Marknadskurser

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

 

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order

Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.
 

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se
Produktnamn ISIN Kursdatum Markn.kurs Långs.kurs Förfallodag Index Kupong/Deltag. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 2024-07-17 89,40 160,00 2030-06-19 86,49 60%/5%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 2024-07-17 127,06 133,12 2027-10-27 119,48 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 2024-07-17 123,17 126,05 2027-12-15 115,32 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 2024-07-17 119,27 121,79 2028-01-24 113,62 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 2024-07-17 115,89 117,92 2028-08-27 111,20 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 2024-07-17 120,87 123,86 2029-01-26 113,87 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 2024-07-17 108,88 104,14 2030-02-27 102,16 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 2024-07-17 112,38 119,48 2027-10-27 119,48 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 2024-07-17 109,57 115,94 2027-12-15 115,32 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 2024-07-17 105,25 112,94 2028-01-24 113,62 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 2024-07-17 104,44 111,20 2028-08-27 111,20 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 2024-07-17 106,05 114,57 2029-01-26 113,87 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 2024-07-17 97,02 102,37 2030-02-27 102,16 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 2024-07-17 123,05 124,15 2029-01-26 115,10 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 2024-07-17 124,93 125,86 2029-09-26 117,24 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 2024-07-17 118,53 123,32 2029-10-26 115,76 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 2024-07-17 108,09 115,10 2029-01-26 115,10 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 2024-07-17 109,30 116,38 2029-09-26 117,24 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 2024-07-17 107,20 115,44 2029-10-26 115,76 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 2024-07-17 104,23 114,01 2029-07-09 111,48 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 2024-07-17 100,96 108,80 2029-08-27 107,21 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 2024-07-17 97,56 104,40 2029-09-26 103,57 123%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 2024-07-17 119,26 124,60 2029-06-20 115,38 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 2024-07-17 122,33 128,49 2029-07-26 117,58 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 2024-07-17 107,30 106,51 2030-02-27 103,97 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 2024-07-17 105,10 101,71 2030-03-26 101,05 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 2024-07-17 106,04 100,76 2030-05-16 100,46 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 2024-07-17 106,20 100,00 2030-06-19 99,88 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 2024-07-17 105,29 115,38 2029-06-20 115,38 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 2024-07-17 107,79 118,29 2029-07-26 117,58 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 2024-07-17 97,07 103,97 2030-02-27 103,97 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 2024-07-17 95,61 101,00 2030-03-26 101,05 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 2024-07-17 96,71 100,46 2030-05-16 100,46 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 2024-07-17 96,29 100,00 2030-06-19 99,88 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 2024-07-17 105,41 123,15 2028-11-25 122,92 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 2024-07-17 124,19 139,43 2028-11-25 122,92 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 2024-07-17 112,56 114,25 2029-10-26 109,50 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 2024-07-17 112,63 110,23 2029-12-12 106,82 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 2024-07-17 109,22 105,78 2030-01-25 103,96 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 2024-07-17 102,02 109,50 2029-10-26 109,50 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 2024-07-17 100,93 106,48 2029-12-12 106,82 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 2024-07-17 97,31 103,36 2030-01-25 103,96 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 2024-07-17 101,85 114,85 2029-04-26 111,98 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 2024-07-17 114,14 123,12 2029-04-26 111,98 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 2024-07-17 119,36 115,08 2029-07-26 109,73 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 2024-07-17 106,02 109,73 2029-07-26 109,73 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 2024-07-17 127,79 147,28 2029-03-29 121,11 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 2024-07-17 125,76 146,22 2029-05-16 120,09 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 2024-07-17 120,18 136,59 2029-06-20 116,86 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 2024-07-17 115,37 126,15 2028-07-26 113,41 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 2024-07-17 111,51 128,71 2029-03-29 121,11 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 2024-07-17 109,51 129,50 2029-05-16 120,34 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 2024-07-17 105,41 122,42 2029-06-20 116,86 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 2024-07-17 102,75 115,42 2028-07-26 113,41 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 2024-07-17 133,15 142,04 2027-01-24 125,48 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 2024-07-17 133,67 143,43 2028-02-27 125,55 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 2024-07-17 134,26 146,06 2028-09-29 127,09 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 2024-07-17 131,43 143,05 2028-11-16 124,60 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 2024-07-17 113,33 122,93 2027-01-24 125,48 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 2024-07-17 113,04 124,09 2028-02-27 125,36 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 2024-07-17 114,02 127,09 2028-09-29 127,09 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 2024-07-17 112,41 125,83 2028-11-16 124,60 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 2024-07-17 106,83 126,25 2029-03-26 117,74 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 2024-07-17 123,09 141,33 2029-03-26 117,74 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 2024-07-17 98,97 109,32 2028-02-28 105,65 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 2024-07-17 100,43 107,88 2026-01-26 106,02 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 2024-07-17 102,68 111,43 2028-01-24 106,02 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 2024-07-17 100,98 110,29 2028-01-24 106,02 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 2024-07-17 106,21 106,09 2030-02-27 105,08 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 2024-07-17 105,77 104,96 2030-03-26 104,20 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 2024-07-17 107,38 103,68 2030-05-16 103,06 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 2024-07-17 108,28 102,72 2030-06-19 102,30 118%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 2024-07-17 111,69 113,00 2030-02-27 110,83 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 2024-07-17 109,82 111,12 2030-03-26 109,76 114%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 2024-07-17 89,65 100,00 2026-12-17 70,67 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 2024-07-17 110,62 107,81 2030-05-16 107,10 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 2024-07-17 107,08 101,42 2030-05-16 101,23 115%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 2024-07-17 100,19 105,44 2026-07-26 103,11 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 2024-07-17 100,41 106,29 2026-09-28 103,59 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 2024-07-17 96,44 100,82 2026-10-26 100,48 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 2024-07-17 94,85 100,00 2026-12-14 99,44 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 2024-07-17 93,88 100,00 2027-01-25 97,67 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 2024-07-17 93,99 100,00 2027-03-01 98,02 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 2024-07-17 24 532,56 2026-01-12 100%
