021-04-21
93,25%
95,46%
2021-10-04
101,22%
132,00%
SG KO High Yield USA 2307
SE0007100318
2020-06-29
102,5%
102,5%
2020-07-20
100%
5,00%
GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2317
SE0007125703
2021-04-21
102,08%
100%
2023-07-13
77,5%
8,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2327
SE0007125711
2021-04-21
105,22%
100%
2023-07-17
77,5%
13,50%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2368
SE0007191846
2021-04-21
126,51%
102%
2021-06-28
97,81%
10,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356
SE0007186051
2021-04-21
114,75%
90%
2025-06-25
79,07%
14,00%
GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2367
SE0007186184
2021-04-21
100,91%
100%
2021-06-22
79,86%
5,10%
GAP AO Europa Ti 2361
XS1245325151
2021-04-21
103,41%
102,03%
2022-12-30
100,8%
255,00%
GAP+ Boc AIO Asien 2357
XS1245325581
2021-04-21
126,79%
130,61%
2021-12-30
136,15%
118,00%
GAP+ BoC AO Europa 2364
XS1245325664
2021-04-21
91,7%
93,91%
2021-12-30
98,12%
190,00%
GAP BoC AO Sverige Tr 2362
XS1245325409
2021-04-21
108,7%
116,28%
2022-12-30
114,16%
115,00%
GAP Boc AO Sverige Ti 2363
XS1245325318
2021-04-21
124,91%
132,57%
2022-12-30
114,16%
230,00%
GAP+ Boc AO USA Konsumtion 2358
XS1245325748
2021-04-21
149,69%
153,34%
2021-12-30
149,28%
141,00%
1
GAP FO Global Balanserad 2359
XS1245325821
2021-04-21
109,61%
118,55%
2022-12-30
114,49%
128,00%
GAP AO Europa Tr 2360
XS1245325078
2021-04-21
98,46%
101,88%
2022-12-30
101,64%
115,00%
GS AO Vatten 7 år Ti 2350
SE0007278114
2021-04-21
171,05%
179,88%
2022-07-08
152,08%
150,00%
1
SG SPR Basic Resources Platå 2396 EUR
FI4000157565
2020-09-15
150,8%
150,8%
2020-09-29
134,64%
254,00%
SG AO Låg Risk Europa Ti 2344
SE0007278999
2021-04-21
96,39%
100%
2022-07-13
98,87%
128,00%
GAP AO Europa Ti 2417
XS1283502927
2021-04-21
105,5%
104,44%
2023-04-05
101,82%
244,00%
GAP AO Europa Tr 2416
XS1283502844
2021-04-21
98,78%
102,04%
2023-04-05
101,82%
112,00%
GAP AO Sverige Tr 2414
XS1283502687
2021-04-21
115,07%
122,89%
2023-04-05
122,89%
100,00%
GAP AO Sverige Ti 2415
XS1283502760
2021-04-21
135,05%
145,79%
2023-04-05
122,89%
200,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2418
XS1283502331
2021-04-21
111,06%
118,69%
2023-04-05
116,69%
112,00%
GAP+ AO Läkemedel 2413
XS1283502414
2021-04-21
102,23%
104,89%
2022-04-05
110,65%
114,50%
GAP+ AO Europa 2412
XS1283502257
2021-04-21
92,45%
93,77%
2022-04-05
97,87%
179,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2419
XS1283503149
2021-04-21
133,92%
142,38%
2023-04-05
116,69%
254,00%
GAP+ AO USA Konsumtion 2411
XS1283502174
2021-04-21
138,24%
139,97%
2022-04-05
143,06%
123,00%
1
DDB KO High Yield Europa 2448 EUR
FI4000170535
2021-04-21
83,32%
92,14%
2022-07-15
84%
6,00%
SG KO High Yield Europa 2456
SE0007525860
2020-06-29
101,35%
101,35%
2020-07-20
100%
5,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2479
XS1303771494
2021-04-21
106,45%
112,9%
2022-04-21
111,73%
110,00%
GAP AO Europa Tr 2477
XS1303771221
2021-04-21
94,7%
100%
2022-04-21
91,62%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2480
XS1303771577
2021-04-21
123,7%
130,49%
2022-04-21
111,73%
260,00%
GAP AO Europa Ti 2478
XS1303770686
2021-04-21
94,7%
100%
2022-04-21
91,62%
230,00%
GAP+ AO Europa 2482
XS1303770926
2021-04-21
90,39%
93,83%
2022-04-21
91,65%
169,00%
GAP+ AO USA Konsumtion 2481
XS1303770769
2021-04-21
133,03%
136,66%
2022-04-21
139,75%
130,00%
1
GAP+ AO Läkemedel 2483
XS1303771064
2021-04-21
96,7%
100,64%
2022-04-21
106,65%
114,00%
GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2495
SE0007640016
2021-04-21
111,98%
102%
2023-12-20
87,54%
6,00%
GAP Boc AO Sverige OS Ti 2485
XS1303770843
2021-04-21
152,88%
166,2%
2023-07-04
138,94%
170,00%
1
GAP Boc AO Sverige OS Tr 2484
XS1303770173
2021-04-21
124,02%
133,1%
2023-07-04
138,94%
85,00%
GAP Boc AIO Spanien Ti 2486
XS1303770413
2021-04-21
94,27%
100%
2023-07-04
81,33%
92,00%
SG KO High Yield Europa 2510 EUR
FI4000176524
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
5,16%
SG KO High Yield USA Defensiv 2508
SE0007665500
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
4,67%
SG KO High Yield USA 2506
SE0007639984
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
9,12%
SG KH Europa 2511 EUR
FI4000176516
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
91,45%
260,00%
GS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2533
SE0007704911
2021-04-21
110,03%
102%
2024-01-29
83,88%
7,00%
GAP Boc FO Catella Hedge Ti 2527
XS1261180316
2021-04-21
99,41%
111,72%
2021-07-05
105,05%
232,00%
DDB KO Stena 2534
SE0007702899
2021-04-21
99,97%
107,2%
2022-01-20
100%
7,20%
2
GAP AIO Spanien Ti 2524
XS1261181637
2021-04-21
94,81%
100%
