Senast uppdaterad 09 december 01 : 00

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order


Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se

 

GS AC Sve bol Combo 90% skydd 2059
SE0006345237
2021-12-02
103%
103%
2021-12-17
93,99%
100,00%
GS AC Sve bol Combo Kapitalskydd 2058
SE0006345229
2021-11-30
101,7%
101,7%
2021-12-17
92,28%
5,00%
SHB KC High Yield Europa 2079 EUR
FI4000064969
2020-01-13
94,69%
94,69%
2020-01-10
89,33%
6,00%
SHB KC High Yield Europa 2073
SE0006081709
2020-01-13
105,1%
105,1%
2020-01-10
100%
5,10%
UBS HC Asien Bonus 2112 EUR
CH0261245747
2020-01-13
0 EUR
0%
2020-01-27
87,32%
100,00%
SHB KC High Yield Europa 2104
SE0006081964
2020-01-13
106%
106%
2020-01-10
100%
6,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2100
SE0006453734
2021-12-03
103,56%
103%
2022-01-28
93,1%
11,00%
GS AO Europa ÅR 2132
SE0006538013
2021-08-25
100%
100%
2021-09-08
95,32%
100,00%
GS AO USA teknik 90% skydd 2121
SE0006535894
2021-12-03
155%
158,52%
2021-12-30
151,5%
110,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2140
SE0006538088
2021-12-03
97,26%
102%
2022-03-11
83,9%
9,50%
GAP BoC AIO Global USD Tr 2166
XS1175330858
2021-07-05
116,34%
116,34%
2021-07-05
118,44%
104,00%
GS AC Sve bol Kapitalskydd 2183
SE0006764361
2021-12-03
104,14%
100%
2023-05-02
89,12%
6,50%
GAP BoC Låg Risk Europa tillväxt 2206
XS1198251131
2021-12-03
97,12%
100,99%
2022-04-04
100,75%
120,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2214
SE0006881306
2021-12-03
86,5%
90%
2025-03-20
66,97%
100,00%
GS AC Stranda 2 Svebol. Kskydd 2237
SE0006964441
2021-12-03
114,5%
100%
2023-05-30
93,99%
7,80%
UBS SPR Bilindustri 2229 NOK
NO0010732647
2020-05-12
42,3%
42,3%
2020-05-25
42,3%
201,00%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238
SE0006964680
2021-12-03
91,59%
90%
2025-04-09
68,6%
14,00%
GAP BoC AO Europa Tr 2224
XS1204237207
2021-12-03
94,9%
100%
2022-07-05
88,32%
103,00%
GAP BoC AO Europa Ti 2225
XS1204237629
2021-12-03
94,9%
100%
2022-07-05
88,32%
226,00%
SHB AIO Asien Ti 2231
SE0006082855
2020-04-14
106,49%
106,49%
2020-04-20
104,79%
116,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2245
SE0006964532
2021-12-03
119,84%
102%
2023-06-05
93,85%
10,00%
GS AC Sve bol Kapitalskydd 2244
SE0006964698
2021-12-03
111,04%
100%
2023-06-05
93,85%
7,00%
SG AIO Låg Risk Europa Tr 2232
SE0006991204
2021-12-03
97,24%
100%
2022-04-27
96,81%
65,00%
SG AIO Låg Risk Europa Ti 2233
SE0006991212
2021-12-03
97,24%
100%
2022-04-27
96,81%
105,00%
SHB KC High Yield Europa 2278 EUR
FI4000065172
2021-12-03
78,47%
85,86%
2022-07-12
84%
5,50%
SG KC Europa Main 2281
SE0007045794
2021-12-03
99,19%
104,94%
2022-07-20
100%
4,95%
COM AO Läkemedel 7 år Ti 2295
SE0007048244
2021-12-03
155,79%
157,61%
2022-05-18
140,58%
130,00%
BNP AO Tyskland&Storbr 7 år Ti 2302
SE0007048707
2021-12-03
102,13%
104,22%
2022-05-18
102,38%
160,00%
GAP BoC AO Europa Ti 2291
XS1225018172
2021-12-03
96,72%
100%
2022-10-04
98,58%
250,00%
GAP BoC AO Europa Tr 2290
XS1225003653
2021-12-03
95,73%
100%
2022-10-04
98,58%
120,00%
GAP BoC FO Global Balanserad 2239
XS1223425577
2021-12-03
108,3%
114,83%
2022-10-04
110,9%
136,00%
GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2317
SE0007125703
2021-12-03
115,56%
100%
2023-07-13
93,85%
8,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2327
SE0007125711
2021-12-03
131,21%
103%
2023-07-17
93,85%
13,50%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2368
SE0007191846
2021-05-03
160%
160%
2021-06-28
103,37%
10,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356
SE0007186051
2021-12-03
131,33%
102%
2025-06-25
95,47%
14,00%
GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2367
SE0007186184
2021-06-11
100%
100%
2021-06-22
78,98%
5,10%
GAP AO Europa Ti 2361
XS1245325151
2021-12-03
108,2%
111,76%
2022-12-30
104,61%
255,00%
GAP+ Boc AIO Asien 2357
XS1245325581
2021-12-03
129,3%
133,35%
2021-12-30
135,96%
118,00%
GAP+ BoC AO Europa 2364
XS1245325664
2021-12-03
91,41%
93,91%
2021-12-30
99,12%
190,00%
GAP BoC AO Sverige Tr 2362
XS1245325409
2021-12-03
115,42%
122,28%
2022-12-30
119,38%
115,00%
GAP Boc AO Sverige Ti 2363
XS1245325318
2021-12-03
138,16%
144,56%
2022-12-30
119,38%
230,00%
GAP+ Boc AO USA Konsumtion 2358
XS1245325748
2021-12-03
153,73%
158,14%
2021-12-30
149,29%
141,00%
GAP FO Global Balanserad 2359
XS1245325821
2021-12-03
109,48%
119,19%
2022-12-30
114,99%
128,00%
GAP AO Europa Tr 2360
XS1245325078
2021-12-03
100,76%
106,33%
2022-12-30
105,5%
115,00%
GS AO Vatten 7 år Ti 2350
SE0007278114
2021-12-03
193,64%
199,67%
2022-07-08
160,09%
150,00%
1
GS AIO Europa vs USA Ti 2392
SE0007279443
2021-12-03
99,29%
100%
2022-07-18
11,25%
220,00%
SG SPR Basic Resources Platå 2396 EUR
FI4000157565
2020-09-15
150,8%
150,8%
2020-09-29
134,64%
254,00%
SG AO Låg Risk Europa Ti 2344
SE0007278999
2021-12-03
99,44%
103,19%
2022-07-13
102,23%
128,00%
GAP AO Europa Ti 2417
XS1283502927
2021-12-03
110,1%
115,69%
2023-04-05
106,43%