BNP AC Amerikansk Sel PM 4801 NOK NO0012882127 2024-05-07 103,00 103,00 2028-05-25 90,80 3%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 2024-07-17 99,66 103,00 2025-06-30 89,49 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 2024-07-17 96,40 100,00 2025-04-09 76,79 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 2024-07-17 98,02 103,05 2029-03-26 94,93 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 2024-07-17 35,89 37,48 2026-04-20 37,48 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 2024-07-17 42,49 42,56 2026-05-13 42,56 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 2024-07-17 47,00 48,30 2027-11-18 48,30 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 2024-07-17 108,96 125,00 2029-05-09 99,42 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 2024-07-17 100,28 121,40 2029-06-19 93,01 21,4%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 2024-07-17 64,24 65,97 2027-05-25 65,97 14,25%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 2024-07-17 96,17 100,68 2029-06-19 84,68 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 2024-07-17 103,76 111,80 2027-12-09 89,75 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 2024-07-17 92,84 102,60 2029-03-28 82,24 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 2024-07-17 91,21 101,15 2028-10-26 89,77 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 2024-07-17 99,84 105,15 2029-03-26 85,19 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 2024-07-17 89,44 104,80 2029-04-26 85,07 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 2024-07-17 94,11 103,85 2029-05-29 87,98 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 2024-07-17 101,00 100,00 2026-02-19 84,72 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 2024-07-17 90,13 100,00 2028-06-15 60,06 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 2024-07-17 91,44 100,00 2028-07-26 58,93 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 2024-07-17 84,43 107,00 2027-06-16 66,66 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 2024-07-17 94,17 106,00 2029-03-26 82,24 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 2024-07-17 88,97 104,00 2028-01-27 75,04 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 2024-07-17 114,30 107,00 2027-10-28 70,15 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 2024-07-17 90,54 100,75 2029-02-27 69,99 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 2024-07-17 93,35 100,74 2029-03-28 82,24 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 2024-07-17 99,29 100,78 2029-05-09 98,79 0,8%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 2024-07-17 84,44 102,70 2027-09-23 66,64 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 2024-07-17 77,45 58,90 2027-07-22 58,90 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 2024-07-17 85,38 100,00 2027-10-28 70,15 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 2024-07-17 72,18 59,21 2027-12-09 59,21 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 2024-07-17 98,07 132,80 2026-06-28 89,40 7,5%/30%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 2024-07-17 106,85 112,00 2027-09-23 89,18 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 2024-07-17 107,66 112,70 2027-10-27 91,74 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 2024-07-17 93,90 116,10 2029-05-29 82,64 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 2024-07-17 114,56 105,00 2027-07-22 75,26 5%/22%
BNP AC US Banker PM 4877 NOK NO0012929639 2024-07-02 103,00 103,00 2028-07-25 116,11 3%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 2024-07-17 103,75 111,28 2025-12-22 117,36 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 2024-07-17 107,04 101,00 2030-03-28 100,57 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 2024-07-17 96,25 100,57 2030-03-28 100,57 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 2024-07-17 110,69 109,15 2027-05-10 106,18 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 2024-07-17 111,72 105,38 2027-06-21 104,01 134%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 2024-07-17 102,24 103,07 2029-10-26 102,58 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 2024-07-17 104,49 101,97 2029-11-29 101,64 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 2024-07-17 103,66 101,35 2029-12-21 101,16 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 2024-07-17 98,02 100,00 2029-10-26 98,94 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 2024-07-17 113,38 104,84 2030-05-09 102,04 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 2024-07-17 111,10 107,96 2030-03-29 103,70 215%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 2024-07-17 101,78 102,78 2030-05-09 102,04 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 2024-07-17 99,06 104,81 2030-03-29 103,70 130%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3779 SE0013234267 2024-07-17 86,62 90,00 2024-12-17 93,74 146%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 2024-07-17 85,95 90,00 2025-03-17 93,59 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 2024-07-17 104,67 101,63 2030-05-17 103,57 167%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 2024-07-17 110,32 101,90 2030-06-19 101,53 124%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 2024-07-17 154,72 162,34 2025-12-22 169,27 90%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 2024-07-17 107,13 113,65 2029-04-03 109,75 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 2024-07-17 94,32 100,45 2025-12-17 114,71 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 2024-07-17 93,85 100,49 2026-01-13 115,49 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 2024-07-17 89,98 95,35 2026-02-10 110,35 100%
BNP AO Teknikbolag USD 5123 SE0022061560 2024-07-17 110,00 97,28 2030-05-17 98,32 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 2024-07-17 95,91 100,00 2025-12-22 77,04 2%/7,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 2024-07-17 104,50 101,53 2027-07-05 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 2024-07-17 102,26 101,47 2027-07-05 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 2024-07-17 103,02 102,50 2027-07-05 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 2024-07-17 105,66 101,74 2028-01-05 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 2024-07-17 98,97 102,22 2028-01-04 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 2024-07-17 99,60 101,28 2028-01-04 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 2024-07-17 98,30 101,63 2028-01-04 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 2024-07-17 99,25 101,25 2028-01-04 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 2024-07-17 103,14 102,03 2028-01-04 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 2024-07-17 94,20 108,50 2029-01-03 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 2024-07-17 96,99 101,17 2027-01-04 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 2024-07-17 94,74 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 2024-07-17 104,80 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 2024-07-17 103,85 100,75 2027-07-05 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 2024-07-17 102,02 100,76 2027-07-05 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 2024-07-17 104,49 100,63 2027-07-05 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 2024-07-17 111,22 100,89 2028-01-05 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 2024-07-17 101,93 100,70 2028-01-03 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 2024-07-17 98,70 100,55 2028-01-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 2024-07-17 97,75 100,53 2028-01-04 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 2024-07-17 96,15 100,66 2028-01-04 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 2024-07-17 101,21 100,62 2028-01-04 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 2024-07-17 94,85 100,63 2028-07-04 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 2024-07-17 98,54 100,57 2028-07-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 2024-07-17 100,43 100,63 2028-07-05 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 2024-07-17 95,28 100,00 2029-01-09 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 2024-07-17 94,35 100,49 2029-01-03 100,00 5,9%
BNP KC Tillväxtval. 20% 3771 SE0013234358 2024-07-17 80,39 85,73 2024-12-17 78,53 7,2%/7,2%/100%
BNP KC Tillväxtval. 20% Skydd 3758 SE0013108933 2024-07-17 83,06 86,57 2024-11-07 79,37 7,2%/8%/100%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 2024-07-17 161,35 202,00 2025-08-28 104,48 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 2024-07-17 99,35 105,23 2029-03-26 103,66 143%
BNP SPR Sv bolag Bonusx2 3967 SE0014555561 2024-07-17 143,50 146,00 2024-10-07 83,76 46%/100%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 2024-07-17 102,78 119,52 2027-05-10 106,85 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 2024-07-17 103,42 122,79 2028-10-26 95,35 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 2024-07-17 110,73 128,94 2028-12-12 99,51 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 2024-07-17 109,53 121,98 2029-02-27 98,38 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 2024-07-17 101,09 107,63 2029-04-03 91,47 238%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 2024-07-17 90,99 90,00 2025-05-07 68,37 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 2024-07-17 75,50 80,00 2027-07-22 55,48 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 2024-07-17 116,61 126,93 2025-12-22 133,66 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 2024-07-17 141,46 156,59 2028-12-08 127,34 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 2024-07-17 117,10 132,54 2028-12-08 127,34 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 2024-07-17 130,59 137,00 2026-05-06 152,85 70%
CACIB AO Energiomställning 4055 SE0015243852 2024-07-17 90,48 97,56 2026-01-13 107,56 100%
CACIB AO Europeiska bolag 5111 SE0021924404 2024-07-17 111,60 102,51 2027-06-21 101,42 176%
CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 2024-07-17 79,96 2026-12-09 163%
CACIB AO Svenska bolag 4932 SE0020846962 2024-07-17 106,52 113,85 2029-10-24 113,06 106%
CACIB AO Svenska bolag Tillväxt 4824 SE0015244041 2024-07-17 120,18 132,52 2028-12-08 117,68 184%
CACIB AO Svenska bolag Trygghet 4823 SE0015244058 2024-07-17 105,69 119,14 2028-12-08 117,40 110%
CACIB Grön AIO Global Tr 3393 XS1782015652 2024-07-17 106,98 116,30 2025-06-21 123,28 70%
CACIB Grön RO 3456 XS1803946216 2024-07-17 100,52 101,05 2025-07-21 100,00 0,95%/100%
CACIB Grön RO RR 3455 XS1803946307 2024-07-17 99,08 2025-07-21 0,42%/100%
CACIB Grön RO RR 3566 XS1868243269 2024-07-17 100,47 2025-12-05 0,47%/100%
CACIB SPR Grön Infra Eu 3797 SE0013382421 2024-07-17 137,80 138,85 2024-11-25 126,80 145%
CB AC No bolag Dynamisk Step Down 4945 SE0020997393 2024-07-17 9 491,34 131,00 2028-12-07 82,67 15,5%