2022-08-02
91,68%
112,00%
GAP+ AO Läkemedel 2531
XS1261171166
2021-04-21
105,32%
108,47%
2022-08-02
113,44%
126,00%
GAP AO Europa Ti 2522
XS1261170192
2021-04-21
100,51%
103,2%
2022-08-02
101,47%
218,00%
GAP AO Europa Tr 2523
XS1261172131
2021-04-21
97,36%
101,47%
2022-08-02
101,47%
100,00%
GAP+ AO Europa 2530
XS1261174426
2021-04-21
95,95%
96,04%
2022-08-02
101,47%
172,00%
GAP Boc AO Sverige OS Ti 2526
XS1261171836
2021-04-21
155,18%
168,62%
2023-07-04
140,84%
168,00%
1
GAP Boc AO Sverige OS Tr 2525
XS1261164625
2021-04-21
125,17%
134,31%
2023-07-04
140,84%
84,00%
GAP+ AO USA IT & Konsumtion 2532
XS1261170861
2021-04-21
182,23%
184,14%
2022-08-02
203,26%
104,00%
1
SEK AO Sverige Ti 2546
SE0007783790
2021-04-21
104,25%
119,23%
2022-12-05
114,79%
130,00%
SG KO High Yield Europa 2557 EUR
FI4000185517
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
5,90%
SG KO High Yield USA 2553
SE0007730478
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
9,80%
2
DDB KO Bombardier 2565
SE0007783089
2020-12-23
96,18%
102,1%
2021-01-20
100%
8,40%
GAP+ AO Sverige OS 2575
XS1261162686
2021-04-21
117,57%
122,2%
2022-10-31
133,92%
98,00%
GAP+ AO USA IT & Konsumtion 2574
XS1261164898
2021-04-21
176,22%
175,75%
2022-10-31
196,44%
101,00%
1
GAP AO Europa Ti 2573
XS1261176397
2021-04-21
120,17%
126,82%
2023-08-03
109,58%
280,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2579
XS1338978528
2021-04-21
124,02%
131,94%
2023-10-05
119,01%
168,00%
GAP+ AIO Climate Care 2578
XS1261170606
2021-04-21
95,08%
93,87%
2022-10-31
100,28%
108,00%
GAP+ AO Läkemedel 2576
XS1261177361
2021-04-21
103,05%
106,81%
2022-10-31
116,01%
94,00%
GAP AO Europa Tr 2572
XS1261178336
2021-04-21
106,74%
113,6%
2023-08-03
109,58%
142,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2580
XS1338979179
2021-04-21
150,12%
159,31%
2023-10-05
119,01%
312,00%
1
DDB KO Stena 2594
SE0007845680
2021-04-21
96,25%
102,13%
2022-07-20
100%
8,50%
2
SG KO High Yield USA kvart 2596
SE0007871348
2021-01-07
100%
100%
2021-01-20
100%
9,00%
2
SG AC Resor & Turism Månad KSK 2584
SE0007871330
2021-03-03
0,8%
0,8%
2021-03-18
0,01%
0,80%
DDB KH Europa Årlig Ränta 2585
SE0007845698
2021-04-21
100,44%
108,01%
2021-07-20
103,61%
4,40%
CS AIO Spanien Ti 2577
SE0007871272
2021-04-21
99,59%
101,83%
2022-10-28
101,71%
107,00%
SG KO High Yield Europa 2610 EUR
FI4000188925
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
7,68%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2615
SE0007948021
2021-04-21
104,45%
102%
2024-01-29
89,62%
15,00%
SG KO Investment Grade USA 2616
SE0007954003
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
7,00%
GAP AO Europa Tr 2629
XS1361777375
2021-04-21
103,49%
111,47%
2022-10-04
110,42%
110,00%
GAP+ AO Sverige OS 2632
XS1361783852
2021-04-21
120,96%
125,02%
2022-10-04
133,64%
108,00%
GAP+ AO USA Konsumtion 2631
XS1361783001
2021-04-21
122,31%
127,56%
2022-10-04
128,76%
132,00%
GAP+ AO Läkemedel 2633
XS1361783266
2021-04-21
102,9%
107,68%
2022-10-04
112,59%
121,00%
GAP AO Global Verkstad 90% skydd 2627
XS1261162413
2021-04-21
141,18%
145,66%
2021-09-15
153,65%
100,00%
GAP AO Europa Ti 2630
XS1361777532
2021-04-21
114,66%
124,39%
2022-10-04
110,51%
232,00%
CS AIO Spanien Ti 2626
SE0008040554
2021-04-21
98,73%
100,5%
2022-10-21
100,5%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2635
XS1361780080
2021-04-21
132,42%
138,9%
2022-10-04
115,56%
250,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2634
XS1361777706
2021-04-21
112,67%
118,67%
2022-10-04
115,56%
120,00%
UBS AC USA Konsumtion Kvart 2652 EUR
FI4000197769
2021-04-08
0,1%
0,1%
2021-04-23
0,1%
4,00%
SG KO High Yield Europa 2649 EUR
FI4000197777
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
6,25%
SG KO High Yield USA 2650 EUR
FI4000197785
2021-04-09
90,3%
90,3%
2021-02-20
86%
5,00%
DDB KO SAS Bombardier Stena 2645
SE0008041081
2021-04-21
96,64%
105,14%
2021-07-09
100%
5,15%
2
GS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2658
SE0008128573
2021-04-21
104,62%
102%
2024-03-15
87,91%
9,00%
DDB KO Stena 2659
SE0008103493
2021-04-21
96,46%
102,3%
2022-07-09
100%
9,20%
2
GAP AO Europa OS Ti 2668
XS1382540117
2021-04-21
120,28%
130,8%
2022-09-22
114,85%
191,00%
GAP AO Europa OS Tr 2667
XS1382540034
2021-04-21
106,34%
113,71%
2022-09-22
114,85%
85,00%
GAP AO Sverige Tr 2669
XS1382540208
2021-04-21
113,26%
120,13%
2022-09-22
123,69%
85,00%
GAP AO Sverige Ti 2670
XS1382540463
2021-04-21
135,77%
146,19%
2022-09-22
123,69%
195,00%
GAP+ AO Sverige OS 2672
XS1382540620
2021-04-21
122,9%
126,83%
2022-09-22
135,43%
108,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2674
XS1382540380
2021-04-21
109,01%
115,19%
2022-09-22