244,00%
GAP AO Europa Tr 2416
XS1283502844
2021-12-03
101,51%
107,2%
2023-04-05
106,43%
112,00%
GAP AO Sverige Tr 2414
XS1283502687
2021-12-03
122,44%
128,83%
2023-04-05
128,83%
100,00%
GAP AO Sverige Ti 2415
XS1283502760
2021-12-03
149,45%
157,66%
2023-04-05
128,83%
200,00%
1
GAP FO Global Balanserad Tr 2418
XS1283502331
2021-12-03
110,86%
118,05%
2023-04-05
116,12%
112,00%
GAP+ AO Läkemedel 2413
XS1283502414
2021-12-03
106,11%
109,59%
2022-04-05
114,26%
114,50%
GAP+ AO Europa 2412
XS1283502257
2021-12-03
90,3%
93,77%
2022-04-05
99,48%
179,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2419
XS1283503149
2021-12-03
132,78%
140,95%
2023-04-05
116,12%
254,00%
GAP+ AO USA Konsumtion 2411
XS1283502174
2021-12-03
139,67%
143,31%
2022-04-05
142,74%
123,00%
DDB KO High Yield Europa 2448 EUR
FI4000170535
2021-12-03
81,97%
92,14%
2022-07-15
84%
6,00%
Warrant Fondobligation 2372
CH0284632871
2021-12-03
660,23 SEK
0%
2022-12-28
18,86%
128,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2479
XS1303771494
2021-12-03
107,67%
112,82%
2022-04-21
111,66%
110,00%
GAP AO Europa Tr 2477
XS1303771221
2021-12-03
95,89%
100%
2022-04-21
93,61%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2480
XS1303771577
2021-12-03
124,97%
130,31%
2022-04-21
111,66%
260,00%
GAP AO Europa Ti 2478
XS1303770686
2021-12-03
95,89%
100%
2022-04-21
93,61%
230,00%
GAP+ AO Europa 2482
XS1303770926
2021-12-03
90,12%
93,83%
2022-04-21
93,64%
169,00%
GAP+ AO USA Konsumtion 2481
XS1303770769
2021-12-03
135,59%
139,61%
2022-04-21
139,33%
130,00%
GAP+ AO Läkemedel 2483
XS1303771064
2021-12-03
101,55%
105,03%
2022-04-21
110,51%
114,00%
GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2495
SE0007640016
2021-12-02
170,21%
2023-12-20
6,00%
GAP Boc AO Sverige OS Ti 2485
XS1303770843
2021-12-03
170,16%
179,83%
2023-07-04
146,96%
170,00%
1
GAP Boc AO Sverige OS Tr 2484
XS1303770173
2021-12-03
132,7%
139,92%
2023-07-04
146,96%
85,00%
1
GAP BoC AO Europa ÅA 2487
XS1303770256
2021-12-03
80,32%
86,89%
2023-07-04
101,89%
3,00%
GAP Boc AIO Spanien Ti 2486
XS1303770413
2021-12-03
94,25%
100%
2023-07-04
80,97%
92,00%
SG KO High Yield Europa 2510 EUR
FI4000176524
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
5,16%
SG KH Europa 2511 EUR
FI4000176516
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
91,45%
260,00%
Warrant Fondobligation 2330
CH0281137874
2021-12-03
1357,02 SEK
14,83%
2022-09-30
110,9%
136,00%
Warrant Fondobligation 2521
CH0293345697
2021-12-03
3927,21 SEK
0%
2023-03-17
15,6%
254,00%
GS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2533
SE0007704911
2021-12-03
128,04%
142%
2024-01-29
101,58%
7,00%
DDB KO Stena 2534
SE0007702899
2021-12-03
103,65%
107,2%
2022-01-20
100%
7,20%
2
GAP AIO Spanien Ti 2524
XS1261181637
2021-12-03
94,97%
100%
2022-08-02
92,64%
112,00%
GAP+ AO Läkemedel 2531
XS1261171166
2021-12-03
112,15%
115,77%
2022-08-02
118,83%
126,00%
GAP AO Europa Ti 2522
XS1261170192
2021-12-03
104,52%
109,99%
2022-08-02
104,58%
218,00%
GAP AO Europa Tr 2523
XS1261172131
2021-12-03
99,35%
104,58%
2022-08-02
104,58%
100,00%
GAP+ AO Europa 2530
XS1261174426
2021-12-03
97,38%
100,95%
2022-08-02
104,58%
172,00%
GAP Boc AO Sverige OS Ti 2526
XS1261171836
2021-12-03
172,51%
182,23%
2023-07-04
148,95%
168,00%
1
GAP Boc AO Sverige OS Tr 2525
XS1261164625
2021-12-03
133,88%
141,11%
2023-07-04
148,95%
84,00%
1
GAP+ AO USA IT & Konsumtion 2532
XS1261170861
2021-12-03
199,18%
202,9%
2022-08-02
215,41%
104,00%
1
SEK AO Sverige Ti 2546
SE0007783790
2021-12-03
113%
125,45%
2022-12-05
119,58%
130,00%
SG KO High Yield Europa 2557 EUR
FI4000185517
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
5,90%
DDB KO Bombardier 2565
SE0007783089
2020-12-23
96,18%
102,1%
2021-01-20
100%
8,40%
GAP+ AO Sverige OS 2575
XS1261162686
2021-12-03
124,42%
127,05%
2022-10-31
139,8%
98,00%
GAP+ AO USA IT & Konsumtion 2574
XS1261164898
2021-12-03
194,27%
195,58%
2022-10-31
210,86%
101,00%
1
GAP AO Europa Ti 2573
XS1261176397
2021-12-03
134,45%
144,19%
2023-08-03
115,78%
280,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2579
XS1338978528
2021-12-03
122,68%
130,46%
2023-10-05
118,13%
168,00%
GAP+ AIO Climate Care 2578
XS1261170606
2021-12-03
97,86%
100,21%
2022-10-31
105,97%
108,00%
GAP+ AO Läkemedel 2576
XS1261177361
2021-12-03
110,57%
113,82%
2022-10-31
123,05%
94,00%
GAP AO Europa Tr 2572
XS1261178336
2021-12-03
114,21%
122,41%
2023-08-03
115,78%
142,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2580
XS1338979179
2021-12-03
146,98%
156,57%
2023-10-05
118,13%
312,00%
1
DDB KO Stena 2594
SE0007845680
2021-12-03
99,22%
102,12%
2022-07-20
100%
8,50%
2
SG AC Resor & Turism Månad KSK 2584
SE0007871330
2021-03-03
0,8%
0,8%
2021-03-18
0,01%
0,80%
CS AIO Spanien Ti 2577
SE0007871272
2021-12-03
99,58%
2022-10-28
107,00%
Warrant Fondobligation 2570
CH0300560577
2021-12-03
1183,11 SEK
0%
2022-04-06
16,72%
110,00%
Warrant Fondobligation 2571
CH0300576649
2021-12-03
2939,03 SEK