CB Ränteobligation RR 3747 SE0013041936 2024-07-17 94,12 2026-09-03 0,5%/0,45%/100%
COM AIO Global Hållbarhet 7 år 3219 XS1701781061 2024-07-17 116,24 119,72 2024-11-04 116,44 120%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3964 SE0014555603 2024-07-17 65,41 57,82 2025-09-22 57,09 0,73%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3979 SE0014782900 2024-07-17 59,10 58,11 2025-10-29 57,44 0,67%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3998 SE0014965612 2024-07-17 59,50 58,15 2025-12-15 57,51 0,64%
CS AIO Europa 100% 4646 NOK NO0012720202 2024-07-17 127,90 142,95 2028-05-19 132,54 132%
CS AIO Europa 4755 NOK NO0012829748 2024-07-17 120,58 126,27 2028-09-19 113,82 190%
CS AIO Europa Tillväxt 4740 SE0019762378 2024-07-17 127,82 125,32 2028-10-02 111,78 215%
CS AIO Europa Trygg 4780 NOK NO0012853433 2024-07-17 104,02 115,28 2028-10-16 113,29 115%
CS AIO Europa Trygghet 4739 SE0019762345 2024-07-17 114,25 117,43 2028-10-02 111,78 148%
CS AIO Europa Vekst 4781 NOK NO0012853441 2024-07-17 117,29 123,66 2028-10-16 113,29 178%
CS AIO Global Tillväxt 4622 SE0018715906 2024-07-17 130,97 135,13 2027-12-10 121,29 165%
CS AIO Global Tillväxt 4663 SE0019071168 2024-07-17 131,74 134,01 2028-07-27 118,89 180%
CS AIO Global Tillväxt 4704 SE0019352717 2024-07-17 124,31 127,48 2028-08-23 117,17 160%
CS AIO Global Trygghet 4621 SE0018715898 2024-07-17 113,85 121,71 2027-12-10 121,29 102%
CS AIO Global Trygghet 4662 SE0019071176 2024-07-17 116,00 122,67 2028-07-27 118,89 120%
CS AIO Global Trygghet 4703 SE0019352709 2024-07-17 109,24 117,17 2028-08-23 117,17 100%
CS AIO Kina Tillväxt 4722 SE0019353640 2024-07-17 95,83 100,00 2028-08-27 86,64 135%
CS AIO Kina Tillväxt 4742 SE0019762352 2024-07-17 102,27 100,00 2028-10-02 88,69 190%
CS AIO Kina Trygghet 4721 SE0019353665 2024-07-17 91,90 100,00 2028-08-27 86,64 90%
CS AIO Kina Trygghet 4741 SE0019762337 2024-07-17 96,71 100,00 2028-10-02 88,69 132%
CS AIO Sverige 100% 4611 NOK NO0012697079 2024-07-17 136,85 154,72 2028-04-27 140,53 135%
CS AIO Sverige Guld 3547 SE0011974377 2024-07-17 142,13 147,28 2025-02-07 147,73 120%
CS AIO Sverige Guld 90% 3588 SE0012116549 2024-07-17 127,90 134,14 2025-03-14 140,13 110%
CS AIO Sverige Optimal Start 4696 SE0019352659 2024-07-17 112,55 120,82 2028-07-27 120,02 104%
CS AIO Sverige Tillväxt 4562 SE0018220188 2024-07-17 140,44 149,14 2027-09-23 130,71 160%
CS AIO Sverige Tillväxt 4564 SE0018219644 2024-07-17 141,46 154,23 2027-07-22 133,89 160%
CS AIO Sverige Tillväxt 4591 SE0018535155 2024-07-17 139,84 145,83 2028-05-03 124,12 190%
CS AIO Sverige Tillväxt 4620 SE0018690554 2024-07-17 134,58 138,91 2028-06-12 120,06 194%
CS AIO Sverige Tillväxt 4656 SE0019070970 2024-07-17 143,87 149,52 2025-11-18 129,48 168%
CS AIO Sverige Tillväxt 4665 SE0019071143 2024-07-17 134,75 136,51 2028-07-27 117,22 212%
CS AIO Sverige Tillväxt 4706 SE0019352691 2024-07-17 125,67 129,03 2028-08-23 116,13 180%
CS AIO Sverige Tillväxt 4744 SE0019762329 2024-07-17 136,18 136,06 2028-10-02 115,89 227%
CS AIO Sverige Trygg 4688 NOK NO0012771239 2024-07-17 115,99 131,17 2028-07-04 127,10 115%
CS AIO Sverige Trygg 4697 NOK NO0012786682 2024-07-17 102,97 114,08 2028-08-17 112,80 110%
CS AIO Sverige Trygghet 4561 SE0018220121 2024-07-17 120,50 130,71 2027-09-27 130,71 100%
CS AIO Sverige Trygghet 4563 SE0018219693 2024-07-17 123,51 133,89 2027-07-22 133,89 100%
CS AIO Sverige Trygghet 4592 SE0018535130 2024-07-17 123,46 132,08 2028-05-03 124,12 133%
CS AIO Sverige Trygghet 4619 SE0018690513 2024-07-17 118,03 125,87 2028-06-12 120,06 129%
CS AIO Sverige Trygghet 4664 SE0019071150 2024-07-17 118,19 124,46 2028-07-27 117,22 142%
CS AIO Sverige Trygghet 4705 SE0019352683 2024-07-17 109,70 117,74 2028-08-23 116,13 110%
CS AIO Sverige Trygghet 4743 SE0019762303 2024-07-17 120,10 124,94 2028-10-02 115,89 157%
CS AIO Sverige Twin Win 2 år 4819 SE0019913419 2024-07-17 101,06 114,91 2025-06-17 114,91 100%
CS AIO Sverige Vekst 4689 NOK NO0012771247 2024-07-17 134,30 147,43 2028-07-04 127,10 175%
CS AIO Sverige Vekst 4698 NOK NO0012786666 2024-07-17 115,07 122,02 2028-08-17 112,80 172%
CS AIO USA värdebolag vs tillväxtbolag 3 år 4820 SE0020053346 2024-07-17 93,94 100,00 2026-06-15 77,25 140%
CS AO Batteri Tek SFB Ti 3141 SE0010102079 2024-06-25 199,50 199,50 2024-07-11 163,85 130%
CS AO Global Bonus 3639 SE0012323822 2024-07-17 120,96 140,00 2027-04-26 119,62 40%/40%/100%
CS AO Global Bonus 3650 SE0012454437 2024-07-17 123,27 125,00 2025-06-04 124,80 25%/25%/100%
CS AO Global Bonus 3702 SE0012596559 2024-07-17 111,61 120,00 2027-07-20 118,11 20%/100%
CS AO Helsesektor 4757 NOK NO0012829797 2024-07-17 115,32 117,94 2028-09-19 111,58 155%
CS AO Läkemedel Tillväxt 4636 SE0018716193 2024-07-17 127,50 125,67 2027-12-09 115,10 170%
CS AO Läkemedel Tillväxt 4713 SE0019353194 2024-07-17 113,51 110,10 2028-02-27 106,97 145%
CS AO Läkemedel Trygghet 4635 SE0018716201 2024-07-17 111,47 115,70 2027-12-09 115,10 104%
CS AO Läkemedel Trygghet 4712 SE0019353178 2024-07-17 102,92 106,27 2028-02-27 106,97 90%
CS AO Sverige TP SFB 90 3725 SE0012740512 2024-07-17 97,61 102,19 2024-09-19 108,13 150%
CS AO Sverige TP SFB 90 3757 SE0013050705 2024-07-17 96,41 100,29 2024-10-31 106,86 150%
CS AO Sverige TP SFB 90 3772 SE0013235579 2024-07-17 95,58 99,46 2024-12-12 105,91 160%
CS AO Vatten Ti 3618 SE0012257673 2024-07-17 165,73 175,06 2026-02-26 153,25 124%
CS AO Vatten Tr 3617 SE0012257640 2024-07-17 138,61 146,00 2026-02-26 153,25 76%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4319 SE0017085301 2024-07-17 117,44 126,06 2027-01-11 132,57 100%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4360 SE0017134596 2024-07-17 123,66 132,49 2027-03-03 136,98 112%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4425 SE0017485170 2024-07-17 118,00 126,84 2027-04-12 138,77 107%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4434 SE0017564909 2024-07-17 127,86 137,30 2027-05-14 143,07 110%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4483 SE0017831308 2024-07-17 133,32 142,74 2027-06-16 143,81 118%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4254 SE0016787246 2024-07-17 78,50 81,56 2026-10-28 97,50 116%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4297 SE0016843312 2024-07-17 74,97 82,31 2026-12-09 89,64 112%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4318 SE0017085293 2024-07-17 75,74 80,83 2027-01-11 93,10 114%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4359 SE0017134588 2024-07-17 90,71 79,63 2027-03-03 98,36 125%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3889 SE0014262416 2024-07-17 136,17 2025-05-28 85%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3914 SE0014262382 2024-07-17 139,04 147,62 2025-05-07 145,66 93%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3925 SE0014399838 2024-07-17 126,02 132,99 2025-07-16 140,60 80%
CS FO Läkemedel Ti NOK 3896 SE0014036034 2024-07-17 131,06 2025-05-28 90%
CS FO Läkemedel Ti NOK 3924 SE0014399820 2024-07-17 125,38 133,33 2025-07-16 140,04 82%
CS FO OPM Listed PE Ti NOK 3900 SE0014262424 2024-07-17 194,54 2025-05-28 85%
CS FO Småbolag Förnybar Energi Ti 4615 SE0018537300 2024-07-17 111,13 103,87 2027-11-01 101,80 215%
CS FO Småbolag Förnybar Energi Ti 4683 SE0019174178 2024-07-17 104,44 100,00 2028-01-27 94,60 220%
CS FO Spetsfonder 4681 SE0019072299 2024-07-17 120,70 124,14 2027-12-22 121,56 112%
CS FO Spetsfonder NOK Ti 4381 SE0017232093 2024-07-17 99,94 106,30 2027-02-17 112,61 104%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3870 SE0013774866 2024-07-17 135,68 141,76 2025-04-22 132,61 123%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3890 SE0013914611 2024-07-17 122,40 2025-05-28 90%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3926 SE0014399812 2024-07-17 110,06 116,11 2025-07-16 119,58 80%
CS FO Teknikfonder Ti 4684 SE0019174897 2024-07-17 168,91 184,21 2028-01-27 139,35 214%
CS FO Tillväxtmarknader 4653 SE0019019183 2024-07-17 143,25 161,06 2027-12-02 143,30 141%
CS PO Bäst av tre 4745 SE0019760992 2024-07-17 104,23 116,30 2028-03-30 113,04 125%
CS SPR Sverige Buffert 4756 SE0019762154 2024-07-17 139,36 143,58 2028-03-29 121,79 200%
CS SPR Sverige UB OS 3945 SE0014452702 2024-07-17 148,38 155,72 2025-07-16 147,62 117%
CS SPR Sverige UB OS 3950 SE0014504460 2024-07-17 139,53 147,79 2025-09-17 147,79 100%
CS WRT AA Saxxum Aktiv 3759 GB00BJTHKR16 2024-07-17 10,00 0,00 2024-10-31 91,33 100%
CS WRT AA Saxxum Aktiv 3773 GB00BKRT1956 2024-07-17 0,01 0,00 2024-12-12 93,52 100%
CS WRT Asia HY Lock in 4417 GB00BN0WRC74 2024-07-17 0,01 0,00 2025-04-14 89,58 100%
CS WRT Car CB Lock Flex Tak 3732 GB00BKDZY543 2024-07-17 28 888,63 30,00 2024-09-23 113,41 300%
CS WRT Car CB Lock Flex Topp 3733 GB00BKF09965 2024-07-17 13 582,06 15,00 2024-09-23 113,41 300%
CS WRT Tillväxtmarknadfonder 4044 GB00BLD49972 2024-07-17 28 758,97 27,55 2025-02-10 127,55 100%
CS WRT Tillväxtmarknadsfonder 4013 GB00BLF7FG36 2024-07-17 30 686,75 30,60 2024-12-17 130,60 10%/100%
DB FO Teknik 5113 SE0021924446 2024-07-17 106,25 104,48 2030-06-19 104,26 105%
DB FO Tillväxtmarknader 5114 SE0021924453 2024-07-17 105,17 101,69 2030-06-19 101,61 105%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3689 DE000XM8ZBG1 2024-07-09 7 544,66 75,45 2024-07-31 75,45 8,25%/100%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3712 DE000XM8ZAU4 2024-07-17 8 351,81 86,84 2024-10-10 78,84 8%/100%
DB WRT Simp Lock Flex Tak 4137 DE000DM337P6 2024-07-17 1 371,87 2026-06-05 300%
DB WRT Simp Lock Flex Tak 4292 DE000DM34GC6 2024-07-17 1 189,84 2026-11-30 300%
DB WRT Simp Lock Flex Topp 4138 DE000DM337Q4 2024-07-17 0,01 2026-06-05 300%
DB WRT Simp Lock Flex Topp 4293 DE000DM34GB8 2024-07-17 0,01 2026-11-30 300%