115,19%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2675
XS1382540547
2021-04-21
130,97%
133,89%
2022-09-22
114,12%
240,00%
GAP+ AO Global Verkstad 2671
XS1382540976
2021-04-21
142,75%
148,01%
2022-09-22
159,06%
104,00%
1
CS AO Infrastruktur Tr 2681
SE0008213367
2020-07-15
138,35%
141,43%
2023-04-03
137,59%
100,00%
BNP AIO Ethical Europe Climate Tr 2682
SE0008213151
2021-04-21
97,96%
100%
2023-04-13
97,57%
90,00%
SHB SPR Sverige Platå OS 2688
SE0006084398
2021-04-21
158,5%
161%
2021-06-08
164,87%
305,00%
UBS AC USA Konsumtion Kvart 2705 EUR
FI4000201389
2021-04-21
0,01%
0,13%
2021-06-07
0,13%
4,13%
CS AIO Europa Hållbarhet 2703 EUR
FI4000201405
2021-04-21
96,97%
100%
2021-06-03
76,37%
100,00%
COM SPR Emerging Markets LV 2704 EUR
FI4000201397
2021-04-21
114,37%
113,43%
2021-06-03
113,44%
120,00%
DDB KO Stena 6 år 2695
SE0008212641
2021-04-21
93,86%
101,73%
2022-07-11
100%
6,92%
2
DDB KO SAS Bombardier Stena KSK 2685
SE0008212567
2021-04-21
96,99%
104,49%
2021-07-09
100%
4,50%
2
UBS AC USA Combo L&S KSK 2693
SE0008212930
2021-04-21
101,49%
104%
2021-06-07
0,13%
12,10%
SG KO High Yield Europa kvart 2702
SE0008213565
2021-04-21
98,7%
101,61%
2021-07-20
100%
6,50%
DDB KO Stena 6 år 2710
SE0008242416
2021-04-21
95,32%
102,05%
2022-07-11
100%
8,20%
2
DDB KO High Yield USA kvart 2712
SE0008242747
2021-04-21
95,33%
101,42%
2021-07-09
100%
5,75%
2
GAP AIO Asien Tr 2722
XS1261171083
2021-04-21
135,17%
150,17%
2023-08-03
149,32%
102,00%
1
GAP FO Global Balanserad 2726
XS1261171240
2021-04-21
112,6%
121,23%
2023-08-03
116,33%
130,00%
GAP+ AO Sverige OS 2721
XS1261163064
2021-04-21
126,25%
131,21%
2023-08-03
133,26%
134,00%
1
GAP+ AO Råvarubolag SFB 2720
XS1261167305
2021-04-21
150,37%
154,19%
2023-08-03
157,27%
126,00%
1
GAP AO Sverige 2725
XS1261170275
2021-04-21
121,04%
130,81%
2023-08-03
130,21%
102,00%
GAP AO Europa OS 2724
XS1261173535
2021-04-21
99,46%
105,61%
2023-08-03
105,9%
95,00%
GAP AIO Asien Ti 2723
XS1261176801
2021-04-21
185,36%
209,2%
2023-08-03
149,32%
222,00%
1
SG KH Def Sverige 2733
SE0008347702
2021-04-21
181,29%
202,51%
2023-07-20
168,34%
150,00%
1
SHB SPR Sverige Platå OS 2741
SE0006084562
2021-04-21
153%
155%
2021-07-15
167,25%
275,00%
SG AC Resor & Turism kvar KSK 2751 EUR
FI4000207071
2021-04-21
97,81%
102,25%
2021-07-20
73,87%
2,25%
COM SPR Europa High End 2750 EUR
FI4000207063
2021-04-21
137,93%
138,02%
2021-07-14
138,02%
100,00%
SEB KO SAS Bombardier Stena KSK 2744
SE0007954615
2021-04-21
92,05%
101,1%
2021-07-15
100%
4,45%
2
DDB KO High Yield USA kvart 2748 EUR
FI4000207121
2021-04-21
95,57%
101,77%
2021-07-09
100%
7,15%
DDB KH Europa 2749 EUR
FI4000207139
2021-04-21
86,29%
91,89%
2021-07-09
98,04%
234,00%
DDB KO Stena 6 år 2746
SE0008322184
2021-04-21
94,18%
101,8%
2022-07-11
100%
7,20%
2
DDB KO High Yield Europa kvart 2740
SE0008322168
2021-04-21
94,23%
101,98%
2021-07-09
100%
8,00%
DDB KO High Yield USA kvart 2738
SE0008322176
2021-04-21
95,44%
101,53%
2021-07-09
100%
6,20%
2
SEB KO Dell 5 år 2758
SE0007954755
2021-04-21
101,24%
105%
2021-07-15
100%
5,00%
UBS AC USA Konsum PM 2763 NOK
NO0010766488
2021-04-21
0,01%
0,12%
2021-07-26
0,12%
100,00%
GS WRT Commerzbank 2765 EUR
GB00BD9LT965
2020-05-27
0 EUR
0%
2020-06-16
66,27%
101,00%
GS AO Vatten Ti 2757
SE0008406300
2021-04-21
149,45%
169,97%
2023-06-22
152,82%
130,00%
1
GAP FO Global Balanserad 2774
XS1261171596
2021-04-21
103,58%
110,9%
2023-08-03
110,9%
100,00%
GAP AO Sverige 2775
XS1261178419
2021-04-21
108,05%
116,01%
2023-08-03
120,01%
80,00%
GAP AO Europa ÅR 2776
XS1261172560
2021-04-21
96,75%
101,11%
2023-08-03
101,53%
0,50%
GAP+ AO Sverige OS 2773
XS1261166323
2021-04-21
110,34%
114,05%
2023-08-03
125,1%
95,00%
GAP+ AO Råvarubolag SFB 2772
XS1261175829
2021-04-21
124,02%
128,91%
2023-08-03
146,28%
90,00%
SHB SPR Sverige Platå OS 2781
SE0006084679
2021-04-21
146,2%
150%
2021-09-23
153,73%
250,00%
DDB KO Stena 6 år 2785
SE0008585806
2021-04-21
92,72%
101,63%
2022-10-10
100%
6,50%
2
DDB KO High Yield Europa kvart 2786
SE0008585814
2021-04-21
95,4%
101,36%
2021-07-09
100%
5,50%
SG SPR Tyskland Platå 2797 EUR
FI4000210869
2021-04-21
123,64%
127,61%
2021-09-29
124,77%
150,00%
UBS AC USA Konsum PM 2795 NOK
NO0010767981
2021-04-21
0,01%
0,11%
2021-09-20
0,11%
1,42%
DDB KO High Yield Europa kvar 2796 EUR
FI4000210844
2021-04-21
95,36%
101,24%
2021-07-09
100%
5,00%
BNP SPR Europa Platå 2808 EUR
FI4000215967
2021-04-21
142,66%
145,89%
2021-08-17
132,21%
230,00%
COM SPR Finland High End 2834 EUR
FI4000219720
2021-04-21
146,48%
143,92%
2021-11-09
143,55%
100,00%
GAP AO Sverige 2809
XS1261181124
2021-04-21
108,7%
116%
2024-07-01
115,09%
106,00%
DDB KO Stena 6 år 2820
SE0008962716
2021-04-21
96,25%
101,8%
2023-01-09
100%