30,31%
2022-04-06
111,66%
260,00%
SG KO High Yield Europa 2610 EUR
FI4000188925
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
7,68%
CS AO Europa ÅA 2608
SE0007897277
2021-12-03
97,14%
96,83%
2023-03-13
114,83%
100,00%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2615
SE0007948021
2021-12-03
111,32%
102%
2024-01-29
87,67%
15,00%
Warrant Fondobligation 2520
CH0293731490
2021-12-03
1656,14 SEK
0%
2023-03-17
6,68%
112,00%
SG KO Investment Grade USA 2616
SE0007954003
2021-01-04
100%
100%
2021-01-20
100%
7,00%
DDB KO Stena 2621
SE0008014641
2021-12-03
98,4%
102,08%
2022-07-11
100%
8,30%
2
GAP AO Europa Tr 2629
XS1361777375
2021-12-03
108,68%
115,93%
2022-10-04
114,48%
110,00%
GAP+ AO Sverige OS 2632
XS1361783852
2021-12-03
130,8%
129,69%
2022-10-04
138,77%
108,00%
1
GAP+ AO USA Konsumtion 2631
XS1361783001
2021-12-03
124,02%
129,3%
2022-10-04
127,99%
132,00%
GAP+ AO Läkemedel 2633
XS1361783266
2021-12-03
112,25%
116,01%
2022-10-04
118,92%
121,00%
GAP AO Europa Ti 2630
XS1361777532
2021-12-03
124,28%
133,58%
2022-10-04
114,47%
232,00%
CS AIO Spanien Ti 2626
SE0008040554
2021-12-03
98,56%
101,21%
2022-10-21
101,21%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2635
XS1361780080
2021-12-03
133,29%
137,97%
2022-10-04
115,19%
250,00%
GAP FO Global Balanserad Tr 2634
XS1361777706
2021-12-03
112,44%
118,22%
2022-10-04
115,19%
120,00%
SG KO High Yield Europa 2649 EUR
FI4000197777
2021-01-04
93,33%
93,33%
2021-01-20
93,33%
6,25%
SG KO High Yield USA 2650 EUR
FI4000197785
2021-04-09
90,3%
90,3%
2021-02-20
86%
5,00%
DDB KO Stena 6 år 2648
SE0008041099
2021-12-03
98,27%
102,02%
2022-07-11
100%
8,10%
2
GS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2658
SE0008128573
2021-12-03
108,06%
102%
2024-03-15
86%
9,00%
DDB KO Stena 2659
SE0008103493
2021-12-03
99,05%
102,3%
2022-07-09
100%
9,20%
2
GAP AO Europa OS Ti 2668
XS1382540117
2021-12-03
131,68%
139,51%
2022-09-22
118,71%
191,00%
GAP AO Europa OS Tr 2667
XS1382540034
2021-12-03
111,71%
117,58%
2022-09-22
118,71%
85,00%
GAP AO Sverige Tr 2669
XS1382540208
2021-12-03
118,82%
124,17%
2022-09-22
128,43%
85,00%
GAP AO Sverige Ti 2670
XS1382540463
2021-12-03
147,79%
155,44%
2022-09-22
128,43%
195,00%
1
GAP+ AO Sverige OS 2672
XS1382540620
2021-12-03
129,87%
131,52%
2022-09-22
140,56%
108,00%
1
GAP FO Global Balanserad Tr 2674
XS1382540380
2021-12-03
108,93%
115,65%
2022-09-22
115,65%
100,00%
GAP FO Global Balanserad Ti 2675
XS1382540547
2021-12-03
129,98%
133,89%
2022-09-22
114,12%
240,00%
GAP+ AO Global Verkstad 2671
XS1382540976
2021-12-03
150,42%
167,96%
2022-09-22
176,03%
104,00%
1
CS AO Infrastruktur Tr 2681
SE0008213367
2020-07-15
138,35%
141,43%
2023-04-03
137,59%
100,00%
Warrant Fondobligation 2676
CH0307526274
2021-12-03
2814,83 SEK
30,46%
2023-09-27
118,13%
168,00%
BNP AIO Ethical Europe Climate Tr 2682
SE0008213151
2021-12-03
102,2%
104,6%
2023-04-13
104,57%
90,00%
Warrant Fondobligation 2677
CH0307526282
2021-12-03
5389,59 SEK
56,57%
2023-09-27
118,13%
312,00%
DDB KO Stena 6 år 2695
SE0008212641
2021-12-03
96,5%
101,73%
2022-07-11
100%
6,92%
2
DDB KO Stena 6 år 2710
SE0008242416
2021-12-03
98,33%
102,05%
2022-07-11
100%
8,20%
2
Warrant Fondobligation 2729
CH0314190494
2021-12-03
1715,51 SEK
0%
2022-09-30
15,08%
120,00%
Warrant Fondobligation 2730
CH0314149953
2021-12-03
3663,88 SEK
0%
2022-09-30
7,39%
250,00%
GAP AIO Asien Tr 2722
XS1261171083
2021-12-03
138,58%
149,48%
2023-08-03
144,97%
102,00%
1
GAP FO Global Balanserad 2726
XS1261171240
2021-12-03
112,11%
120,24%
2023-08-03
115,57%
130,00%
GAP+ AO Sverige OS 2721
XS1261163064
2021-12-03
135,47%
139,78%
2023-08-03
140,89%
134,00%
1
GAP+ AO Råvarubolag SFB 2720
XS1261167305
2021-12-03
157,8%
162,47%
2023-08-03
160,22%
126,00%
1
GAP AO Sverige 2725
XS1261170275
2021-12-03
130,52%
138,33%
2023-08-03
137,58%
102,00%
1
GAP AO Europa OS 2724
XS1261173535
2021-12-03
99,07%
104,33%
2023-08-03
104,56%
95,00%
GAP AIO Asien Ti 2723
XS1261176801
2021-12-03
191,58%
207,69%
2023-08-03
144,97%
222,00%
1
SG KH Def Sverige 2733
SE0008347702
2021-12-03
190,39%
207,66%
2023-07-20
171,77%
150,00%
1
DDB KO Stena 6 år 2754
SE0008322200
2021-12-03
97,46%
101,75%
2022-07-11
100%
7,00%
2
SG AC Resor & Turism kvar KSK 2751 EUR
FI4000207071
2021-07-01
102,25%
102,25%
2021-07-20
62,67%
2,25%
DDB KO High Yield USA kvart 2748 EUR
FI4000207121
2021-07-02
101,79%
101,79%
2021-07-09
100%
7,15%
DDB KH Europa 2749 EUR
FI4000207139
2021-07-07
90,67%
90,67%
2021-07-09
96,35%
234,00%
DDB KO Stena 6 år 2746
SE0008322184
2021-12-03
97,62%
101,8%
2022-07-11
100%
7,20%
2
SEB KO Dell 5 år 2758
SE0007954755
2021-07-05
105%
105%
2021-07-15
100%
5,00%
UBS AC USA Konsum PM 2763 NOK
NO0010766488
2021-07-09
0,12%
0,12%
2021-07-26
0,12%
100,00%
GS WRT Commerzbank 2765 EUR
GB00BD9LT965
2020-05-27
0 EUR
0%
2020-06-16
66,27%
101,00%
GS AO Vatten Ti 2757
SE0008406300
2021-12-03
180,18%
197,46%
2023-06-22
168,03%
130,00%
1
Warrant Fondobligation 2770
CH0319081078