DB WRT Simplicity Lock in 4102 DE000DM337G5 2024-07-17 10 372,63 9,71 2026-04-10 103,24 300%
DB WRT SPP HY & Alfred Berg Income 4446 DE000DM34GR4 2024-07-17 3 077,01 3,06 2027-04-13 103,06 100%
DDB AC Cykliska Combo 4118 SE0014782389 2024-07-17 67,16 105,00 2026-05-18 63,91 5%/16%
DDB AC Cykliska Low Trigger 4111 SE0014782355 2024-07-17 18,59 25,43 2026-05-18 25,43 12,5%
DDB AC Cykliska Low Trigger 4150 SE0014782488 2024-07-17 17,76 2026-05-18 12,5%
DDB AC No bolag 2 Low Trigger Halv 4322 SE0015661608 2024-07-17 77,21 100,00 2027-01-13 59,99 6,8%
DDB AC No bolag Low Trigger Halv 4369 SE0015661707 2024-07-17 45,32 46,68 2027-03-08 46,68 6,5%
DDB AC No bolag Mån PM 4121 SE0014782405 2024-07-17 19,18 25,43 2026-05-18 25,43 1,3%
DDB AC No bolag Mån PM 4154 SE0014782512 2024-07-17 17,04 2026-06-23 1,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4275 SE0015661558 2024-07-17 34,49 41,27 2026-12-16 41,27 6,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4299 SE0015661582 2024-07-17 35,27 41,23 2026-12-16 41,23 6%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4327 SE0015661624 2024-07-17 35,45 42,83 2026-12-02 42,83 6,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4330 SE0015661632 2024-07-17 35,44 40,92 2026-12-23 40,92 6%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4379 SE0015661715 2024-07-17 71,85 100,00 2027-01-13 56,70 6,85%
DDB AC Sv bolag Mån PM 4057 SE0014782223 2024-07-17 104,43 100,00 2026-01-13 72,58 1,22%
DDB AIO Sverige Ti 3424 SE0010947473 2024-07-17 150,93 158,51 2025-06-23 157,93 101%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4144 SE0014782462 2024-07-17 91,72 2026-06-23 95%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4178 SE0015661400 2024-07-17 91,39 100,67 2026-07-27 111,23 95%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4218 SE0015661459 2024-07-17 90,59 99,61 2026-09-28 109,61 100%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4242 SE0015661491 2024-07-17 92,53 102,95 2026-10-27 112,69 102%
DDB AO Cykliska SFB 85% SFB 4100 SE0014782306 2024-07-17 96,28 103,28 2026-03-12 111,42 160%
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4089 SE0014782272 2024-07-17 92,77 101,19 2026-04-14 110,97 102%
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4114 SE0014782371 2024-07-17 91,71 99,96 2026-05-18 109,96 100%
DDB AO Läkemedel SFB 90% 4052 SE0014782199 2024-07-17 84,02 90,00 2026-02-10 98,75 100%
DDB AO Läkemedel SFB 90% 4229 SE0015661475 2024-07-17 88,80 98,22 2026-09-28 107,47 110%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4269 SE0015661541 2024-07-17 89,92 99,89 2026-12-16 109,42 105%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4314 SE0015661616 2024-07-17 88,70 98,46 2027-01-13 108,46 100%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4358 SE0015661699 2024-07-17 90,01 99,10 2027-03-08 107,91 115%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4393 SE0015661756 2024-07-17 89,56 94,65 2027-04-12 103,21 145%
DDB AO Sverige TP SFB 90 3975 SE0013514460 2024-07-17 90,01 95,42 2025-11-03 105,16 105%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4008 SE0014782116 2024-07-17 86,16 90,00 2025-12-17 99,89 116%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4032 SE0014782173 2024-07-17 86,50 90,38 2026-01-13 100,31 120%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4053 SE0014782207 2024-07-17 84,68 90,00 2026-02-10 98,67 110%
DDB KC IG Europa Kvart 3893 SE0013514155 2024-07-17 94,93 101,70 2025-01-09 100,00 6,8%
DDB KC IG Europa Kvart 4335 SE0015661657 2024-07-17 93,05 100,93 2027-01-09 100,00 3,73%
DDB KC IG Europa Kvart 4433 SE0015661780 2024-07-17 89,45 101,65 2027-01-09 100,00 6,6%
DDB SPR Cykliska KSK 4094 SE0014782280 2024-07-17 115,64 131,56 2026-04-14 86,14 8,05%/100%
DDB SPR Cykliska KSK 4119 SE0014782397 2024-07-17 132,20 150,96 2026-05-18 96,32 8,5%/100%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4155 SE0014782520 2024-06-05 209,99 209,99 2024-06-23 139,28 280%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4179 SE0015661392 2024-07-10 197,30 197,30 2024-07-27 134,50 282%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4204 SE0015661426 2024-07-17 152,61 156,06 2024-09-28 115,21 265%
GAP AIO Sverige 2918 XS1261164203 2024-07-17 138,64 148,25 2025-04-02 151,33 94%
GAP AIO Sverige 2968 XS1549463062 2024-07-17 134,20 143,44 2025-04-02 154,42 80%
GAP AO Europa 2969 XS1549460472 2024-07-17 119,48 131,43 2025-04-02 127,34 115%
GAP AO Europa 3052 XS1549451216 2024-07-17 116,95 130,25 2025-08-15 131,84 95%
GAP AO Europa 3106 XS1549453006 2024-07-17 130,66 140,43 2025-11-24 140,43 100%
GAP AO Europa 3158 XS1549454822 2024-07-17 120,07 128,84 2025-11-24 132,05 90%
GAP AO Europa Lock-in 3011 XS1549454749 2024-07-17 110,74 121,11 2025-08-15 123,45 90%
GAP AO Global ÅR 2919 XS1261161951 2024-07-17 100,55 107,68 2025-04-02 0,6%/100%
GAP AO Global ÅR 2970 XS1549462924 2024-07-17 102,91 110,26 2025-04-02 0,4%/90%
GAP AO Sverige 3010 XS1549455712 2024-07-17 135,12 144,77 2025-08-15 144,77 100%
GAP AO Sverige 3051 XS1549458146 2024-07-17 96,72 101,89 2025-08-15 101,89 100%
GAP AO Sverige 3105 XS1549456520 2024-07-17 100,36 107,88 2025-11-24 107,88 100%
GAP AO Sverige 3157 XS1549449319 2024-07-17 113,29 125,74 2025-11-24 128,60 90%
GAP AO Sverige Europa 3181 XS1549443627 2024-07-17 110,37 119,35 2025-11-24 121,50 90%
GAP AO Sverige Europa 3200 XS1549452370 2024-07-17 108,19 121,20 2025-11-24 123,55 90%
GAP AO Sverige Europa 3243 XS1549447966 2024-07-17 111,03 125,80 2026-02-03 124,57 105%
GAP AO Sverige Europa 3289 XS1549441845 2024-07-17 148,20 165,73 2026-10-22 130,02 219%
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2920 XS1261165515 2024-07-17 93,48 100,00 2025-04-02 95,48 104%
GAP FO Global Balanserad 3012 XS1549455399 2024-07-17 92,45 105,08 2025-08-06 105,08 100%
GAP+ AO Europa 3054 XS1549451059 2024-07-17 132,32 137,87 2025-08-15 131,74 170%
GAP+ AO Europa 3109 XS1549456280 2024-07-17 144,35 154,26 2025-11-24 140,43 183%
GAP+ AO Europa 3161 XS1549449152 2024-07-17 123,09 130,00 2025-11-24 132,05 139%
GAP+ AO Sverige 3053 XS1549457924 2024-07-17 93,11 94,89 2025-08-15 101,89 155%
GAP+ AO Sverige 3108 XS1549452701 2024-07-17 108,26 104,75 2025-11-24 107,88 181%
GS AC Bilindustri PM 4194 NOK NO0011013724 2024-07-17 15,83 22,82 2026-07-22 22,82 3,7%
GS AC Bilproducenter Kvart PM 4438 SE0017484645 2024-07-17 54,30 45,47 2027-05-19 45,47 4,5%
GS AC Bilproducenter Low Trigger 4497 SE0017484272 2024-07-17 43,23 39,05 2027-06-15 39,05 14%
GS AC Bilprodusenter PM 4427 NOK NO0012451949 2024-07-17 56,47 47,39 2027-04-16 47,39 4,3%
GS AC EQT & Kinnevik 4586 NOK NO0012616152 2024-07-17 92,36 100,00 2027-09-29 71,06 4,5%
GS AC Europeisk bankkorg 3814 SE0013408010 2024-07-17 190,56 200,00 2025-02-12 204,81 100%
GS AC Global infra. Combo 4251 SE0016277024 2024-07-17 50,26 43,92 2026-10-27 43,92 4%/21%
GS AC Grön elektrifiering 80% skydd 4343 SE0016277404 2024-07-17 93,19 100,00 2030-01-16 78,55 10,4%
GS AC Grön elektrifiering 80% skydd 4357 SE0016277487 2024-07-17 103,60 100,00 2030-03-07 90,06 11%
GS AC Hälsovård Kvart PM 4451 SE0017484017 2024-07-17 69,42 100,00 2027-05-19 64,50 3,19%
GS AC Hälsovård Kvart PM 4493 SE0017484256 2024-07-17 77,10 100,00 2027-06-15 66,66 3,5%
GS AC Hälsovård Low Trigger 4813 SE0018015190 2024-07-17 70,99 100,00 2028-06-20 73,56 18,3%
GS AC Hälsovård Low Trigger 4848 SE0018015067 2024-07-09 118,20 118,20 2028-07-26 82,32 18,2%
GS AC Kinesiska bilar PM Kvart 4257 SE0016277073 2024-07-17 10,68 12,85 2024-09-25 12,85 4,3%
GS AC Konsumentbolag Recovery Low Barrier Kvart 5106 SE0021182029 2024-07-17 93,03 102,50 2029-06-19 86,49 2,5%
GS AC Legemiddel Duo 4302 NOK NO0011138877 2024-07-17 42,57 54,63 2026-12-17 54,63 4,29%
GS AC Legemiddel PM 4339 NOK NO0011157273 2024-07-17 50,72 55,94 2027-01-13 55,94 3,55%
GS AC Legemiddel Sel PM 4294 NOK NO0011127722 2024-07-17 38,26 2026-11-18 4,1%
GS AC No banker PM Kvart 5043 SE0021182961 2024-07-17 94,88 102,80 2029-03-26 92,19 2,8%
GS AC No banker PM Kvart 5069 SE0018014904 2024-07-17 98,95 102,70 2029-05-16 98,22 2,6%
GS AC No banker PM Kvart 5104 SE0021182003 2024-07-17 95,57 102,40 2029-06-19 94,45 2,4%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4305 SE0016277354 2024-07-17 81,17 100,60 2026-12-16 70,58 0,6%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4313 SE0016277826 2024-07-17 46,88 40,82 2027-01-15 40,27 0,55%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4347 SE0016277446 2024-07-17 75,54 100,58 2027-03-08 62,98 0,58%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4375 SE0016277412 2024-07-17 45,96 39,87 2027-01-14 39,32 0,55%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4384 SE0016277610 2024-07-17 81,95 100,58 2027-03-08 69,09 0,58%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4394 SE0016277594 2024-07-17 73,47 100,64 2027-04-15 66,89 0,64%
GS AC No bolag 2 Low Trigger 4274 SE0016277842 2024-07-17 59,86 100,00 2026-12-16 59,90 18%
GS AC No bolag 2 Low Trigger 4331 SE0016277230 2024-07-17 62,17 100,00 2026-12-16 60,97 17%
GS AC No Bolag 2 Low trigger Halv 4450 SE0017484009 2024-07-17 36,48 45,47 2027-05-19 45,47 7%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4278 SE0016277164 2024-07-17 70,42 60,55 2026-12-16 59,90 0,65%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4320 SE0016277818 2024-07-17 56,05 48,22 2027-01-15 47,62 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4326 SE0016277362 2024-07-17 70,79 100,65 2026-12-16 60,97 0,65%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4348 SE0016277438 2024-07-17 46,19 44,88 2027-03-08 44,28 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4385 SE0016277628 2024-07-17 50,64 47,47 2027-03-08 46,87 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4395 SE0016277602 2024-07-17 83,79 100,60 2027-04-15 72,56 0,6%