7,20%
2
SHB SPR Sverige Platå OS 2818
SE0006084828
2021-04-21
144,06%
147,7%
2021-11-04
155,79%
230,00%
GS AO Ny Energi SFB Ti 2869
SE0009190713
2021-04-21
160,11%
175,24%
2023-10-30
150,8%
155,00%
1
DDB KO High Yield Europa kvar 2874 EUR
FI4000223953
2021-04-21
84,75%
96,18%
2022-01-09
94,44%
7,35%
SHB SPR Eu Banker Platå OS 2911 EUR
FI4000177795
2021-04-21
76,3%
100%
2022-01-27
72,38%
190,00%
DDB KO Stena 3 år 2917
SE0009241326
2020-01-08
100%
100%
2020-01-09
100%
3,20%
SHB SPR Sverige OS 2910 EUR
FI4000177803
2021-04-21
137%
144,86%
2022-01-27
147,26%
100,00%
UBS AC Nordisk Konsum PM 2940 NOK
NO0010781289
2021-04-21
104,7%
103,3%
2022-02-21
82,68%
3,30%
CS AO Global 2949 EUR
FI4000233135
2021-04-21
102,17%
100%
2024-04-10
98,7%
135,00%
SHB SPR Sverige OS 2946 EUR
FI4000177829
2021-04-21
142%
145,84%
2022-03-07
139,38%
120,00%
SHB SPR Eu Banker Platå OS 2947 EUR
FI4000177837
2021-04-21
75,7%
100%
2022-03-07
72,37%
190,00%
DDB AC Svenska Banker PM 2958
SE0009554512
2021-04-21
92,54%
106,6%
2022-02-17
66,61%
100,00%
SHB AC Svenska Banker Kvart PM 2965
SE0006085577
2021-04-21
89,2%
100%
2022-02-17
68,72%
2,70%
UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK
NO0010782964
2021-04-21
92,13%
103,9%
2022-03-28
83,95%
3,90%
GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2966
SE0009580681
2021-04-21
100,58%
103%
2025-02-24
82,68%
100,00%
SG AC Europeiska Banker 1.5Max 2967
SE0009580673
2021-04-21
56,52%
58,55%
2022-03-28
58,55%
60,00%
DDB KO Macys 3005
SE0009696552
2021-04-21
96,4%
102,53%
2023-07-10
100%
100,00%
GS AC Sv Bolag PM 3003
SE0009697345
2021-04-21
97,41%
109,35%
2022-03-30
78,34%
9,35%
CS AC Sv bo Combo 90% Skydd 3008
SE0009773492
2021-04-21
108,42%
104%
2025-04-07
85,85%
9,50%
GS AC Sve bol Combo KS 3009
SE0009779101
2021-04-21
99,36%
103%
2025-04-07
85,85%
5,00%
SG KH Defensiv Norden 3038 EUR
FI4000251855
2021-04-21
108,59%
117,43%
2024-07-20
114,52%
120,00%
DDB AC Svenska Banker PM 3046
SE0009805823
2021-04-21
91,9%
106,4%
2022-04-28
73,73%
100,00%
GS AIO Europa/Sverige 3049
SE0009832462
2021-04-21
104,89%
114,75%
2024-05-10
129,06%
25,00%
GS AC Nordiske Banker PM 3056 NOK
NO0010791874
2021-04-21
42,14%
45,49%
2022-06-22
45,49%
2,55%
GS AC Svenske Sel PM 3057 NOK
NO0010791908
2021-04-21
112,52%
100%
2022-06-22
76,43%
4,78%
SG AC Nord. Bol KSKStepdown 3061
SE0009921000
2021-04-21
103,02%
106,2%
2022-05-31
92,82%
100,00%
GS AC Svenska bolag KSK 3060
SE0009921216
2021-04-21
98,8%
100%
2022-05-26
92,82%
6,20%
SG AC Sve Bol KSKStepdown 3080
SE0009921372
2021-04-21
103,34%
106,5%
2022-05-31
97,59%
100,00%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3086
SE0009921729
2021-04-21
105,83%
102%
2025-06-02
92,18%
100,00%
GS AC Sve bol Combo KS 3088
SE0009922263
2021-04-21
109,56%
102%
2025-06-02
92,61%
100,00%
COM AC Eu Banker&Förs PM 3091 EUR
XS1613375796
2021-04-21
765,25 EUR
100%
2022-06-06
73,05%
9,50%
SG KH Defensiv Europa 3089 EUR
FI4000261029
2021-04-21
110,46%
124,38%
2024-07-14
117,41%
140,00%
BNP AC Europa vs USA 3090 EUR
FI4000260971
2021-04-21
94,35%
100%
2022-08-10
112,44%
9,50%
SG AC Sv banker KSKStepUp 3096
SE0009994759
2021-04-21
102,4%
123%
2022-06-27
73,09%
4,60%
SG AC Sv bolag KSKStepUp 3095
SE0009994767
2021-04-21
113,25%
130,25%
2022-06-27
76,43%
6,05%
GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097
SE0009994684
2021-04-21
108,05%
102%
2025-06-16
89,58%
5,00%
GS WRT Portugal 3092 NOK
NO0010795966
2020-06-01
0%
0%
2020-06-16
83,66%
100,00%
COM AC Eu Banker&Förs PM 3101 EUR
XS1622984539
2021-04-21
735,59 EUR
100%
2022-07-18
71,47%
9,00%
SG AC Svenska Bolag PM 3102
SE0010023200
2021-04-21
102,04%
108,6%
2022-06-27
71,91%
8,60%
GS AC Svenska Bolag PM 3107
SE0010023747
2021-04-21
99,95%
108,1%
2022-06-30
72,46%
8,10%
SHB AC Sv Banker Kvart PM 3115
SE0006086369
2021-04-21
84,9%
100%
2022-06-29
72,19%
2,95%
GS WRT Portugal 3114 NOK
NO0010797590
2020-06-23
0,01%
0%
2020-07-10
85,66%
100,00%
GS AC Sve bol Combo KS 3116
SE0010100800
2021-04-21
94%
100%
2025-06-30
72,46%
100,00%
GS AC Sve bol Combo KS 3117
SE0010049239
2021-04-21
95,45%
100%
2025-06-30
76,09%
100,00%
SG SPR Finland Platå 3136
FI4000266838
2021-04-21
130,91%
152%
2022-09-28
129,5%
260,00%
GS AC Sv. B. Combo StepD. 90% 3112
SE0010049098
2021-04-21
102,35%
114%
2023-06-30
100,74%
3,00%
CS AO Batteri Tek SFB Ti 3141
SE0010102079
2021-04-21
170,51%
194,8%
2024-07-11
175,37%
130,00%
1
GS AC Nor Bank Combo 90% skydd 3144
SE0010102566
2021-04-21
81,62%
90%
2026-07-24
45,09%
5,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3143 NOK
NO0010798473
2021-04-21
35,41%
43,21%
2022-07-28
43,21%
4,00%
GS AC Sv. Ind. Combo 90% skydd 3145
SE0010102574
2021-04-21
114,92%
126%
2026-07-24