2021-12-03
3576,03 SEK
33,89%
2022-09-20
114,12%
240,00%
GAP FO Global Balanserad 2774
XS1261171596
2021-12-03
103,37%
110,18%
2023-08-03
110,18%
100,00%
GAP AO Sverige 2775
XS1261178419
2021-12-03
114,07%
121,21%
2023-08-03
126,51%
80,00%
GAP AO Europa ÅR 2776
XS1261172560
2021-12-03
96,28%
101,25%
2023-08-03
100,63%
0,50%
GAP+ AO Sverige OS 2773
XS1261166323
2021-12-03
115,45%
119,4%
2023-08-03
131,81%
95,00%
GAP+ AO Råvarubolag SFB 2772
XS1261175829
2021-12-03
128,19%
131,27%
2023-08-03
145,69%
90,00%
DDB KO Stena 6 år 2785
SE0008585806
2021-12-03
95,9%
101,62%
2022-10-10
100%
6,50%
2
DDB KO High Yield Europa kvar 2796 EUR
FI4000210844
2021-07-02
101,25%
101,25%
2021-07-09
100%
5,00%
BNP SPR Europa Platå 2808 EUR
FI4000215967
2021-08-02
148,94%
148,94%
2021-08-17
21,28%
230,00%
GAP+ AO Europa 2811
XS1261168964
2021-12-03
97,05%
92,6%
2024-07-01
98,63%
185,00%
COM SPR Finland High End 2834 EUR
FI4000219720
2021-10-27
159,79%
159,79%
2021-11-09
156,71%
100,00%
GAP AO Europa ÅR 2810
XS1261180159
2021-12-03
97,43%
100,5%
2024-07-01
98,63%
0,50%
GAP AO Sverige 2809
XS1261181124
2021-12-03
114,62%
122,13%
2024-07-01
120,88%
106,00%
DDB KO Stena 6 år 2820
SE0008962716
2021-12-03
99,91%
101,8%
2023-01-09
100%
7,20%
2
Warrant Fondobligation 2769
CH0319100571
2021-12-03
1431,68 SEK
15,65%
2022-09-20
115,65%
100,00%
Warrant Fondobligation 2841
CH0328596512
2021-12-03
859,67 SEK
10,18%
2023-08-03
110,18%
100,00%
SG KO High Yield Europa 2854
SE0009163454
2021-12-03
104,22%
106,48%
2022-01-20
100%
6,50%
SG AC USA Konsumtion Mån PM 2865
SE0009189384
2021-12-01
101%
101%
2021-12-21
63,79%
1,00%
GAP AO Sverige 2848
XS1261163148
2021-12-03
117,88%
126%
2024-07-01
123,86%
109,00%
GAP+ AO Europa 2847
XS1261183096
2021-12-03
102,67%
102,19%
2024-07-01
105,83%
180,00%
GAP FO AA Aktiehedge 2850
XS1261167727
2021-12-03
93,42%
100%
2024-07-01
92,99%
100,00%
GAP AO Global ÅR 2849
XS1261182445
2021-12-03
105,23%
111,62%
2024-07-01
115,52%
0,60%
GS AO Ny Energi SFB Ti 2869
SE0009190713
2021-12-03
166,88%
191,17%
2023-10-30
156,91%
155,00%
1
NDA KO Bombardier Kvart 2878
SE0008587364
2021-12-03
98,17%
101,28%
2022-01-20
100%
5,10%
BNP AC Läkemedel Kvart PM 2862
SE0009164015
2021-12-02
22,37%
22,37%
2021-12-20
22,37%
3,55%
SG KO High Yield USA kvart 2866
SE0009189699
2021-12-03
99,14%
101,69%
2022-01-20
100%
6,75%
SHB SPR Sverige Platå OS 2859
SE0006085007
2021-12-02
147,93%
147,93%
2021-12-20
147,93%
230,00%
DDB KO Stena 6 år 2861
SE0009161714
2021-12-03
100,99%
102,02%
2023-01-09
100%
8,10%
2
CS WRT Råvarubolag SFB 2853
CH0305148204
2019-12-02
0 SEK
0%
2019-12-20
98,71%
124,00%
DDB KO High Yield Europa kvar 2874 EUR
FI4000223953
2021-12-03
89,54%
96,18%
2022-01-09
94,44%
7,35%
BNP FH Sverige 2875
SE0009190382
2021-12-03
153,33%
153,33%
2021-12-20
147,93%
130,00%
GAP AIO Kina Ti 2890
XS1261163908
2021-12-03
105,14%
100%
2024-07-01
97,41%
95,00%
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2888
XS1261165788
2021-12-03
93,43%
100%
2024-07-01
91,53%
90,00%
SG KO Stena 6 år 2893
SE0009320401
2021-12-03
99,63%
101,6%
2023-01-20
100%
6,40%
2
BNP AC Läkemedel Kvart PM 2902
SE0009346257
2021-12-03
22,35%
23,63%
2022-01-27
23,63%
3,50%
DDB KH Brasilien 2903
SE0009345754
2021-12-03
92,29%
100%
2022-01-20
95%
109,00%
DDB KO Bombardier Kvart 2896
SE0009269525
2021-12-03
96,86%
101,05%
2022-01-20
100%
4,20%
GAP AO Global ÅR 2887
XS1261168378
2021-12-03
99,84%
104,98%
2024-07-01
108,76%
50,00%
GAP AO Sverige 2886
XS1261166752
2021-12-03
111,24%
118,54%
2024-07-01
120,6%
90,00%
GAP+ AO Global 2889
XS1261177874
2021-12-03
107,64%
108,97%
2024-07-01
108,76%
211,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 2895
SE0008731046
2021-12-03
97,97%
101,5%
2022-01-18
100%
6,00%
SG KO High Yield Europa Kvart 2894
SE0009320419
2021-12-03
98,97%
101,25%
2022-01-20
100%
5,00%
SHB SPR Sverige Platå OS 2898
SE0006085288
2021-12-03
147,2%
148,66%
2022-01-27
149,06%
240,00%
SHB SPR Eu Banker Platå OS 2911 EUR
FI4000177795
2021-12-03
95,3%
100%
2022-01-27
80,29%
190,00%
DDB KO Stena 3 år 2917
SE0009241326
2020-01-08
100%
100%
2020-01-09
100%
3,20%
2
SHB SPR Sverige OS 2910 EUR
FI4000177803
2021-12-03
142,9%
148,66%
2022-01-27
149,06%
100,00%
GAP AO Global ÅR 2919
XS1261161951
2021-12-03
102,49%
107,02%
2025-04-02
106,42%
100,00%
GAP AIO Sverige 2918
XS1261164203
2021-12-03
128,79%
138,62%
2025-04-02
141,08%
94,00%
1
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2920
XS1261165515
2021-12-03
91,62%
100%
2025-04-02
91,74%
104,00%
DDB FH Global Hållbarhet 2921
SE0009383870
2021-12-03
94,26%
96,95%
2022-01-12
104,9%
137,00%
UBS AC Nordisk Konsum PM 2940 NOK
NO0010781289
2021-12-03
74,58%
65,29%
2022-02-21
65,29%
3,30%
CS AO Global 2949 EUR
FI4000233135
2021-12-03
107,08%
108,66%
2024-04-10
106,42%
135,00%
SHB SPR Sverige OS 2946 EUR
FI4000177829
2021-12-03
148,8%
150,83%
2022-03-07
141,08%
120,00%
SHB SPR Eu Banker Platå OS 2947 EUR
FI4000177837
2021-12-03
92%
100%