GS AC No bolag 3 Low Trigger 4252 SE0016277032 2024-07-17 76,59 100,00 2026-10-27 63,09 16,2%
GS AC No bolag 3 Low Trigger 4291 SE0016277222 2024-07-17 80,06 2026-11-04 16,2%
GS AC No bolag 80% Skydd 4535 SE0017484355 2024-07-17 103,24 102,00 2027-07-27 91,66 2%/18%
GS AC No bolag 80% Skydd OS 4891 SE0018014540 2024-07-17 93,71 100,00 2028-09-26 89,03 14,75%
GS AC No bolag 85% skydd 4398 SE0017483845 2024-07-17 94,73 102,00 2030-04-10 83,52 2%/14%
GS AC No bolag 90% skydd 4421 SE0017483951 2024-07-17 73,61 90,00 2030-03-13 61,99 3%
GS AC No Bolag Combo 100% Skydd 4600 SE0018014821 2024-07-17 105,51 119,00 2029-10-26 90,17 2%/9,5%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4182 SE0014959425 2024-07-17 68,01 85,00 2029-07-26 60,82 1,5%/8,5%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4221 SE0014960092 2024-07-17 88,38 102,00 2029-09-27 81,23 2%/9%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4240 SE0016276950 2024-07-17 67,96 85,00 2029-10-26 51,22 2%/9,2%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4264 SE0016277107 2024-07-17 81,54 100,00 2029-12-17 71,25 2%/10%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4308 SE0016277776 2024-07-17 77,80 85,00 2030-01-16 59,99 2%/10%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4332 SE0016277743 2024-07-17 82,82 85,00 2029-12-17 68,72 2%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4120 SE0014959698 2024-07-17 75,81 110,00 2026-05-19 63,11 10%/12,6%
GS AC No bolag Combo Buffert 4152 SE0014959482 2024-07-17 76,03 2026-06-24 6%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4181 SE0014959367 2024-07-17 78,12 100,00 2026-07-27 52,89 7%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4206 SE0014960175 2024-07-17 82,75 107,00 2026-09-28 62,41 7%/11,25%
GS AC No bolag Combo Buffert 4247 SE0016276984 2024-07-17 96,80 108,00 2026-10-27 63,09 8%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4276 SE0016277149 2024-07-17 83,48 100,00 2026-12-16 59,90 7%/8,5%
GS AC No bolag Combo Buffert 4312 SE0016277784 2024-07-17 79,17 100,00 2027-01-15 59,23 7%/7,3%
GS AC No bolag Combo Buffert 4325 SE0016277768 2024-07-17 85,43 108,50 2026-12-16 60,97 7%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4352 SE0016277479 2024-07-17 64,65 100,00 2027-03-08 51,26 7%/11,8%
GS AC No bolag Combo Buffert 4449 SE0017484611 2024-07-17 96,03 106,00 2027-05-19 72,74 6%/12,5%
GS AC No bolag Combo KSK 4886 SE0018014532 2024-07-17 100,75 106,00 2028-09-26 89,03 6%/13%
GS AC No bolag Kvart KSK 4028 SE0014959961 2024-07-17 50,69 47,61 2026-02-10 45,91 1,7%
GS AC No Bolag Kvart SB 2 år 4452 SE0017484025 2024-05-10 53,47 53,47 2024-05-20 53,39 8,5%/34%
GS AC No bolag Low Barrier Kvart 4632 SE0018014763 2024-07-17 71,04 43,52 2027-12-15 43,52 4,36%
GS AC No bolag Low Barrier Kvart 4730 SE0018015232 2024-07-17 88,65 103,40 2028-03-29 73,26 3,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4091 SE0014959839 2024-07-17 72,06 100,00 2026-04-14 54,29 15%
GS AC No bolag Low Trigger 4231 SE0016276885 2024-07-17 39,22 38,19 2026-07-29 38,19 17,1%
GS AC No bolag Low Trigger 4236 SE0016276927 2024-07-17 78,06 100,00 2026-09-28 60,99 18,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4237 SE0016277099 2024-07-17 78,04 100,00 2026-09-28 60,99 18,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4289 SE0016277206 2024-07-17 69,73 100,00 2026-11-04 62,91 18,6%
GS AC No bolag Low Trigger 4307 SE0016277289 2024-07-17 58,79 100,00 2027-01-15 59,23 17%
GS AC No bolag Low Trigger 4350 SE0016277701 2024-07-17 55,38 100,00 2027-03-08 58,48 16,5%
GS AC No bolag Low Trigger 4354 SE0016277461 2024-07-17 66,06 100,00 2027-01-07 63,60 16,5%
GS AC No bolag Low Trigger 4356 SE0016277420 2024-07-17 56,94 100,00 2027-01-14 57,97 16%
GS AC No bolag Low Trigger 4409 SE0017483878 2024-07-17 51,37 100,00 2027-04-15 51,68 17,7%
GS AC No bolag Low Trigger 4445 SE0017483977 2024-07-17 61,90 48,43 2027-05-19 48,43 18%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4316 SE0016277305 2024-07-17 57,72 47,62 2027-01-15 47,62 8,45%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4337 SE0016277396 2024-07-17 64,02 100,00 2026-12-09 60,83 7,5%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4351 SE0016277693 2024-07-17 54,11 100,00 2027-03-08 51,26 6,5%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4378 SE0016277735 2024-07-17 55,83 46,79 2027-01-14 46,79 7%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4410 SE0017483886 2024-07-17 87,64 100,00 2027-04-15 69,65 5,53%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4422 SE0016277644 2024-07-17 59,20 100,00 2027-03-08 52,26 6,5%
GS AC No Bolag Low trigger Halv 4492 SE0017484553 2024-07-17 33,99 39,05 2027-06-15 39,05 7,2%
GS AC No bolag Mån KSK 4093 SE0014959805 2024-07-17 69,69 54,95 2026-04-14 54,29 0,66%
GS AC No bolag Mån KSK 4122 SE0014959672 2024-07-17 67,43 59,11 2026-05-19 58,50 0,61%
GS AC No bolag Mån KSK 4180 SE0014959375 2024-07-17 69,14 100,64 2026-07-27 62,45 0,64%
GS AC No bolag Mån KSK 4205 SE0014960183 2024-07-17 66,61 100,65 2026-09-28 60,99 0,65%
GS AC No bolag Mån KSK 4245 SE0016276992 2024-07-17 77,91 100,70 2026-10-27 67,67 0,7%
GS AC No bolag Mån KSK 4255 SE0016277065 2024-07-17 93,05 100,60 2026-10-27 87,52 0,6%
GS AC No bolag Mån KSK 4277 SE0016277156 2024-07-17 79,02 100,60 2026-12-16 67,93 0,6%
GS AC No bolag Mån KSK 4295 SE0016277248 2024-07-17 77,91 2026-10-27 0,7%
GS AC No bolag Mån KSK 4440 SE0017484629 2024-07-17 68,29 57,72 2027-05-19 57,06 0,66%
GS AC No bolag Mån PM 4287 SE0016277172 2024-07-17 72,76 59,90 2026-12-16 59,90 1,3%
GS AC No bolag Mån PM 4324 SE0016277347 2024-07-17 83,58 59,99 2027-01-15 59,99 1,62%
GS AC No bolag Mån PM 4349 SE0016277453 2024-07-17 74,46 100,00 2027-03-08 69,58 1,23%
GS AC No bolag Mån PM 4380 SE0016277552 2024-07-17 36,11 51,26 2027-03-08 51,26 1,59%
GS AC No bolag Mån PM 4397 SE0017483811 2024-07-17 50,35 51,68 2027-04-15 51,68 1,48%
GS AC No bolag PM 3788 SE0013359320 2024-07-17 110,27 116,30 2024-11-12 81,69 16,3%
GS AC No Bolag Step Down 4198 SE0014960241 2024-07-17 63,24 108,20 2026-06-26 58,95 8,2%
GS AC No Bolag Step Down 4432 SE0017484686 2024-07-17 81,83 100,00 2027-04-21 49,03 15%
GS AC No Bolag Step Down 4439 SE0017484660 2024-07-17 94,17 162,00 2027-05-19 64,50 15,5%
GS AC No Bolag Step Down 4490 SE0017484231 2024-07-17 57,44 39,05 2027-06-15 39,05 16,8%/16,8%
GS AC No Bolag Step Down 4572 SE0018014805 2024-07-17 61,77 100,00 2027-09-27 40,87 14,5%
GS AC No Bolag Step Down 4582 SE0017484421 2024-07-17 66,50 100,00 2027-09-06 42,34 15,5%
GS AC No Bolag Step Down 4594 SE0017484439 2024-07-17 85,26 100,00 2027-10-27 48,24 14,7%
GS AC No Bolag Step Down 4608 SE0018014359 2024-07-17 63,62 100,00 2027-10-04 41,53 14,5%
GS AC No bolag Step Down 4670 SE0018014391 2024-07-17 116,66 130,00 2028-01-24 85,42 15%
GS AC No bolag Step Down 4714 SE0018014748 2024-07-17 107,91 130,80 2028-02-25 81,20 15,4%
GS AC No bolag Step Down 4885 SE0018014557 2024-07-17 103,69 114,20 2028-09-26 101,14 14,2%
GS AC No bolag Step Down 4915 SE0018014573 2024-07-17 103,58 116,20 2028-10-26 90,13 16,2%
GS AC No kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5073 SE0021181971 2024-07-17 96,90 102,60 2029-05-16 90,11 2,6%
GS AC No. bolag 90% 3755 SE0010949321 2024-07-17 86,32 90,00 2025-11-07 64,29 7,2%
GS AC No. bolag Kvart KSK 4070 SE0014959904 2024-07-17 72,23 61,05 2026-03-16 59,30 1,75%
GS AC Nor Bank Combo 90% skydd 3144 SE0010102566 2024-07-17 92,86 100,00 2026-07-24 79,47 2%/5%
GS AC Nord Sel LT 4647 NOK NO0012718586 2024-07-17 80,02 100,00 2027-11-24 65,71 4,1%
GS AC Nord Sel LT PM 4551 NOK NO0012540071 2024-07-17 69,28 100,00 2027-07-21 62,35 3,4%
GS AC Nord. Bol. Combo KS 3233 SE0010468553 2024-07-17 101,00 100,00 2026-05-12 77,47 2%/8,2%
GS AC Nordiska Bol. Combo KS 4344 SE0016277719 2024-07-17 77,76 100,00 2032-01-16 59,99 1%/5,6%
GS AC Nordiska bolag Combo KSK 4634 SE0018015315 2024-07-17 103,60 104,00 2027-12-15 89,44 4%/17%
GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4279 SE0016277180 2024-07-17 38,19 50,23 2026-12-16 50,23 6%/10,5%
GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4310 SE0016277313 2024-07-17 39,98 57,19 2027-01-15 57,19 5%/11,58%
GS AC Nordiska bolag Kvart PM 4399 SE0017484801 2024-07-17 71,32 100,00 2027-04-14 70,00 4,75%
GS AC Nordiska Bolag OS 4183 SE0014959383 2024-07-17 75,14 100,00 2026-07-27 67,37 13,5%
GS AC Nordiska Bolag OS 4212 SE0014960167 2024-07-17 69,17 100,00 2026-09-28 67,37 12,5%
GS AC Nordiska Bolag OS 4248 SE0016277016 2024-07-17 46,84 46,51 2026-10-27 46,51 14,5%
GS AC Nordiska bolag PM Mån 4495 SE0017484280 2024-07-17 89,40 100,00 2027-06-15 72,06 1,4%
GS AC Nordiska bolag PM Mån 4527 SE0017484371 2024-07-17 97,53 100,00 2027-07-27 76,98 1,5%
GS AC Nordiske Sel LT 4193 NOK NO0011013757 2024-07-08 148,00 148,00 2026-07-22 79,02 8%
GS AC Nordiske Sel LT 4268 NOK NO0011109522 2024-07-17 71,57 2026-11-18 3,65%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4259 NOK NO0011084097 2024-07-17 89,28 100,00 2026-10-21 62,03 18,1%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4429 NOK NO0012451816 2024-07-17 54,61 48,73 2027-04-16 48,73 3,7%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4470 NOK NO0012484445 2024-07-17 46,91 46,39 2027-05-25 46,39 3,56%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4509 NOK NO0012514258 2024-07-17 57,58 56,18 2027-06-18 56,18 3,35%
GS AC Nordiske Sel PM 4160 NOK NO0010989973 2024-07-17 89,94 2026-06-22 3,45%
GS AC Nordiske Sel PM 4260 NOK NO0011084063 2024-07-17 32,72 46,91 2026-10-21 46,91 3,2%
GS AC Nordiske Sel PM 4301 NOK NO0011138802 2024-07-17 40,52 41,87 2026-12-16 41,87 3,98%