105,22%
6,50%
GS AC Sve Bol Combo KS 3147
SE0010102541
2021-04-21
106,76%
102%
2026-07-24
96,67%
4,00%
GS SPR Europa 3153 NOK
NO0010801194
2021-04-21
119,22%
124,67%
2022-09-28
114,68%
168,00%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3155
SE0010245696
2021-04-21
90,66%
106%
2026-03-13
79,07%
10,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3187 NOK
NO0010804164
2021-04-21
26,91%
39,55%
2022-10-26
39,55%
4,00%
DDB SPR Eu bilind. 3192 EUR
FI4000281795
2021-04-21
104,46%
105,98%
2022-11-09
104,9%
122,00%
DDB AC Eu Banker&Förs PM 3194 EUR
FI4000281803
2021-04-21
72,51%
100%
2022-11-09
70,23%
8,10%
GS AC Svenska Bolag PM 3197
SE0010415307
2021-04-21
97,93%
107,7%
2022-10-20
89,37%
7,70%
SHB KO Stena Kvart 3196
SE0006086666
2021-04-21
98%
101,75%
2024-01-15
100%
7,00%
2
GS AC Europeiske Sel PM 3205 NOK
NO0010807118
2021-04-21
54,17%
57,68%
2022-11-29
57,68%
3,35%
GS SPR Europa 3206 NOK
NO0010807126
2021-04-21
110,01%
116,54%
2022-11-29
110,02%
165,00%
DDB SPR Eu bilind. 3223 EUR
FI4000283114
2021-04-21
99,49%
101,66%
2022-12-19
101,66%
100,00%
COM AIO Global Hållbarhet 7 år 3219
XS1701781061
2021-04-21
102,99%
101,13%
2024-11-04
100,94%
120,00%
GS AC Nord. Bol. Combo KS 3233
SE0010468553
2021-04-21
113,99%
102%
2026-05-12
99,58%
8,20%
CS AC Finska bolag 3224 EUR
FI4000288188
2021-04-21
121,5%
132%
2023-12-14
111,05%
8,00%
GS AO Europa ITM 85% 3225 EUR
FI4000283171
2021-04-21
96,65%
108,91%
2023-12-20
108,91%
100,00%
COM AC Europa 3241
SE0010546515
2021-04-21
127,35%
140%
2022-11-22
106,94%
10,00%
GS AC Sve Bol Combo KS 3246
SE0010546580
2021-04-21
97,13%
102%
2025-11-24
83,77%
7,00%
GS AC Sv Bol PM Step-Down 3258
SE0010598243
2021-04-21
94,75%
107,3%
2022-12-07
87,54%
100,00%
BNP KO Staples Kvart 3248
SE0010547794
2021-04-21
100,38%
101,6%
2024-01-05
100%
6,40%
GS SPR Europa 3274
SE0010599571
2021-04-21
107,76%
113,18%
2022-12-13
110,14%
130,00%
GS SPR Europa 3268 NOK
NO0010810617
2021-04-21
112,8%
118,94%
2023-01-09
111,27%
168,00%
GS AC Nordiska Banker 3275 EUR
FI4000292453
2021-04-21
99,07%
100%
2024-01-25
89,99%
10,00%
UBS AC BRIC Combo 3277
SE0010626051
2021-04-21
104,06%
104%
2022-12-15
88,3%
16,15%
GS AIO Europa Trygghet 3280
SE0010636126
2021-04-21
100,24%
109,67%
2025-12-19
110,56%
90,00%
GS AC Svenske Sel PM 3278 NOK
NO0010811557
2021-03-24
145,5%
145,5%
2023-01-09
94,62%
100,00%
CB AC Nor Bol PM Step-Down 3287
SE0010662908
2020-12-22
108,4%
108,4%
2023-01-09
84,82%
8,40%
GS AC Svenske Sel PM 3312 NOK
NO0010812688
2021-04-21
141,55%
149,8%
2023-03-01
105,61%
4,98%
GS AC Europeiska banker 3319 EUR
FI4000301031
2021-04-21
55,83%
62,89%
2023-03-14
62,89%
100,00%
GS AC Sv bol Combo 90% skydd 3320
SE0010831404
2021-04-21
91,3%
102%
2024-02-20
83,98%
100,00%
GS AC Sv bolag Step Down PM 3325
SE0010833434
2021-04-21
91,71%
108%
2023-02-21
75,08%
8,00%
GS AO Europa Ti 3348 EUR
FI4000306840
2021-04-21
105,9%
109,36%
2023-04-27
106,24%
150,00%
NAT AC Europa 3368
SE0011061985
2021-03-17
133,3%
133,3%
2023-04-06
101,47%
11,10%
GS AC Europeiske Sel PM 3374 NOK
NO0010819832
2021-04-21
75,27%
100%
2023-05-31
62,21%
100,00%
GS AC Nordiske Banker PM 3376 NOK
NO0010819840
2021-04-21
84,52%
100%
2023-05-31
77,82%
3,23%
GS AC Norske Sel PM 3375 NOK
NO0010819857
2021-04-21
90,9%
103,3%
2023-05-31
89,68%
3,30%
GS AC Europa Low Trigger 3363 EUR
FI4000315320
2021-04-21
34,15%
40,37%
2023-06-13
40,37%
5,50%
GS AO Europa Ti 3364 EUR
FI4000315338
2021-04-21
101,89%
103,08%
2023-06-13
102,17%
142,00%
CB AC Svenska Bolag PM 3412
SE0011205103
2021-04-21
106,09%
109,2%
2023-05-25
92,69%
9,20%
GS AO Norden NOK 3409
NO0010822257
2021-04-21
110,89%
123,62%
2023-07-14
122,49%
105,00%
GS AC Sverige & Europa 3413 NOK
NO0010822216
2021-04-21
124,87%
132,25%
2023-06-28
114,7%
10,75%
GS AC Norske Sel PM 3414 NOK
NO0010822117
2021-04-21
88,79%
103,3%
2023-06-28
90,6%
3,30%
GS AC Nord bolag Combo EUR 3417
FI4000321120
2021-04-21
88,51%
104%
2023-07-14
71,99%
23,00%
GS AC Sv bolag Step Down PM 3421
SE0011256221
2021-04-21
109,85%
117,7%
2023-06-05
94,37%
8,85%
GS AC Sv bolag PM 3422
SE0011256239
2021-04-21
108,2%
108,7%
2023-06-05
80,1%
8,70%
DDB KO HY USA Kvart EUR 3418
FI4000322243
2021-04-21
90,16%
102,57%
2023-07-10
100%
10,38%
CACIB Grön AIO Global Ti 3408
XS1782015496
2021-04-21
103,79%
104,44%
2023-06-21
103,06%
145,00%
DDB AIO Sverige Ti 3424
SE0010947473
2021-04-21
133,3%
142,71%
2025-06-25
142,28%
101,00%
GS AC Nor bol Combo 90% sk 3428
SE0011311364
2021-04-21
123,25%
131,8%
2026-06-23
129,06%
10,60%
GS AC Norske Sel PM 3426 NOK
NO0010823834
2021-03-31
103,3%
103,3%
2023-07-19
92,52%
3,30%
GS AC Svenske Sel PM 3427 NOK
NO0010823826
2021-03-31
140,5%
140,5%
2023-07-19
110,8%
4,05%