2022-03-07
80,28%
190,00%
CS WRT Råvarubolag SFB 2926
GB00BYYS4H22
2020-02-24
0 SEK
0%
2020-03-09
90,16%
125,00%
UBS WRT Sverige Bonus 2925
CH0349884145
2020-02-25
22000 SEK
22%
2020-03-09
100,66%
22,00%
UBS AC USA Konsumtion Månadsv KSK 2930
SE0009470370
2021-12-03
2,76%
1,05%
2022-03-11
0,15%
0,90%
SHB SPR Sverige Platå OS 2942
SE0006085395
2021-12-03
142,4%
145%
2022-03-15
141,78%
225,00%
GS AC Läkemedel Kvart PM 2932
SE0009495666
2021-12-03
23,61%
28,74%
2022-03-15
28,74%
3,30%
SHB AC Svenska Banker Kvart PM 2943
SE0006085403
2021-12-03
138,7%
100%
2022-03-15
78,61%
3,20%
DDB KO High Yield Europa Kvart 2950
SE0009409261
2021-12-03
97,27%
100%
2022-01-20
100%
5,50%
DDB KO SAS Kvart 2941
SE0009409253
2021-12-03
98,76%
100%
2022-04-09
100%
5,50%
SEB KO High Yield USA Kvart 2933
SE0008731210
2021-12-03
96,54%
101,45%
2022-01-20
100%
5,80%
SHB KO Stena 6 år 2944
SE0006085411
2021-12-03
99,7%
101,6%
2023-04-15
100%
6,40%
2
SG AC Europeiska banker Combo L&S 2953
SE0009522873
2021-12-03
99,77%
100%
2022-03-15
59,5%
100,00%
DDB AC Svenska Banker PM 2958
SE0009554512
2021-12-03
104,61%
106,6%
2022-02-17
74,9%
100,00%
SHB AC Svenska Banker Kvart PM 2965
SE0006085577
2021-12-03
98,7%
102,7%
2022-02-17
77,47%
2,70%
UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK
NO0010782964
2021-12-03
74,02%
66,29%
2022-03-28
66,29%
3,90%
GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2966
SE0009580681
2021-12-03
92,28%
100%
2025-02-24
65,29%
100,00%
SG AC Europeiska Banker 1.5Max 2967
SE0009580673
2021-12-03
71,57%
59,39%
2022-03-28
59,39%
60,00%
GAP AO Europa 2969
XS1549460472
2021-12-03
100,03%
110,9%
2025-04-02
109,48%
115,00%
GAP AIO Sverige 2968
XS1549463062
2021-12-03
125,25%
134,52%
2025-04-02
143,27%
80,00%
1
GAP AO Global ÅR 2970
XS1549462924
2021-12-03
101,67%
106,33%
2025-04-02
106,59%
0,40%
BNP AC Sv bolag OS KSK 2973
SE0009581176
2021-12-03
136,08%
150%
2022-04-27
105,97%
10,00%
SG KO HY Europa Kvart 2990
SE0009606437
2021-12-03
98,61%
101,1%
2022-01-20
100%
4,40%
2
DDB KO Stena 6 år 2989
SE0009554561
2021-12-03
101,04%
101,7%
2023-07-10
100%
6,80%
2
GS AC Eu Försvarsind Combo 2987
SE0009606643
2021-12-03
38,03%
44,48%
2022-04-27
44,48%
12,00%
DDB KO Selecta 2994
SE0009606569
2021-12-03
51,15%
51,62%
2022-07-20
51,62%
6,50%
CS AO Sverige USD 2992
SE0009606932
2021-12-03
122,77%
126,16%
2022-04-27
123,47%
105,00%
UBS AC USA Kon Mån KSK 2974
SE0009581200
2021-12-03
1,54%
1,02%
2022-04-26
0,17%
0,85%
CS WRT USA Infra SFB USD 2979
GB00BD8DZ953
2020-04-06
0 SEK
0%
2020-04-27
96,3%
100,00%
CS SPR Sverige Platå OS 3000
CH0305148261
2021-12-03
14345 SEK
145,41%
2022-04-27
143,27%
200,00%
DDB KO IG Europa Kvart 2993
SE0009606551
2021-12-03
95,66%
100,85%
2022-01-20
100%
3,40%
DDB KO High Yield USA Kvart 2991
SE0009606544
2021-12-03
94,93%
101,19%
2022-01-20
100%
4,75%
DDB KH Sverige ÅR 2986
SE0009554553
2021-12-03
128,91%
134,61%
2022-01-20
140,72%
2,05%
UBS WRT Eu Banker SFB 3001
CH0358368063
2020-04-21
0 SEK
0%
2020-05-06
88,44%
100,00%
DDB KO Macys 3005
SE0009696552
2021-12-03
96,89%
2023-07-10
100%
100,00%
GS AC Sv Bolag PM 3003
SE0009697345
2021-12-03
103,49%
109,35%
2022-03-30
99,3%
9,35%
CS AC Sv bo Combo 90% Skydd 3008
SE0009773492
2021-12-03
139,93%
147,5%
2025-04-07
108,82%
9,50%
GS AC Sve bol Combo KS 3009
SE0009779101
2021-12-03
117,54%
125%
2025-04-07
108,82%
5,00%
GAP AO Sverige 3010
XS1549455712
2021-12-03
128,38%
141,46%
2025-08-15
141,46%
100,00%
GAP FO Global Balanserad 3012
XS1549455399
2021-12-03
97,68%
107,73%
2025-08-06
107,73%
100,00%
GAP AO Europa Lock-in 3011
XS1549454749
2021-12-03
105,43%
110%
2025-08-15
103,33%
90,00%
SHB KO Stena 6 år 3030
SE0006085734
2021-12-03
99%
101,62%
2023-07-17
100%
6,50%
2
SHB SPR Ryssland 3,5 år 3020
SE0006085742
2020-11-30
109,18%
109,18%
2020-12-15
107,98%
115,00%
SG AC Sv Banker Kvart PM 3019
SE0009779192
2021-12-03
95,97%
102,4%
2022-06-15
81,97%
2,40%
SG KH Defensiv Norden 3038 EUR
FI4000251855
2021-12-03
122,23%
133,67%
2024-07-20
128,06%
120,00%
SG AC Europeiska banker Combo L&S 3015
SE0009779150
2021-12-03
69,03%
104%
2022-06-15
63,24%
14,00%
CS AO Råbolag SFB 90 USD 3023
SE0009779259
2020-05-26
100,11%
100,11%
2020-06-15
90,03%
150,00%
BNP SPR EU Infrastruktur 3039
SE0009805062
2021-12-03
134,81%
138,46%
2022-06-06
129,92%
120,00%
1
SEB KO High Yield USA Kvart 3033
SE0008731517
2021-12-03
96,41%
101,48%
2022-07-15
100%
6,00%
BNP AC Sv bolag OS KSK 3029
SE0009779234
2021-12-03
125,51%
150%
2022-06-07
96,7%
10,00%
GS AC Eu Försvarsind Combo 3032
SE0009779325
2021-12-03
35,26%
40,28%
2022-06-16
40,28%
12,20%
SHB SPR Sverige Platå OS 3031
SE0006085718
2021-12-03
137,4%
140%
2022-06-15
137,8%
200,00%
1
SEB KO HY Europa Kvart 3040
SE0008731491
2021-12-03
96,46%
101,3%
2022-07-15
100%
5,25%
2
DDB KO IG Europa Kvart 3041
SE0009773617
2021-12-03
96,84%
100,84%
2022-07-20
100%
3,40%
CS WRT Råvarubolag SFB 3026
GB00BD3W1J97
2020-05-22
0 SEK
0%
2020-06-15
90,03%
124,00%
DDB AC Svenska Banker PM 3046