GS AC Nordiske Sel PM 4342 NOK NO0011157265 2024-07-17 74,47 100,00 2027-01-13 61,00 4,11%
GS AC Nordiske Sel PM 4402 NOK NO0012429135 2024-07-17 80,36 103,89 2027-03-24 80,08 3,89%
GS AC Nordiske Sel PM 4657 NOK NO0012745456 2024-07-17 54,85 56,69 2027-12-20 56,69 1,35%
GS AC Norske Sel 100% 3778 NOK NO0010864804 2024-07-17 87,52 100,00 2027-11-24 73,16 4,5%
GS AC Norske Sel PM 4159 NOK NO0010986870 2024-07-17 90,96 103,05 2026-06-22 85,07 3,05%
GS AC Norske Sel PM 4258 NOK NO0011084741 2024-07-17 89,49 103,70 2026-10-21 84,13 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4265 NOK NO0011109530 2024-07-17 76,86 2026-11-18 4%
GS AC Norske Sel PM 4300 NOK NO0011138851 2024-07-17 80,37 100,00 2026-12-16 68,94 3,87%
GS AC Norske Sel PM 4370 NOK NO0011173528 2024-07-17 71,79 100,00 2027-02-24 64,89 3,35%
GS AC Norske Sel PM 4401 NOK NO0012429366 2024-07-17 74,41 100,00 2027-03-24 70,87 3,4%
GS AC Norske Sel PM 4426 NOK NO0012451881 2024-07-17 77,32 100,00 2027-04-16 67,63 3,9%
GS AC Norske Sel PM 4467 NOK NO0012484379 2024-07-17 77,35 100,00 2027-05-25 64,11 4,38%
GS AC Norske Sel PM 4508 NOK NO0012514241 2024-07-17 66,50 100,00 2027-06-18 60,92 1,15%
GS AC Norske Sel PM 4510 NOK NO0012514969 2024-07-17 74,63 100,00 2027-06-21 64,60 1,15%
GS AC Norske Sel PM 4548 NOK NO0012538984 2024-07-17 74,50 100,00 2027-07-21 72,86 1,65%
GS AC Norske Sel PM 4549 NOK NO0012539024 2024-07-17 84,10 100,00 2027-07-21 72,19 1,65%
GS AC Norske Sel PM 4580 NOK NO0012569393 2024-07-17 86,68 100,00 2027-09-29 60,70 1,55%
GS AC Norske Sel PM 4777 NOK NO0012852542 2024-07-17 80,01 100,00 2028-04-20 65,54 1,84%
GS AC Norske Sel PM 4798 NOK NO0012881194 2024-07-17 78,84 100,00 2028-05-24 68,88 1,77%
GS AC Norske Sel PM 4800 NOK NO0012881947 2024-07-17 81,25 100,00 2028-05-24 70,82 1,64%
GS AC Norske Sel PM 4838 NOK NO0012904764 2024-07-17 82,74 100,00 2028-06-22 70,40 1,74%
GS AC Norske Sel PM 4845 NOK NO0012913955 2024-07-17 84,22 100,00 2028-06-21 69,64 1,74%
GS AC Norske Sel PM 4963 NOK NO0013033829 2024-07-17 92,90 103,70 2028-11-23 80,10 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4969 NOK NO0013034421 2024-07-17 95,16 103,70 2028-11-23 80,91 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4979 NOK NO0013060681 2024-07-17 88,55 103,42 2028-12-19 82,05 3,42%
GS AC Norske Sel PM 5004 NOK NO0013078295 2024-07-17 94,94 104,20 2029-01-09 92,52 4,2%
GS AC Norske Sel PM 5029 NOK NO0013100610 2024-07-17 100,26 101,31 2029-02-27 107,50 1,31%
GS AC Norske Sel PM 5067 NOK NO0013147744 2024-07-17 100,66 101,33 2029-03-26 108,13 1,33%
GS AC Norske Sel PM 5095 NOK NO0013172882 2024-07-17 95,21 104,23 2029-05-04 88,15 4,23%
GS AC Norske Sel PM 5101 NOK NO0013200584 2024-07-17 96,50 103,93 2029-05-30 92,74 4%
GS AC Norske Sel PM 5127 NOK NO0013228411 2024-07-17 94,25 103,72 2029-06-27 94,06 4%
GS AC Norske Sel PM 5129 NOK NO0013228403 2024-07-17 93,75 104,21 2029-06-27 94,09 4%
GS AC Råvaror Kvart PM 4443 SE0017484652 2024-05-02 116,80 116,80 2027-05-19 91,27 4,2%
GS AC Råvarubolag Combo 4500 SE0017484249 2024-07-17 66,34 59,99 2027-06-15 59,99 4%/24,5%
GS AC Skogsbolag Combo 4914 SE0018015091 2024-07-17 95,88 112,20 2028-10-26 93,49 4%/12,2%
GS AC Step Down Nordiska bolag 4872 SE0018015141 2024-07-10 115,30 115,30 2028-07-26 94,45 15,3%
GS AC Storebrand & Yara 4648 NOK NO0012718552 2024-07-17 74,86 100,00 2027-11-24 65,71 4,7%
GS AC Strukturell tillväxt Max nr 4400 SE0017483837 2024-07-17 27,24 29,96 2027-02-22 29,96 20%
GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2966 SE0009580681 2024-07-17 90,46 90,00 2025-02-24 48,57 3%/6,2%
GS AC Sv bolag 80% Skydd OS 4919 SE0018015042 2024-07-17 99,18 100,00 2028-10-26 90,13 16%
GS AC Sv bolag 80% Skydd OS 4948 SE0018014995 2024-07-17 99,96 100,00 2028-12-12 88,32 16%/16%
GS AC Sv bolag 90% 3769 SE0013233608 2024-07-17 85,81 90,00 2025-12-17 64,47 10%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072 SE0014959896 2024-07-17 93,17 98,84 2026-03-16 59,30 10%/14%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086 SE0014959847 2024-07-17 83,15 90,48 2026-04-14 54,29 10%/12,2%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4988 SE0018014656 2024-07-17 94,70 106,00 2029-01-25 81,15 6%/11,5%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4812 SE0018014508 2024-07-17 66,10 106,00 2028-06-20 60,06 6%/13%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4849 SE0018014847 2024-07-17 73,62 64,93 2028-07-26 58,93 6%/13,5%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4916 SE0018015026 2024-07-17 99,60 106,00 2028-10-26 84,56 6%/12,1%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4943 SE0018015018 2024-07-17 90,73 106,00 2028-12-12 70,85 6%/12%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4982 SE0018014664 2024-07-17 88,90 106,00 2029-01-25 69,75 10,5%/6%
GS AC Sv bolag Combo KSK 5014 SE0018014979 2024-07-17 103,40 111,00 2029-02-27 98,30 6%/11%
GS AC Sv bolag Combo OS 4506 SE0017484520 2024-07-17 50,12 59,61 2027-05-18 59,61 4%/15,5%
GS AC Sv bolag Combo OS nr 4472 SE0017484116 2024-07-17 51,42 104,00 2027-05-19 60,17 4%/15,5%
GS AC Sv bolag KSK 4719 SE0018014417 2024-07-17 96,57 100,59 2028-02-25 97,28 0,59%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4736 SE0018015208 2024-07-17 97,90 100,65 2028-03-29 107,64 0,65%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4782 SE0018014466 2024-07-17 91,80 100,65 2028-05-16 99,12 0,65%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4814 SE0018015182 2024-07-17 75,44 100,67 2028-06-20 60,06 0,67%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4854 SE0018014516 2024-07-17 88,41 100,75 2028-07-26 82,04 0,75%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4887 SE0018015125 2024-07-17 97,09 100,70 2028-09-26 100,87 0,7%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4918 SE0018014912 2024-07-17 90,28 100,70 2028-10-26 75,77 0,7%
GS AC Sv bolag KSK Mån 5016 SE0018014938 2024-07-17 94,93 100,66 2029-02-27 94,67 0,7%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4817 SE0018014698 2024-06-10 102,45 102,45 2028-06-20 104,14 2,45%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4850 SE0018015133 2024-07-17 92,76 102,35 2028-07-26 82,04 2,35%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4888 SE0018014565 2024-07-17 92,09 102,45 2028-09-26 98,35 2,45%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4917 SE0018015117 2024-07-17 93,94 102,65 2028-10-26 90,13 2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4944 SE0018015034 2024-07-17 99,39 102,55 2028-12-12 110,86 2,55%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4970 SE0018014607 2024-07-17 87,86 102,75 2028-12-12 70,85 2,65%/2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4986 SE0018014672 2024-07-17 86,18 102,65 2029-01-25 69,75 2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 5013 SE0018014953 2024-07-17 89,44 102,70 2029-02-27 69,99 2,7%
GS AC Sv bolag Low Trigger 4187 SE0014959342 2024-07-17 87,57 100,00 2026-06-24 59,90 17,5%
GS AC Sv bolag Low Trigger 4197 SE0014960258 2024-07-17 84,47 100,00 2026-07-09 58,55 17,5%
GS AC Sv bolag Low Trigger 5107 SE0021181997 2024-07-17 103,44 115,00 2029-06-19 100,37 15%
GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4525 SE0017484363 2024-07-17 38,71 42,75 2027-07-27 42,75 9,3%
GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4565 SE0017484413 2024-07-17 36,84 40,87 2027-09-27 40,87 7,8%
GS AC Sv bolag Mån KSK 4441 SE0017483969 2024-07-17 70,31 56,64 2027-05-19 56,04 0,6%
GS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5060 SE0018014888 2024-07-17 102,89 136,00 2026-03-26 82,24 36%/9%
GS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5076 SE0018014920 2024-07-17 104,94 134,80 2026-05-18 99,60 8,7%/34,8%
GS AC Sv bolag Step Down 4447 SE0017483985 2024-07-17 75,51 107,20 2027-04-01 54,05 7,2%
GS AC Sv bolag Step Down 4633 SE0018014771 2024-07-17 71,63 100,00 2027-12-15 43,52 14,5%
GS AC Sv bolag Step Down 4981 SE0018014680 2024-07-17 104,48 112,50 2029-01-25 95,43 15%/15%
GS AC Sv bolag Step Down 5015 SE0018014946 2024-07-17 93,47 156,60 2029-02-27 69,99 14,15%
GS AC Sv bolag Step Down 5048 SE0018014870 2024-07-17 98,21 145,00 2029-03-26 76,94 15%
GS AC Sv bolag Step Down 5070 SE0018014896 2024-07-17 99,35 130,40 2029-05-16 89,85 15,2%
GS AC Sv Kvart KSK 3999 SE0013408861 2024-07-17 87,10 101,74 2025-12-17 78,70 1,74%
GS AC Sv. Bol. Combo KS 3498 SE0011670629 2024-07-17 85,99 100,00 2026-10-26 67,57 2%/4,5%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2214 SE0006881306 2024-07-17 86,69 90,00 2025-03-20 54,55 2%/9,5%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356 SE0007186051 2024-07-17 85,64 90,00 2025-06-25 38,42 2%/14%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3086 SE0009921729 2024-07-17 89,87 100,00 2025-06-02 73,44 2%/10,5%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3155 SE0010245696 2024-07-17 92,33 103,00 2026-03-13 78,87 3%/10%
GS AC Sve bol Combo KS 3088 SE0009922263 2024-07-17 95,06 100,00 2025-06-02 35,45 2%/5%
GS AC Sve bol Combo KS 3116 SE0010100800 2024-07-17 94,31 100,00 2025-06-30 39,64 2%/4%
GS AC Sve bol Combo KS 3117 SE0010049239 2024-06-18 128,00 128,00 2025-06-30 102,08 2%/4%
GS AC Sve Bol Combo KS 3147 SE0010102541 2024-07-17 89,70 100,00 2026-07-24 44,78 2%/4%
GS AC Sve Bol Combo KS 3246 SE0010546580 2024-07-17 93,66 100,00 2025-11-24 73,78 2%/7%
GS AC Svenska Bolag OS 4169 SE0014959441 2024-07-17 74,94 100,00 2026-07-10 58,37 17%
GS AC Svenske Sel LT 4964 NOK NO0013033811 2024-07-17 86,24 100,00 2028-11-23 68,88 3%
GS AC Svenske Sel PM 4404 NOK NO0012429283 2024-07-17 52,61 47,33 2027-03-24 47,33 3,8%
GS AC Telekom Sel 4133 NOK NO0010968423 2024-07-17 52,45 51,21 2026-05-12 51,21 5,17%