INV KB Finska Bolag 3451 EUR
FI4000340096
2021-04-21
87,45%
107%
2021-09-27
74,97%
7,00%
CACIB Grön RO RR 3455
XS1803946307
2021-04-21
99,08%
100,42%
2025-07-21
100%
100,00%
CACIB Grön RO 3456
XS1803946216
2021-04-21
100,52%
101,05%
2025-07-21
100%
100,00%
GS AC Nor. Bol. Combo KS 3457
SE0011451905
2021-04-21
109,82%
103%
2027-08-06
97,42%
100,00%
GS AC Danske Sel PM 3460 NOK
NO0010827900
2021-04-21
82,03%
100%
2023-09-27
63,79%
3,88%
GS AC Sverige & Europa 3487 NOK
NO0010831183
2021-04-21
122,83%
133%
2023-10-25
118,19%
11,00%
GS SPR Eur Bank PM 3486 NOK
NO0010831191
2021-04-21
77,88%
100%
2023-10-25
80,95%
301,00%
INV KB Finska Bolag 3482 EUR
FI4000348693
2021-04-21
81,31%
107,35%
2021-11-12
71,93%
7,35%
SHB KO Stena Kvart 3493
SE0006087441
2021-04-21
93,8%
106,4%
2025-01-15
100%
6,40%
GS AC Nordiska Bolag PM 3500
SE0011725001
2021-04-21
94,11%
109,05%
2023-10-26
78,42%
100,00%
GS SPR Eur Bank 3508 NOK
NO0010833429
2021-04-21
82,31%
100%
2023-11-22
84,44%
315,00%
GS AC Oljesektor PM 3509 NOK
NO0010833452
2021-04-21
15,41%
22,5%
2023-11-22
22,5%
4,15%
GS AC Nordisk Finans PM 3510 NOK
NO0010833411
2021-04-21
101,13%
100%
2023-11-22
73,91%
3,70%
UBS AIO Europa NOK 3517
NO0010834062
2021-04-21
109,45%
118,47%
2024-12-13
118,47%
100,00%
INV KB Svenska Bolag 3526 EUR
FI4000349519
2021-04-21
101,41%
108,4%
2021-12-20
119,66%
8,40%
GS AC Nordiska Bolag Step-Down PM 3529
SE0011787928
2021-04-21
95,95%
108,85%
2023-10-26
97,58%
8,85%
GS AC Svenske Sel PM 3488 NOK
NO0010831217
2021-04-09
132,4%
132,4%
2023-10-25
94,89%
4,05%
SEB AIO Global Hållbarhet tr 3530
SE0010050294
2021-04-21
94,26%
102,59%
2025-10-10
104,71%
55,00%
GS AC Europeiska Bol 90% sk 3532
SE0011844380
2021-04-21
116,52%
131,5%
2026-11-20
115,13%
100,00%
GS AC Nord bolag LT 3565 EUR
FI4000354352
2021-04-21
81,23%
100%
2024-02-12
64,24%
18,00%
INV KB Finska Bolag 3564 EUR
FI4000354303
2021-04-21
98,26%
107,4%
2022-02-14
102,01%
7,40%
CACIB Grön RO RR 3566
XS1868243269
2021-04-21
97,57%
100,47%
2025-12-05
100%
0,47%
CACIB Grön SPR Glob. Hållbar 3536
XS1868240596
2021-04-21
101,36%
107,71%
2023-11-23
104,56%
169,00%
GS AC Svenske Sel PM 3567 NOK
NO0010837842
2021-04-21
91,36%
100%
2024-01-12
76,95%
100,00%
BNP KO HY USA Kvart 3569 NOK
NO0010838956
2021-04-21
97,5%
102,64%
2024-01-17
100%
10,55%
GS AC Norske Sel PM 3568 NOK
NO0010837834
2021-04-21
91,11%
103,61%
2024-01-12
89,69%
100,00%
GS AC Finska bolag LT 3595 EUR
FI4000359831
2021-04-21
81,63%
127%
2024-03-20
65,62%
9,00%
GS AO Norden 3593 NOK
NO0010840101
2021-04-21
103,73%
116,62%
2024-02-27
116,62%
100,00%
UBS Nordiske Sel Mnd KSK 3592 NOK
NO0010840168
2021-04-21
85,75%
100,87%
2024-02-26
64,72%
100,00%
SHB KO IG Europa Kvart 3626
SE0006088217
2021-04-21
99,7%
101,29%
2024-01-15
100%
5,20%
SHB KO HY USA 20 kvart 3627
SE0006088225
2021-04-21
95%
101,1%
2024-01-15
100%
4,40%
INV AC Nord bolag KSK 3636 EUR
FI4000369855
2021-04-21
81,25%
102%
2024-05-07
67,32%
2,00%
INV AC Finska bolag KSK 3675 EUR
FI4000378732
2021-04-21
85,8%
101,95%
2024-06-12
77,66%
1,95%
GS AO Norden 3678 NOK
NO0010849383
2021-04-21
99,72%
114,22%
2024-06-03
113,16%
108,00%
GS AC Norske Sel PM 3677 NOK
NO0010849391
2021-04-21
90,43%
103,7%
2024-06-03
87,31%
3,70%
GS AC Nor. Bol. Step-Down PM 3680
SE0012569291
2021-04-21
98,19%
107%
2024-05-10
96,65%
7,00%
CACIB AIO Sverige 3681
XS1923114463
2021-04-21
110,3%
121,51%
2026-05-06
130,73%
70,00%
GS AC Nor bol Combo 90% sk 3683
SE0010949073
2021-04-21
107,25%
103%
2027-05-18
98,05%
10,50%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3720
SE0011897586
2021-04-21
106,88%
134,39%
2024-07-30
129,4%
151,00%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3689
DE000XM8ZBG1
2021-04-21
7306,55 SEK
72,9%
2024-07-31
72,9%
8,25%
CB Ränteobligation RR 3747
SE0013041936
2021-04-21
98,03%
100,45%
2026-09-03
100%
0,45%
GS SPR Europeiska banker 3763 NOK
NO0010864564
2021-04-21
107,5%
100%
2024-10-10
95,18%
395,00%
GS AC Nor. Bol. Step-Down PM 3789
SE0013359338
2021-04-21
97,01%
112%
2024-11-12
98,17%
12,00%
GS AC No bolag PM 3788
SE0013359320
2021-04-21
96,33%
116,3%
2024-11-12
98,3%
16,30%
CACIB SPR Grön Infra Eu 3797
SE0013382421
2021-04-21
101,89%
107,63%
2024-11-25
105,26%
145,00%
GS OK Nordiska bolag 3801
SE0013407962
2021-04-21
98,53%
107,83%
2024-11-20
88,27%
7,83%
BB AC No bolag PM 3800
SE0013409067
2021-04-21
99,68%
111,73%
2024-11-20
92,28%
11,73%
SHB AIO Europa 97% Skydd 3828
SE0006091146
2021-04-21
95,2%
101,8%
2026-12-21
108,03%
62,00%
GS AC Nor. Bol. Step-Down PM 3833
SE0013408119
2021-04-21
96,15%
112,3%
2025-01-15
104,07%
12,30%
GS AO Nordiske Selskaper 3859 NOK
NO0010874399
2021-04-21
94,13%
105,43%
2025-09-29
105,43%
100,00%