SE0009805823
2021-12-03
103,62%
106,4%
2022-04-28
83,86%
100,00%
GS AIO Europa/Sverige 3049
SE0009832462
2021-12-03
107,95%
116,26%
2024-05-10
131,78%
25,00%
GS SPR Twin Win Europa 3050
SE0009888720
2021-12-03
111,62%
113,78%
2022-06-28
113,78%
100,00%
GS AC Nordiske Banker PM 3056 NOK
NO0010791874
2021-12-03
38,19%
45,17%
2022-06-22
45,17%
2,55%
GS AC Svenska bolag KSK 3060
SE0009921216
2021-05-12
106,2%
106,2%
2022-05-26
92,54%
6,20%
SG AC Europeiska bolag Combo 3085
SE0009921562
2021-12-03
61,53%
58,65%
2022-07-22
58,65%
20,00%
SHB SPR Sverige Platå OS 3067
SE0006086062
2021-12-03
142,3%
146,71%
2022-07-21
144,74%
200,00%
1
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3086
SE0009921729
2021-12-03
93,65%
100%
2025-06-02
73,13%
100,00%
DDB KO HY Europa RR 3087
SE0009805914
2021-12-03
94,2%
2022-07-15
100%
5,20%
2
GS AC Eu Försvarsind Combo 3070
SE0009920937
2021-12-03
33,53%
40,72%
2022-07-15
40,72%
12,10%
SEB KO High Yield USA Kvart 3078
SE0008731640
2021-12-03
95,09%
102,03%
2022-07-15
100%
8,20%
GS AC Sve bol Combo KS 3088
SE0009922263
2021-12-03
99,54%
100%
2025-06-02
73,13%
100,00%
SG AC Nord. Banker Kvart PM 3081
SE0009921141
2021-12-03
96,79%
103%
2022-07-25
87,3%
3,00%
CS WRT Batteri Tek SFB USD 3076
GB00BDVJYV55
2020-07-06
0 SEK
0%
2020-07-20
96,96%
130,00%
GS SPR EM Smart Bonusx2 3083
SE0009921380
2021-12-03
105,59%
126%
2022-07-18
81,2%
100,00%
GAP+ AO Europa 3054
XS1549451059
2021-12-03
104,34%
105,23%
2025-08-15
108,69%
170,00%
GAP+ AO Sverige 3053
XS1549457924
2021-12-03
109,5%
112,47%
2025-08-15
115,17%
155,00%
GAP AO Europa 3052
XS1549451216
2021-12-03
101,37%
108,26%
2025-08-15
108,69%
95,00%
DDB KO Hertz US Steel JCP 3066
SE0009805880
2021-12-03
43,69%
43,49%
2023-07-17
33,33%
5,30%
GAP AO Sverige 3051
XS1549458146
2021-12-03
105,21%
114,27%
2025-08-15
114,27%
100,00%
COM AC Eu Banker&Förs PM 3091 EUR
XS1613375796
2021-12-03
972,96 EUR
100%
2022-06-06
81,93%
9,50%
SHB KO Stena Kvart 3068
SE0006086070
2021-12-03
99,51%
101,78%
2023-07-17
100%
7,10%
2
SG KH Defensiv Europa 3089 EUR
FI4000261029
2021-12-03
111,34%
125,78%
2024-07-14
118,42%
140,00%
BNP AC Europa vs USA 3090 EUR
FI4000260971
2021-12-03
95,28%
100%
2022-08-10
116,03%
9,50%
SG AC Sv banker KSKStepUp 3096
SE0009994759
2021-12-03
114,89%
123%
2022-06-27
83,86%
4,60%
SG AC Sv bolag KSKStepUp 3095
SE0009994767
2021-12-03
124,08%
130,25%
2022-06-27
96,87%
6,05%
GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097
SE0009994684
2021-12-03
99,14%
100%
2025-06-16
70,74%
5,00%
GS WRT Portugal 3092 NOK
NO0010795966
2020-06-01
0%
0%
2020-06-16
83,66%
100,00%
COM AC Eu Banker&Förs PM 3101 EUR
XS1622984539
2021-12-03
929,72 EUR
100%
2022-07-18
80,33%
9,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3100 NOK
NO0010795305
2021-12-03
58,42%
58,65%
2022-07-22
58,65%
100,00%
SG AC Svenska Bolag PM 3102
SE0010023200
2021-12-03
101,84%
108,6%
2022-06-27
87,09%
8,60%
COM HC Aktiehedge Flex Tak 3093
DE000CZ442H7
2021-12-03
0,01 SEK
0%
2022-07-06
90,45%
200,00%
COM HC Aktiehedge Flex Topp 3094
DE000CZ442J3
2021-12-03
0,01 SEK
0%
2022-07-06
90,45%
200,00%
GS AC Svenska Bolag PM 3107
SE0010023747
2021-12-03
98,78%
108,1%
2022-06-30
87,76%
8,10%
SHB AC Sv Banker Kvart PM 3115
SE0006086369
2021-12-03
126,09%
102,95%
2022-06-29
82,77%
2,95%
GS WRT Portugal 3114 NOK
NO0010797590
2020-06-23
0,01%
0%
2020-07-10
85,66%
100,00%
GS AC Sve bol Combo KS 3116
SE0010100800
2021-12-03
93,74%
100%
2025-06-30
79,55%
100,00%
GS AC Sve bol Combo KS 3117
SE0010049239
2021-12-03
105,11%
102%
2025-06-30
96,44%
100,00%
SG SPR Finland Platå 3136
FI4000266838
2021-12-03
139,98%
152%
2022-09-28
136,86%
260,00%
GS AC Sv. B. Combo StepD. 90% 3112
SE0010049098
2021-06-17
112%
112%
2023-06-30
101,59%
3,00%
CS AO Batteri Tek SFB Ti 3141
SE0010102079
2021-12-03
180,89%
190,92%
2024-07-11
166,84%
130,00%
1
GAP+ AO Europa 3109
XS1549456280
2021-12-03
110,45%
112,79%
2025-11-24
113,09%
183,00%
GAP AO Europa 3106
XS1549453006
2021-12-03
103,99%
113,09%
2025-11-24
113,09%
100,00%
GAP AO Sverige 3105
XS1549456520
2021-12-03
109,9%
119,69%
2025-11-24
119,69%
100,00%
GAP+ AO Sverige 3108
XS1549452701
2021-12-03
119,56%
123,8%
2025-11-24
120,58%
181,00%
DDB KO HY Europa RR 3134
SE0010100479
2021-12-03
93,45%
2022-07-15
100%
4,00%
2
CS WRT Batteri Tek SFB USD 3129
GB00BF472836
2020-09-08
0 SEK
0%
2020-09-28
96,14%
120,00%
SG AC Eu banker L&S Max 3139
SE0010101717
2021-12-03
49,99%
52,34%
2022-09-28
52,34%
22,00%
GS SPR EM Smart Bonusx2 3137
SE0010101691
2021-12-03
88,56%
124%
2022-09-28
70,18%
100,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 3135
SE0008731798
2021-12-03
96,61%
101,88%
2022-07-15
100%
7,62%
SHB KO Stena Kvart 3124
SE0006086393
2021-12-03
100,3%
101,66%
2023-07-17
100%
6,65%
2
GS SPR Sverige Platå OS 3132
SE0010102061
2021-12-03
142,82%
145,5%
2022-09-28
144,29%
210,00%
1
BNP AC Sv bolag OS KSK 3130
SE0010101261
2021-12-03
103,28%
105%
2022-09-21
79,04%
11,50%