GS AC Telekom Sel PM 4266 NOK NO0011109555 2024-07-17 62,45 2026-11-18 3,65%
GS AC Telekom Sel PM 4430 NOK NO0012451899 2024-07-17 55,08 54,89 2027-04-16 54,89 3%
GS AC Top Pick OS 4365 SE0016277511 2024-07-17 85,44 100,00 2027-03-08 74,88 14,7%
GS AC Top Pick OS 4411 SE0017484785 2024-07-17 88,21 100,00 2027-04-14 80,94 15%
GS AC Top Pick Step up OS 4458 SE0017484058 2024-07-17 93,72 100,00 2027-05-19 83,73 15%
GS AC Tyske Sel PM 4403 NOK NO0012429184 2024-07-17 52,92 46,71 2027-03-24 46,71 4,75%
GS AC Yara & Salmar 4883 NOK NO0012945312 2024-07-17 85,00 100,00 2028-07-27 77,84 4,76%
GS AIO Asien 4864 SE0018015075 2024-07-17 138,15 146,02 2026-07-26 130,28 152%
GS AIO Asien 4894 SE0018014854 2024-07-17 136,13 140,25 2026-09-25 128,54 141%
GS AIO Asien 85% 4115 SE0014959706 2024-07-17 86,55 91,78 2026-05-19 106,45 105%
GS AIO Asien 85% 4143 SE0014959565 2024-07-17 86,84 92,93 2026-06-24 107,85 101%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 3844 SE0013408184 2024-07-17 121,40 128,74 2025-03-19 119,80 185%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 3863 SE0013408374 2024-07-17 171,17 183,01 2025-04-17 147,02 172%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 4475 SE0017484157 2024-07-17 133,71 152,82 2025-03-19 133,91 185%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 4476 SE0017484165 2024-07-17 170,96 191,34 2025-04-17 152,01 172%
GS AIO EM Tillväxt NOK 4459 SE0017484066 2024-07-17 87,32 92,54 2025-02-14 96,08 100%
GS AIO EM Tillväxt NOK 4460 SE0017484074 2024-07-17 87,85 93,90 2025-03-19 3,56 110%
GS AIO Eu. banker 90% NOK 4361 SE0016277503 2024-07-17 98,02 113,57 2027-03-08 127,10 116%
GS AIO Europa Trygghet 3280 SE0010636126 2024-07-17 127,23 137,30 2025-12-19 135,93 90%
GS AIO Europeiska banker NOK 3836 SE0013408952 2024-07-17 121,53 127,71 2025-02-14 140,06 95%
GS AIO Europeiska banker NOK 3846 SE0013408218 2024-07-17 126,57 133,94 2025-03-19 142,15 100%
GS AIO Europeiska banker NOK 3865 SE0013408366 2024-07-17 220,38 216,85 2025-04-17 242,91 80%
GS AIO Global infra. NOK 3829 SE0013408226 2024-07-17 86,21 94,23 2025-03-19 80,91 100%
GS AIO Global infra. NOK 3835 SE0013408960 2024-07-17 85,21 92,50 2025-02-14 82,19 100%
GS AIO Global infra. NOK 3864 SE0013408341 2024-07-17 102,11 109,71 2025-04-17 109,16 92%
GS AIO Globale Indekser 4974 NOK NO0013060699 2024-07-17 100,42 112,47 2029-06-19 113,56 92%
GS AIO Japan Tillväxt 4997 SE0018014615 2024-07-17 123,10 129,20 2027-01-25 116,88 173%
GS AIO Japan Trygghet 4996 SE0018014623 2024-07-17 105,25 113,84 2027-01-25 116,88 82%
GS AIO USA & Japan Vekst 4967 NOK NO0013034439 2024-07-17 125,03 131,92 2029-05-28 121,86 146%
GS AO Eu. Cykliska bolag SFB 90% 4243 SE0016276976 2024-07-17 89,06 101,24 2026-10-27 109,37 120%
GS AO Eu. Cykliska bolag SFB 90% 4271 SE0016277123 2024-07-17 89,50 101,71 2026-12-16 108,67 135%
GS AO Europa 3322 SE0010832634 2024-07-17 134,25 147,08 2026-04-24 131,39 150%
GS AO Europa 3359 SE0010948851 2024-07-17 129,31 142,42 2026-06-11 127,19 156%
GS AO Europa 3386 SE0010948885 2024-07-17 134,31 149,90 2026-07-15 134,41 145%
GS AO Europa 3443 SE0011338219 2024-07-17 126,05 142,06 2026-09-28 131,39 134%
GS AO Europa 3475 SE0011615772 2024-07-17 128,33 145,63 2026-11-11 135,10 130%
GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4531 SE0017484348 2024-07-17 90,47 100,54 2027-07-27 100,46 118%
GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4566 SE0018014813 2024-07-17 95,51 109,89 2027-09-27 108,24 120%
GS AO Europeiska bolag Tillväxt 4797 SE0018014474 2024-07-17 108,75 121,39 2028-11-14 110,97 195%
GS AO Europeiska bolag Tillväxt 4828 SE0018014490 2024-07-17 113,51 124,31 2029-06-20 113,07 186%
GS AO Europeiska bolag Trygghet 4796 SE0018014458 2024-07-17 96,03 112,06 2028-11-14 110,97 110%
GS AO Europeiska bolag Trygghet 4827 SE0018015158 2024-07-17 99,36 114,64 2029-06-20 113,07 112%
GS AO Global Bonus 3524 SE0011751999 2024-07-17 114,10 125,00 2026-12-17 123,66 25%/25%/100%
GS AO Global Bonus 3548 SE0011897834 2024-07-17 114,77 125,85 2027-02-12 123,50 25%/110%
GS AO Global Bonus 3599 SE0012116242 2024-07-17 110,34 125,00 2027-03-22 118,87 25%/100%
GS AO Grön energi 85% 4063 SE0014959920 2024-07-17 76,56 85,00 2026-03-16 94,31 152%
GS AO Grön energi 85% 4088 SE0014959821 2024-07-17 76,23 85,00 2026-04-14 94,11 155%
GS AO Grön energi 85% 4117 SE0014959722 2024-07-17 75,49 85,00 2026-05-19 92,34 175%
GS AO Grön energi 85% 4140 SE0014959573 2024-07-17 77,28 2026-06-24 175%
GS AO Grön energi 85% 4184 SE0014959417 2024-07-17 76,78 85,00 2026-07-27 95,58 185%
GS AO Grön Energi SFB 90% 4482 SE0017484199 2024-07-17 82,64 90,00 2027-06-15 94,60 195%
GS AO Läkemedel SFB 90 3951 SE0013408929 2024-07-17 85,37 90,00 2025-09-22 99,56 100%
GS AO No banker 90% SFB USD 4142 SE0014959532 2024-07-17 138,87 2026-06-24 125%
GS AO No banker 90% SFB USD 4185 SE0014959409 2024-07-17 133,93 156,25 2026-07-27 126,85 140%
GS AO No banker 90% SFB USD 4220 SE0014960100 2024-07-17 128,97 149,49 2026-09-28 122,70 142%
GS AO No banker 90% skydd NOK 4406 SE0017483852 2024-07-17 107,01 127,10 2027-04-15 139,15 132%
GS AO No banker 90% skydd NOK 4437 SE0017484678 2024-07-17 105,53 126,92 2027-05-19 136,91 123%
GS AO No Banker Tillväxt 4995 SE0018014649 2024-07-17 103,52 101,10 2029-01-25 100,53 206%
GS AO No Banker Trygghet 4994 SE0018014631 2024-07-17 94,34 100,59 2029-01-25 100,53 110%
GS AO No bolag Tillväxt 4530 SE0017484330 2024-07-17 100,70 102,95 2027-07-27 101,39 212%
GS AO No bolag Trygghet 4529 SE0017484496 2024-07-17 93,09 101,50 2027-07-27 101,39 108%
GS AO No. Selskaper 90 3934 NOK NO0010881535 2024-07-17 107,79 116,67 2025-06-23 116,67 100%
GS AO Nordiske Sel 100% 4579 NOK NO0012568874 2024-07-17 90,83 104,36 2028-03-29 103,96 110%
GS AO Nordiske Sel Bonus 4162 NOK NO0010986888 2024-07-17 106,36 131,10 2026-06-22 104,06 31,1%/100%
GS AO Nordiske Selskaper 3736 NOK NO0010859366 2024-07-17 118,48 122,21 2025-03-27 123,38 95%
GS AO Nordiske Selskaper 3762 NOK NO0010861982 2024-07-17 111,91 118,20 2025-04-30 118,20 100%
GS AO Nordiske Selskaper 3832 NOK NO0010871825 2024-07-17 98,73 103,62 2025-08-28 103,58 101%
GS AO Nordiske Selskaper 3859 NOK NO0010874399 2024-07-17 102,99 110,27 2025-09-29 110,27 100%
GS AO Nordiske Selskaper 3885 NOK NO0010876279 2024-07-17 142,24 154,00 2025-10-21 153,46 101%
GS AO Oslo Børs Trygg 4841 NOK NO0012904772 2024-07-17 95,56 108,35 2028-12-21 106,96 120%
GS AO Oslo Børs Trygg 4880 NOK NO0012929480 2024-07-17 92,71 107,55 2029-01-26 106,29 120%
GS AO Oslo Børs Vekst 4842 NOK NO0012904780 2024-07-17 106,34 114,13 2028-12-21 106,96 203%
GS AO Oslo Børs Vekst 4881 NOK NO0012929498 2024-07-17 107,91 112,14 2029-01-26 106,29 7,9%/193%
GS AO Sverige TP SFB 90 4062 SE0014959938 2024-07-17 81,56 90,00 2026-03-16 99,93 105%
GS AO Sverige TP SFB 95 4106 SE0014959755 2024-07-17 77,91 95,05 2029-03-26 100,05 100%
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4061 SE0014959946 2024-07-17 88,37 96,82 2026-03-16 111,82 100%
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4087 SE0014959813 2024-07-17 91,24 99,34 2026-04-14 112,47 115%
GS AO Telekom Sel 90% 4228 NOK NO0011038275 2024-07-17 88,58 101,31 2026-09-29 101,03 127%
GS Duo Nordiske Sel 4341 NOK NO0011157257 2024-07-17 45,25 51,64 2027-01-13 51,64 3,7%
GS KC Boliden & Atlas Copco Kvart 5115 SE0021182011 2024-07-17 97,38 101,90 2026-06-17 94,11 1,9%
GS KC IG Europa Mån 4829 SE0018015166 2024-07-17 101,82 100,62 2028-07-11 100,00 7,95%
GS Norske Sel KBK 4879 NOK NO0012929597 2024-07-17 96,25 106,00 2028-07-27 77,84 6%/15,1%
GS OK Nordiska bolag 3801 SE0013407962 2024-07-17 103,21 100,00 2024-11-20 82,39 7,83%
GS SPR 5G Bonusx2 4003 SE0013408895 2024-07-17 98,38 176,00 2025-12-17 67,88 76%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4016 SE0014960027 2024-07-17 105,89 180,00 2025-11-17 67,82 80%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4025 SE0014960019 2024-07-17 98,22 176,00 2025-12-17 67,88 76%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4033 SE0014960001 2024-07-17 108,55 178,00 2026-01-14 72,17 78%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4038 SE0014959987 2024-07-17 79,73 54,98 2026-02-10 54,98 72,5%/100%
GS SPR Brasilien & EM 4462 SE0017484090 2024-07-17 0,01 4,08 2026-05-19 4,08 140%
GS SPR Bygg och Konstruktion 4250 SE0016277040 2024-07-17 173,66 176,33 2024-10-25 95,50 220%
GS SPR Bygg och Konstruktion 4283 SE0016277131 2024-07-17 174,11 178,26 2024-12-16 94,33 230%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4099 SE0014959771 2024-07-17 77,11 150,00 2026-04-14 62,20 50%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4116 SE0014959714 2024-07-17 72,65 148,00 2026-05-19 61,27 48%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4127 SE0014959607 2024-07-17 74,90 150,00 2026-04-14 61,77 50%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4141 SE0014959557 2024-07-17 77,67 2026-06-24 48%/100%
GS SPR Cykliska Bonusx2 4190 SE0014960266 2024-07-17 78,86 148,00 2026-06-24 64,99 48%/100%
GS SPR Energieffektiv SBx2 4479 SE0017484181 2024-07-17 58,61 43,40 2027-05-12 43,40 45%/100%
GS SPR Energikrisvinnare SBx2 4623 SE0018014367 2024-07-17 75,37 55,34 2025-11-08 55,34 35%/35%/100%
GS SPR Europeiska banker 3763 NOK NO0010864564 2024-07-17 297,03 311,93 2024-10-10 153,65 395%
GS SPR Europeiska banker 4412 SE0017484769 2024-07-17 156,44 179,48 2027-04-14 146,75 170%
GS SPR Europeiska banker OS 4416 SE0017483894 2024-07-17 145,67 166,84 2027-03-15 151,02 131%
GS SPR Globala bolag Bonusx2 4298 SE0016277834 2024-07-17 117,58 166,00 2026-12-08 90,72 33%/100%