GS AC Nor. Bol. Step-Down PM 3861
SE0013408325
2021-04-21
95,58%
109,5%
2025-02-26
102,78%
100,00%
UBS AC Norske Sel PM 3883 NOK
NO0010876238
2021-04-07
102,07%
102,07%
2025-04-24
98,24%
2,07%
GS AC No Sel Low Trigger 3884 NOK
NO0010876329
2021-04-09
104,8%
104,8%
2025-04-24
126,35%
4,80%
GS AO Nordiske Selskaper 3885 NOK
NO0010876279
2021-04-21
116,85%
144,6%
2025-10-21
144,16%
101,00%
GS AC Sv bolag TP Combo OS 3907
SE0013408507
2021-04-21
103,67%
111,5%
2025-05-06
137,35%
11,50%
Studentbostadsobligation 3
SE0014453205
2021-04-21
100%
104%
2025-06-30
100%
100,00%
UBS AC Svenska bolag PM 3968
SE0014556080
2021-04-21
108,25%
105%
2025-07-01
97,68%
5,00%
UBS AC Norske Blue Chips 3965 NOK
NO0010881105
2021-04-21
112,29%
116,8%
2025-07-28
123,15%
4,20%
GS AC Legemiddel Sel PM 3966 NOK
NO0010885965
2021-04-21
83,57%
103,5%
2025-07-30
87,22%
3,50%
GS AC Nor. Bol. Step-Down PM 3990
SE0013408846
2021-04-21
98,51%
107,3%
2025-09-18
117,14%
100,00%
BNP AC Telekom Sel PM 4083 NOK
NO0010922974
2021-04-21
104,31%
103,6%
2026-03-25
101,99%
3,60%
UBS AC Norske Sel PM 4084 NOK
NO0010922834
2021-04-21
97,52%
101,02%
2026-03-23
93,51%
1,02%
NDA AC Nor Sel LT 4085 NOK
NO0010923139
2021-04-21
100,11%
121,6%
2026-04-09
101,27%
5,40%
SG KC Europa Main 2281
SE0007045794
2021-04-21
102,57%
104,94%
2022-07-20
100%
4,95%
BNP AO Tyskland&Storbr 7 år Ti 2302
SE0007048707
2021-04-21
102,09%
103,73%
2022-05-18
102,14%
160,00%
CS WRT Carnegie CB Lock 3251
GB00BYQKVG49
2021-04-21
20280 SEK
20,49%
2022-12-28
20,49%
100,00%
GS AC Sv. Bol. Combo KS 3498
SE0011670629
2021-04-21
96,85%
102%
2026-10-26
88,24%
4,50%
SHB KC High Yield Europa 2079 EUR
FI4000064969
2020-01-13
94,69%
94,69%
2020-01-10
89,33%
6,00%
GS AO Europa ÅR 2132
SE0006538013
2021-04-21
97,05%
100%
2021-09-08
94,72%
100,00%
GS AIO Europa vs USA Ti 2392
SE0007279443
2021-04-21
98,05%
100%
2022-07-18
17,89%
220,00%
GAP BoC AO Europa ÅA 2487
XS1303770256
2021-04-21
82,18%
82%
2023-07-04
96,31%
3,00%
CS AO Europa ÅA 2608
SE0007897277
2021-04-21
91,82%
91,43%
2023-03-13
109,43%
100,00%
DDB KO Bombardier SAS Stena 2624
SE0008014054
2021-04-21
96,33%
105,73%
2021-07-09
100%
5,75%
2
DDB KO Stena 2621
SE0008014641
2021-04-21
95,43%
102,08%
2022-07-11
100%
8,30%
2
BNP AC Läkemedel Combo 2642
SE0008040612
2021-04-09
19,45%
19,45%
2021-04-28
19,45%
14,00%
DDB KO Stena 6 år 2648
SE0008041099
2021-04-21
95,2%
102,03%
2022-07-11
100%
8,10%
2
SG KO High Yield Europa kvart 2588
SE0008040695
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
5,80%
SG KO High Yield USA kvartalsvis 2636
SE0008040679
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
7,50%
2
CS AO USA SFB 2700
SE0008241806
2021-04-21
124,38%
127,88%
2021-06-14
127,88%
100,00%
GAP+ AO Europa 2811
XS1261168964
2021-04-21
99,35%
92,6%
2024-07-01
99,67%
185,00%
GAP AO Europa ÅR 2810
XS1261180159
2021-04-21
97,82%
100,5%
2024-07-01
99,67%
0,50%
UBS AC Läkemedel Kvart PM 2829
SE0008964035
2021-04-21
20,63%
22,87%
2021-11-05
22,87%
3,45%
GS SPR Verkstad Kupong 2825
SE0008964043
2021-04-21
173,42%
181,05%
2021-11-09
181,05%
8,00%
SG KO High Yield Europa 2854
SE0009163454
2021-04-21
99,88%
106,48%
2022-01-20
100%
6,50%
SG AC USA Konsumtion Mån PM 2865
SE0009189384
2021-04-21
77,46%
56,6%
2021-12-21
56,6%
1,00%
GAP AO Sverige 2848
XS1261163148
2021-04-21
110,86%
119,05%
2024-07-01
117,48%
109,00%
GAP+ AO Europa 2847
XS1261183096
2021-04-21
104,14%
103,55%
2024-07-01
106,73%
180,00%
GAP FO AA Aktiehedge 2850
XS1261167727
2021-04-21
92,99%
100%
2024-07-01
90,82%
100,00%
GAP AO Global ÅR 2849
XS1261182445
2021-04-21
101,13%
105,64%
2024-07-01
107,1%
0,60%
NDA KO Bombardier Kvart 2878
SE0008587364
2021-04-21
98,29%
101,28%
2022-01-20
100%
5,10%
BNP AC Läkemedel Kvart PM 2862
SE0009164015
2021-04-21
25,23%
27,65%
2021-12-20
27,65%
3,55%
SG KO High Yield USA kvart 2866
SE0009189699
2021-04-21
97,27%
101,69%
2022-01-20
100%
6,75%
2
SHB SPR Sverige Platå OS 2859
SE0006085007
2021-04-21
142,3%
146%
2021-12-20
149,78%
230,00%
1
DDB KO Stena 6 år 2861
SE0009161714
2021-04-21
97,67%
102,03%
2023-01-09
100%
8,10%
2
CS WRT Råvarubolag SFB 2853
CH0305148204
2019-12-02
0 SEK
0%
2019-12-20
98,71%
124,00%
BNP FH Sverige 2875
SE0009190382
2021-04-21
146,27%
150,79%
2021-12-20
144,51%
130,00%
1
GAP AIO Kina Ti 2890
XS1261163908
2021-04-21
116,97%
111,75%
2024-07-01
112,36%
95,00%
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2888
XS1261165788
2021-04-21
92,88%
100%
2024-07-01
89,39%
90,00%
SG KO Stena 6 år 2893
SE0009320401
2021-04-21
97,78%
101,6%
2023-01-20
100%
6,40%
2
BNP AC Läkemedel Kvart PM 2902
SE0009346257
2021-04-21
27,96%
29,79%
2022-01-27
29,79%
3,50%
DDB KH Brasilien 2903
SE0009345754
2021-04-21
89,44%
100%