GS AC Nor Bank Combo 90% skydd 3144
SE0010102566
2021-12-03
80,07%
90%
2026-07-24
44,77%
5,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3143 NOK
NO0010798473
2021-12-03
43,62%
50,35%
2022-07-28
50,35%
4,00%
GS AC Sve Bol Combo KS 3147
SE0010102541
2021-12-03
99,04%
100%
2026-07-24
76,33%
4,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3152 NOK
NO0010801129
2021-12-03
27,66%
36,09%
2022-09-28
36,09%
4,02%
GS SPR Europa 3153 NOK
NO0010801194
2021-12-03
129,53%
130,82%
2022-09-28
118,34%
168,00%
GAP AO Sverige 3157
XS1549449319
2021-12-03
106,54%
114,62%
2025-11-24
116,25%
90,00%
GAP AO Europa 3158
XS1549454822
2021-12-03
100%
106,63%
2025-11-24
107,37%
90,00%
GAP+ AO Europa 3161
XS1549449152
2021-12-03
102,38%
101,52%
2025-11-24
107,37%
139,00%
GAP AO Sverige SFB 4 år 3159
XS1549448931
2021-07-13
93,09%
93,09%
2021-08-03
102,57%
120,00%
GAP AO Sverige Europa 3181
XS1549443627
2021-12-03
99,44%
104,71%
2025-11-24
105,24%
90,00%
GS AC Nord. Banker Kvart PM 3179
SE0010297150
2021-12-03
92,59%
102,8%
2022-11-09
86,84%
2,80%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3155
SE0010245696
2021-12-03
95,15%
103%
2026-03-13
79,83%
10,00%
CB AC VD byte Norden Kvart 3185
SE0010297655
2021-04-21
103,5%
103,5%
2022-11-09
100,18%
3,50%
BNP AC Sv bolag OS KSK 3166
SE0010297143
2021-12-03
101,58%
105%
2022-11-02
79,08%
11,50%
SEB KO High Yield USA Kvart 3165
SE0008731871
2021-12-03
96,03%
101,71%
2022-07-15
100%
6,90%
SHB KO Stena Kvart 3170
SE0006086526
2021-12-03
99,7%
101,58%
2024-01-15
100%
6,30%
2
SHB SPR Sverige Platå 3182
SE0006086591
2021-12-03
142,3%
152%
2022-11-09
136,06%
260,00%
1
DDB SPR Eu bilind. Platå 3176
SE0010100586
2021-12-03
117,66%
121,2%
2022-11-09
108,35%
235,00%
CS WRT Car CB Lock Flex Tak 3168
GB00BDZZWH10
2021-12-03
29040,75 SEK
30%
2022-11-02
124,34%
300,00%
BNP KO Stena Aktiebonus 3177
SE0010298042
2021-12-03
117,26%
104%
2024-01-08
86,84%
11,00%
2
GS AC Europeiske Sel PM 3187 NOK
NO0010804164
2021-12-03
23,91%
33,2%
2022-10-26
33,2%
4,00%
CS WRT Car CB Lock Flex Topp 3169
GB00BDZZZY99
2021-12-03
46853,06 SEK
45%
2022-11-02
124,34%
300,00%
SG WRT Frankrike småbolag 3190
LU1676948372
2020-10-19
0 SEK
0%
2020-11-09
73,55%
100,00%
SG AC Eu banker L&S Max 3189
SE0010323238
2021-12-03
41,91%
47,27%
2022-11-09
47,27%
24,00%
UBS KB Sv bolag Mån 3191
SE0010323493
2021-12-03
92,6%
100,61%
2022-11-04
83,65%
0,61%
DDB SPR Eu bilind. 3192 EUR
FI4000281795
2021-12-03
105,77%
111,01%
2022-11-09
109,02%
122,00%
DDB AC Eu Banker&Förs PM 3194 EUR
FI4000281803
2021-12-03
90,6%
100%
2022-11-09
78,96%
8,10%
GS AC Svenska Bolag PM 3197
SE0010415307
2021-12-03
91,94%
107,7%
2022-10-20
75,93%
7,70%
SHB KO Stena Kvart 3196
SE0006086666
2021-12-03
101,9%
101,75%
2024-01-15
100%
7,00%
2
GS AC Europeiske Sel PM 3205 NOK
NO0010807118
2021-12-03
44,32%
50,61%
2022-11-29
50,61%
3,35%
GS SPR Europa 3206 NOK
NO0010807126
2021-12-03
119,83%
122,33%
2022-11-29
113,53%
165,00%
GS AC Nordiska bo 85% Skydd 3217
SE0010442483
2021-12-02
146%
146%
2022-12-19
132,37%
11,50%
DDB SPR Eu bilind. 3223 EUR
FI4000283114
2021-12-03
100,26%
104,83%
2022-12-19
105%
100,00%
COM AIO Global Hållbarhet 7 år 3219
XS1701781061
2021-12-03
109,47%
114,19%
2024-11-04
111,82%
120,00%
GS AC Nord. Bol. Combo KS 3233
SE0010468553
2021-12-03
125,19%
132,8%
2026-05-12
139,85%
8,20%
BNP KO Stena Aktiebonus 3216
SE0010468579
2021-12-03
120,62%
103,5%
2024-01-08
91,93%
11,00%
2
SHB SPR Sverige Platå OS 3227
SE0006086799
2021-12-03
136,5%
141,07%
2022-12-19
141,07%
200,00%
1
GS AC Nord. Banker Kvart PM 3230
SE0010442798
2021-12-01
102,68%
102,68%
2022-12-19
92,17%
2,68%
SG WRT Frankrike småbolag 3231
LU1698128029
2020-11-30
0 SEK
0%
2020-12-19
75,34%
100,00%
SHB KO Stena Kvart 3232
SE0006086807
2021-12-03
99,1%
101,52%
2024-01-15
100%
6,10%
2
CS AC Finska bolag 3224 EUR
FI4000288188
2021-12-01
132%
132%
2023-12-14
116,44%
8,00%
CS SPR+ Europa 3207
SE0010468397
2020-12-28
96,02%
97,02%
2020-12-21
175,00%
GAP AO Sverige Europa 3200
XS1549452370
2021-12-03
99,26%
106,18%
2025-11-24
106,87%
90,00%
GAP AO Europa ITM 85% Skydd 3202
XS1549449822
2021-12-03
103,55%
109,67%
2022-12-09
109,67%
100,00%
GAP AO Sverige ITM 85% Skydd 3201
XS1549441332
2021-12-03
122,73%
128,38%
2022-12-09
120,42%
139,00%
GS AO Europa ITM 85% 3225 EUR
FI4000283171
2021-12-03
98,42%
109,23%
2023-12-20
109,23%
100,00%
SEB KO HY USA RR 3221
SE0010049445
2021-12-03
92,45%
2023-01-17
100%
5,50%
2
SEB KO High Yield USA Kvart 3222
SE0010049452
2021-12-03
90,76%
102,15%
2023-01-17
100%
8,60%
DDB KO HY Europa Kvart 3228
SE0010414771
2021-12-03
82,75%
101,2%
2023-01-09
100%
4,80%
2
COM AC Europa 3241
SE0010546515
2021-11-02
140%
140%
2022-11-22
116,2%
10,00%
GS AC Sve Bol Combo KS 3246
SE0010546580
2021-12-03
97,28%
100%
2025-11-24
76,48%
7,00%
GS AC Sv Bol PM Step-Down 3258
SE0010598243
2021-11-25
107,3%
107,3%
2022-12-07
91,63%
100,00%
BNP KO Staples Kvart 3248
SE0010547794
2021-12-03
94,62%
101,6%