2022-01-20
96,24%
109,00%
DDB KO Bombardier Kvart 2896
SE0009269525
2021-04-21
96,9%
101,05%
2022-01-20
100%
4,20%
GAP AO Global ÅR 2887
XS1261168378
2021-04-21
97,83%
101,02%
2024-07-01
100,85%
50,00%
GAP AO Sverige 2886
XS1261166752
2021-04-21
106,07%
113,27%
2024-07-01
114,75%
90,00%
GAP+ AO Global 2889
XS1261177874
2021-04-21
101,07%
94,47%
2024-07-01
100,85%
211,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 2895
SE0008731046
2021-04-21
97,84%
101,5%
2022-01-18
100%
6,00%
2
SG KO High Yield Europa Kvart 2894
SE0009320419
2021-04-21
97,18%
101,25%
2022-01-20
100%
5,00%
SHB SPR Sverige Platå OS 2898
SE0006085288
2021-04-21
143,7%
148%
2022-01-27
147,26%
240,00%
1
GAP AO Global ÅR 2919
XS1261161951
2021-04-21
97,87%
100,6%
2025-04-02
98,7%
100,00%
GAP AIO Sverige 2918
XS1261164203
2021-04-21
126,31%
137,02%
2025-04-02
139,38%
94,00%
1
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2920
XS1261165515
2021-04-21
90,8%
100%
2025-04-02
89,6%
104,00%
DDB FH Global Hållbarhet 2921
SE0009383870
2021-04-21
86,3%
90,67%
2022-01-12
100,95%
137,00%
CS AO US Infra SFB 90% 3 år USD 2928
SE0009495765
2020-02-27
97,52%
97,52%
2020-03-09
97,9%
120,00%
CS WRT Råvarubolag SFB 2926
GB00BYYS4H22
2020-02-24
0 SEK
0%
2020-03-09
90,16%
125,00%
UBS WRT Sverige Bonus 2925
CH0349884145
2020-02-25
22000 SEK
22%
2020-03-09
100,66%
22,00%
UBS AC USA Konsumtion Månadsv KSK 2930
SE0009470370
2021-04-21
7,9%
1,05%
2022-03-11
0,15%
0,90%
SHB SPR Sverige Platå OS 2942
SE0006085395
2021-04-21
137,8%
145%
2022-03-15
140,06%
225,00%
1
GS AC Läkemedel Kvart PM 2932
SE0009495666
2021-04-21
26,59%
30,97%
2022-03-15
30,97%
3,30%
SHB AC Svenska Banker Kvart PM 2943
SE0006085403
2021-04-21
82,7%
100%
2022-03-15
66,7%
3,20%
DDB KO High Yield Europa Kvart 2950
SE0009409261
2021-04-21
94,45%
100%
2022-01-20
100%
5,50%
DDB KO SAS Kvart 2941
SE0009409253
2021-04-21
97,62%
100%
2022-04-09
100%
5,50%
2
SEB KO High Yield USA Kvart 2933
SE0008731210
2021-04-21
94,81%
101,45%
2022-01-20
100%
5,80%
2
SHB KO Stena 6 år 2944
SE0006085411
2021-04-21
96,4%
101,6%
2023-04-15
100%
6,40%
2
SG AC Europeiska banker Combo L&S 2953
SE0009522873
2021-04-21
97,21%
100%
2022-03-15
59,17%
100,00%
GAP AO Europa 2969
XS1549460472
2021-04-21
98,7%
106,62%
2025-04-02
105,76%
115,00%
GAP AIO Sverige 2968
XS1549463062
2021-04-21
123,05%
133,13%
2025-04-02
141,54%
80,00%
GAP AO Global ÅR 2970
XS1549462924
2021-04-21
97,51%
100,4%
2025-04-02
99,28%
0,40%
BNP AC Sv bolag OS KSK 2973
SE0009581176
2021-04-21
99,69%
106%
2022-04-27
83,61%
10,00%
SG KO HY Europa Kvart 2990
SE0009606437
2021-04-21
95,95%
101,1%
2022-01-20
100%
4,40%
DDB KO Stena 6 år 2989
SE0009554561
2021-04-21
96,33%
101,7%
2023-07-10
100%
6,80%
GS AC Eu Försvarsind Combo 2987
SE0009606643
2021-04-21
51,36%
51,02%
2022-04-27
51,02%
12,00%
DDB KO Selecta 2994
SE0009606569
2021-04-21
51,05%
51,63%
2022-07-20
51,63%
6,50%
2
CS AO Sverige USD 2992
SE0009606932
2021-04-21
103,83%
108,34%
2022-04-27
113,78%
105,00%
UBS AC USA Kon Mån KSK 2974
SE0009581200
2021-04-21
7,55%
1,02%
2022-04-26
0,17%
0,85%
CS SPR Sverige Platå OS 3000
CH0305148261
2021-04-21
14004 SEK
141,62%
2022-04-27
141,54%
200,00%
1
DDB KO IG Europa Kvart 2993
SE0009606551
2021-04-21
93,77%
100,85%
2022-01-20
100%
3,40%
DDB KO High Yield USA Kvart 2991
SE0009606544
2021-04-21
92,84%
101,19%
2022-01-20
100%
4,75%
2
DDB KH Sverige ÅR 2986
SE0009554553
2021-04-21
126,04%
131,82%
2022-01-20
137,43%
2,05%
UBS WRT Eu Banker SFB 3001
CH0358368063
2020-04-21
0 SEK
0%
2020-05-06
88,44%
100,00%
GAP AO Sverige 3010
XS1549455712
2021-04-21
110,32%
118,09%
2025-08-15
118,09%
100,00%
GAP FO Global Balanserad 3012
XS1549455399
2021-04-21
98,36%
108,76%
2025-08-06
108,76%
100,00%
GAP AO Europa Lock-in 3011
XS1549454749
2021-04-21
110,74%
110%
2025-08-15
100,04%
90,00%
SHB KO Stena 6 år 3030
SE0006085734
2021-04-21
94,4%
101,63%
2023-07-17
100%
6,50%
SHB SPR Ryssland 3,5 år 3020
SE0006085742
2020-11-30
109,18%
109,18%
2020-12-15
107,98%
115,00%
SG AC Sv Banker Kvart PM 3019
SE0009779192
2021-04-21
88,44%
100%
2022-06-15
73,55%
2,40%
SG AC Global Combo 3016
SE0009779168
2021-04-21
122,61%
130%
2022-06-15
104,96%
7,50%
GS AC Sverige 3017
SE0009778889
2021-04-21
124,85%
130%
2022-06-16
135,88%
7,50%
SG AC Europeiska banker Combo L&S 3015
SE0009779150
2021-04-21
43,08%
47,84%
2022-06-15
47,84%
14,00%
CS AO Råbolag SFB 90 USD 3023
SE0009779259
2020-05-26
100,11%
100,11%
2020-06-15
90,03%
150,00%
BNP SPR EU Infrastruktur 3039
SE0009805062
2021-04-21
119,81%
125,99%
2022-06-06
120,83%
120,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 3033
SE0008731517
2021-04-21
97,58%
101,48%
2022-07-15
100%
6,00%
2
SG AC Sv bolag Low Trigger 3028