2024-01-05
100%
6,40%
GS SPR Eur USA bank Bonusx2 3257
SE0010598268
2021-12-03
79,25%
67,86%
2023-01-25
67,86%
100,00%
GS SPR Sverige Platå OS 3263
SE0010598441
2021-12-03
143,43%
147,45%
2023-01-25
147,45%
200,00%
1
BNP AC Sv bolag OS KSK 3253
SE0010547539
2021-12-03
134,06%
142,4%
2023-01-25
98,61%
10,60%
GS SPR Europa 3274
SE0010599571
2021-12-03
115,59%
117,75%
2022-12-13
113,66%
130,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 3255
SE0010049536
2021-12-03
90,14%
102,02%
2023-01-17
100%
8,10%
DDB KO HY Europa Kvart 3261
SE0010414896
2021-12-03
84,91%
101,38%
2023-01-16
100%
5,50%
2
GS AC Europa USA bank 3262
SE0010598227
2021-12-03
69,79%
67,86%
2023-01-25
67,86%
10,50%
GS AC Nord. Banker Kvart PM 3264
SE0010598417
2021-12-03
94,12%
102,8%
2023-01-25
89,42%
2,80%
GS AC Nordiska bo 85% Skydd 3271
SE0010599514
2021-12-03
124,52%
142%
2023-01-25
100,53%
10,50%
SG WRT Frankrike småbolag 3267
LU1720819082
2021-01-11
0 SEK
0%
2021-01-27
72,34%
100,00%
GS SPR Europa 3268 NOK
NO0010810617
2021-12-03
123,01%
124,9%
2023-01-09
114,82%
168,00%
DDB KO Stena Kvart 3272
SE0010414904
2021-12-03
99,06%
101,42%
2024-01-09
100%
5,70%
2
GAP AO Sverige 85% Skydd 3244
XS1549447610
2021-12-03
120,08%
127,91%
2023-06-16
123,26%
120,00%
GAP AO Europa 85% Skydd 3245
XS1549440797
2021-12-03
102,56%
110,27%
2023-06-16
108,56%
120,00%
GAP AO Sverige Europa 3243
XS1549447966
2021-12-03
99,41%
107,14%
2026-02-03
106,8%
105,00%
GS AC Nordiska Banker 3275 EUR
FI4000292453
2021-12-03
131,74%
140%
2024-01-25
107,22%
10,00%
UBS AC BRIC Combo 3277
SE0010626051
2021-12-03
78,48%
104%
2022-12-15
72,59%
16,15%
CS WRT Carnegie CB Lock 3251
GB00BYQKVG49
2021-12-03
23507,74 SEK
25%
2022-12-28
24,47%
100,00%
GS AIO Europa Trygghet 3280
SE0010636126
2021-12-03
103,32%
113,14%
2025-12-19
114,09%
90,00%
GS AC Nord. Banker Kvart PM 3295
SE0010714006
2021-11-23
103,1%
103,1%
2023-03-14
93,29%
3,10%
GS AC Europa USA bank 3303
SE0010714014
2021-12-03
74,73%
70,57%
2023-03-14
70,57%
10,50%
GS AC Skogsbolag Kvart 3300
SE0010714253
2020-11-24
102,7%
102,7%
2023-03-14
96,07%
2,70%
GS SPR Sverige Platå OS 3297
SE0010714246
2021-12-03
144,32%
147,83%
2023-03-14
147,83%
200,00%
1
GS SPR Eur USA bank Bonusx2 3298
SE0010714352
2021-12-03
81,37%
112%
2023-03-14
70,57%
12,00%
BNP AC Sv bolag OS KSK 3294
SE0010714212
2021-12-03
133%
152%
2023-03-14
94,33%
13,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 3293
SE0010049585
2021-12-03
91,88%
104,75%
2023-01-17
100%
9,50%
GAP AO Sverige Europa 3289
XS1549441845
2021-12-03
112,6%
121,73%
2026-10-22
109,92%
219,00%
GAP AO Sverige 85% Skydd 3290
XS1549438627
2021-12-03
132,28%
141,94%
2023-06-16
127,23%
154,00%
1
GAP AO Europa 85% Skydd 3291
XS1549441928
2021-12-03
109,94%
118,65%
2023-06-16
114,46%
129,00%
GAP AIO EM SFB 85% Skydd 3292
XS1549438460
2021-12-03
79,43%
85%
2023-06-16
89,09%
100,00%
GS SPR Europa 3314 NOK
NO0010812696
2021-12-03
135,47%
139%
2023-03-01
122,67%
172,00%
GS AC Nord. Banker Kvart PM 3315
SE0010739706
2021-12-03
93,11%
103%
2023-01-25
89,42%
3,00%
DDB KO HY Europa Kvart 3309
SE0010414920
2021-12-03
85,58%
101,54%
2023-01-15
100%
6,15%
2
GS AC Europeiska banker 3319 EUR
FI4000301031
2021-12-03
67,96%
70,57%
2023-03-14
70,57%
100,00%
BNP AC Sv bolag OS KSK 3210
SE0010442079
2021-12-01
14800 SEK
148%
2022-12-14
94,01%
12,00%
DDB KO Stena Kvart 3311
SE0010414938
2021-12-03
99,48%
101,48%
2024-01-09
100%
5,90%
2
GS AC Sv bol Combo 90% skydd 3320
SE0010831404
2021-12-03
102,63%
102%
2024-02-20
92,89%
100,00%
GS AC Sv bolag Step Down PM 3325
SE0010833434
2021-12-03
98,51%
108%
2023-02-21
90,93%
8,00%
GS SPR Europa 3329 NOK
NO0010815269
2021-12-03
133,36%
136,83%
2023-03-27
119,28%
191,00%
GS AC Europeiske Sel PM 3327 NOK
NO0010815343
2021-12-03
60,43%
100%
2023-03-28
61,7%
100,00%
GS AO Europa 3322
SE0010832634
2021-12-03
102,01%
114,97%
2026-04-24
109,98%
150,00%
GS AO Europa 85% 3323
SE0010833509
2021-12-03
109,75%
116,97%
2023-04-27
109,98%
170,00%
COM AO Asien Teknik SFB 85% 3324
SE0010833202
2021-12-03
118,5%
122,94%
2023-04-24
133,28%
114,00%
GS AO Europa Ti 3348 EUR
FI4000306840
2021-12-03
110,57%
114,97%
2023-04-27
109,98%
150,00%
BNP KO Stena Aktiebonus 3296
SE0010820597
2021-12-03
121,99%
104%
2024-07-08
99,06%
10,00%
2
GS AC Eu bolag Combo Kvart 3336
SE0010869164
2021-12-03
60,53%
100%
2023-04-27
54%
4,80%
GS AC Nordiska bo 85% Skydd 3331
SE0010833517
2021-12-03
127,73%
140%
2023-04-28
121,01%
10,00%
SEB KO High Yield USA Kvart 3337
SE0010049668
2021-12-03
92,19%
102,44%
2023-01-17
100%
9,75%
DDB KO HY Europa Kvart 3338
SE0010415091
2021-12-03
85,09%
101,58%
2023-01-09
100%
6,30%
2
DDB KH Lannebo Europa SB 3332
SE0010415075
2021-12-03
118,68%
143,08%
2023-01-09
127,97%
154,00%
DDB KH Graal Aktiehedge 3333
SE0010415083
2021-12-03
79,55%
100%
2023-01-09
85,81%
220,00%
COM WRT Graal Aktiehedge 3346
DE000CZ443W4
2021-12-03
0,01 SEK
0%
2023-01-04
90,19%
100,00%
COM WRT Aktiehedge Flex Tak 3355
DE000CV8BUQ5