GS SPR Hälsovård Bonusx2 4362 SE0016277495 2024-07-17 82,62 140,00 2027-03-08 76,79 40%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4073 SE0014959888 2024-07-17 116,05 173,00 2026-03-16 82,51 73%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4232 SE0014960043 2024-07-17 21,76 21,98 2026-07-29 21,98 46%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4234 SE0016276893 2024-07-17 95,81 145,00 2026-08-19 74,66 45%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4239 SE0016276935 2024-07-17 56,72 146,00 2026-09-22 50,84 46%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4241 SE0016276943 2024-07-17 49,50 49,54 2026-10-27 49,54 50%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4284 SE0016277198 2024-07-17 65,92 144,00 2026-12-16 53,53 44%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4317 SE0016277792 2024-07-17 37,50 40,27 2027-01-15 40,27 50%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4353 SE0016277685 2024-07-17 51,28 47,60 2027-03-08 47,60 47%/100%
GS SPR No telekom Bonusx2 4171 SE0014959433 2024-07-17 81,27 165,00 2026-07-27 64,02 65%/100%
GS SPR No telekom Bonusx2 4207 SE0014960191 2024-07-17 78,97 160,00 2026-09-28 69,52 60%/100%
GS SPR No. banker Platå UB 4104 SE0014959870 2024-07-17 177,26 205,00 2026-04-01 146,20 525%
GS SPR No. banker Platå UB 4126 SE0014959680 2024-07-17 181,02 212,00 2026-05-18 154,92 560%
GS SPR No. banker Platå UB 4146 SE0014959524 2024-07-17 180,23 2026-06-24 565%
GS SPR No. bolag Bonusx2 4009 SE0013408887 2024-07-17 124,77 142,00 2024-12-18 72,83 42%/100%
GS SPR Nord Tele SBx2 4488 SE0017484561 2024-07-17 106,47 160,00 2027-06-15 76,00 60%/100%
GS SPR SBx2 Energieffektiv. OS 4454 SE0017484587 2024-07-17 69,02 53,45 2027-05-19 53,45 45%/100%
GS SPR SBx2 Energieffektiv. OS 4486 SE0017484215 2024-07-17 81,56 143,00 2027-06-15 61,92 43%/100%
GS SPR Sv Banker SBx2 4523 SE0017484397 2024-07-17 131,69 178,00 2027-07-27 127,13 39%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 3980 SE0013408820 2024-07-17 160,60 156,00 2024-11-01 89,91 56%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4128 SE0014959599 2024-07-17 40,80 39,48 2026-05-19 39,48 52%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4170 SE0014960290 2024-07-17 111,08 152,00 2026-06-23 72,59 52%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4235 SE0016276919 2024-07-17 45,99 44,43 2026-09-28 44,43 55,5%/100%
GS SPR Sv Bolag Bonusx2 nr 4471 SE0017484124 2024-07-17 45,69 46,39 2027-05-19 46,39 56%/100%
GS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4640 SE0018015307 2024-07-17 73,11 59,21 2027-12-15 59,21 60%/100%
GS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4680 SE0018014375 2024-07-17 66,41 54,71 2028-01-24 54,71 60%/100%
GS SPR Sv bolag recovery SBx2 4930 SE0018015083 2024-07-17 92,97 160,00 2028-10-26 75,77 60%/100%
GS SPR Sv bolag recovery SBx2 4960 SE0018014599 2024-07-17 115,62 222,00 2028-12-12 101,88 61%/100%
GS SPR Sv Bolag TP SBx2 4503 SE0017484298 2024-07-17 61,77 56,29 2027-06-15 56,29 27%/100%
GS SPR Sv fastighetsbolag Platå 4844 SE0018014839 2024-07-17 116,08 262,00 2028-06-20 116,38 810%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4831 SE0018014482 2024-07-17 118,62 175,39 2026-06-17 111,75 403%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4870 SE0018014524 2024-07-17 104,91 140,46 2026-07-24 104,52 380%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4958 SE0018015059 2024-07-17 106,73 129,40 2026-12-10 101,88 445%
GS SPR Svenska banker Platå 4649 SE0018015281 2024-07-17 126,11 156,00 2025-12-06 111,60 280%
GS SPR Sverige OS 3898 SE0013408457 2024-07-17 175,09 183,20 2025-06-03 175,30 110,5%
GS SPR Sverige UB OS 3919 SE0013408648 2024-07-17 175,65 182,29 2025-06-03 169,74 118%
GS SPR Sverige UB OS 3922 SE0013408655 2024-07-17 170,10 176,71 2025-06-03 169,74 110%
GS SPR Telekom Bonusx2 4396 SE0016277586 2024-07-17 64,98 55,36 2027-04-12 55,36 55%/55%/100%
GS SPR Telekom SBx2 4453 SE0017484041 2024-07-17 65,11 57,08 2027-05-19 57,08 51%/100%
GS SPR TP Europeiska bolag 4321 SE0016277800 2024-07-17 234,09 234,70 2025-01-16 104,06 245%
GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097 SE0009994684 2024-07-17 94,99 100,00 2025-06-16 34,10 5%
GS WRT No bolag Bonus 4217 SE0014960142 2024-07-17 0,01 0,00 2024-09-26 74,62 93%/100%
GS WRT No bolag Bonusx2 4216 SE0014960159 2024-07-17 2,80 0,00 2024-09-26 74,62 15%/52%/100%
GS WRT No bolag Smart Bonus 4505 SE0017484538 2024-07-17 0,01 0,00 2025-06-17 83,49 90%/100%
GS WRT No bolag Smart Bonus 4544 SE0017484488 2024-07-17 0,07 0,00 2025-07-25 86,07 82%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4728 SE0018014722 2024-07-17 7,91 25,00 2026-02-25 102,05 25%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4770 SE0018014433 2024-07-17 3,75 0,00 2026-05-16 98,16 25%/25%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4833 SE0018015174 2024-07-17 7,42 25,00 2026-06-17 104,35 100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4871 SE0018015109 2024-07-17 8,04 25,00 2026-07-24 105,55 25%/25%/100%
GS WRT No bolagskorg Smart Bonus 4650 SE0018015273 2024-07-17 11,62 22,00 2025-12-15 103,30 22%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4186 SE0014959391 2024-07-17 0,01 0,00 2026-07-13 59,15 52%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4256 SE0016277057 2024-07-17 0,01 0,00 2024-10-25 46,51 15%/51%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4272 SE0016277081 2024-07-17 0,01 0,00 2024-12-16 71,25 67%/15%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4309 SE0016277297 2024-07-17 0,01 0,00 2025-01-16 59,99 67%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4367 SE0016277370 2024-07-17 0,01 0,00 2025-03-06 59,77 55%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4413 SE0017484777 2024-07-17 0,01 0,00 2025-04-10 69,65 50%/100%
GS WRT Sv Bolag Bonus 4455 SE0017484595 2024-07-17 4,47 19,00 2025-05-18 100,13 19%/100%
GS WRT Sv bolag Bonusx2 4145 SE0014959581 2024-07-17 8,35 15,00 2026-05-18 80,67 15%/65%/100%
GS WRT Sv bolag Bonusx2 4163 SE0014959458 2024-07-17 8,75 2026-06-24 15%/60%/100%
GS WRT Sv Bolag Top Pick Bonusx2 4457 SE0017484603 2024-07-17 0,01 0,00 2025-05-19 66,74 50%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Bonus 4750 SE0018015224 2024-07-17 9,92 25,00 2026-03-27 105,09 25%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4504 SE0017484546 2024-07-17 5,45 18,00 2025-06-17 101,95 18%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4545 SE0017484470 2024-07-17 5,20 15,00 2025-07-25 103,23 15%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4567 SE0018014326 2024-07-17 3,73 15,00 2025-09-27 100,93 15%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4606 SE0017484454 2024-07-17 5,83 10,00 2025-10-27 107,08 15%/100%
GS WRT Telia Bonus 3787 SE0013282647 2024-07-17 0,01 0,00 2024-12-17 67,71 35%/37%/100%
INV AC No. bolag Mån KSK 3746 SE0013015971 2024-07-17 93,81 100,72 2024-11-07 75,16 0,72%
INV WRT CCB Lock Flex Tak 3881 XS2121195551 2024-07-17 28,52 30,00 2025-06-23 115,67 300%
INV WRT CCB Lock Flex Topp 3882 XS2121195635 2024-07-17 15,13 17,00 2025-06-23 115,67 300%
LEON WRT Atlant Opportunity Lock in 4263 CH0588513017 2024-07-17 0,01 0,00 2026-10-12 97,45 100%
LEON WRT Europa HY Flex Tak 4807 CH1219382962 2024-07-17 2,09 5,50 2028-05-30 105,50 100%
LEON WRT Europa HY Flex Topp 4808 CH1219382954 2024-07-17 0,01 0,00 2028-05-30 105,50 100%
LEON WRT Europa HY Flex Topp 4810 CH1219382970 2024-07-17 0,01 0,00 2028-05-30 105,50 100%
LEON WRT Europa HY OS Lock-in 4687 CH1159251623 2024-07-17 2,99 1,02 2028-01-24 106,02 100%
LEON WRT Europa HY OS Lock-in 4795 CH1219381006 2024-07-17 3,46 1,30 2028-05-16 106,30 100%
LEON WRT PN Idea Flex Tak 4516 CH1159247126 2024-07-17 13,64 21,00 2027-05-31 131,58 105%
LEON WRT PN Idea Flex Topp 4517 CH1159247118 2024-07-17 13,54 12,16 2027-05-31 131,58 105%
LEON WRT Strategifonder Flex Tak 4971 CH1278880161 2024-07-17 9,15 15,00 2028-12-28 116,11 108%
LEON WRT Strategifonder Flex Topp 4972 CH1278880179 2024-07-17 10,30 0,00 2028-12-28 100,96 108%
MS AIO Europa Tillväxt 4897 SE0020540938 2024-07-17 116,79 123,95 2029-03-26 113,69 175%
MS AIO Europa Tillväxt 4922 SE0020845675 2024-07-17 115,32 119,36 2029-04-26 111,19 173%
MS AIO Europa Trygghet 4896 SE0020540904 2024-07-17 102,34 114,37 2029-03-26 113,69 105%
MS AIO Europa Trygghet 4921 SE0020845683 2024-07-17 101,36 111,41 2029-04-26 111,19 102%
MS AIO Global 4998 SE0021021565 2024-07-17 116,55 117,69 2027-01-25 114,39 123%
MS AIO Global 5017 SE0021308673 2024-07-17 112,32 112,34 2027-02-25 110,03 123%
MS AIO Global 5054 SE0021512480 2024-07-17 110,45 109,46 2027-03-26 107,28 130%
MS AIO Sverige Tillväxt 4899 SE0020540920 2024-07-17 124,89 130,90 2029-03-26 118,72 165%
MS AIO Sverige Tillväxt 4924 SE0020845667 2024-07-17 119,28 123,83 2029-04-26 114,71 162%
MS AIO Sverige Tillväxt 4950 SE0020996221 2024-07-17 114,68 115,91 2029-06-12 110,26 155%
MS AIO Sverige Tillväxt 4992 SE0021020948 2024-07-17 113,28 114,59 2029-07-25 109,86 148%
MS AIO Sverige Trygghet 4898 SE0020540912 2024-07-17 108,13 118,72 2029-03-26 118,72 100%
MS AIO Sverige Trygghet 4923 SE0020845568 2024-07-17 105,09 114,71 2029-04-26 114,71 100%
MS AIO Sverige Trygghet 4949 SE0020996247 2024-07-17 102,56 109,75 2029-06-12 110,26 95%
MS AIO Sverige Trygghet 4991 SE0021020930 2024-07-17 100,38 108,18 2029-07-25 109,86 83%
MS AIO Sverige Årlig Ränta 4957 SE0020996320 2024-07-17 100,92 102,50 2029-12-12 2,5%/50%
MS AO Läkemedel Tillväxt 4954 SE0020996254 2024-07-17 112,01 109,59 2029-12-12 106,85 140%
MS AO Läkemedel Trygghet 4953 SE0020996304 2024-07-17 100,32 106,16 2029-12-12 106,85 90%
MS FO Indien 4955 SE0020997799 2024-07-17 118,91 119,83 2026-12-14 117,71 112%
MS SPR Småbolag UB buffert 5039 SE0021309762 2024-07-17 117,10 127,79 2029-02-28 117,93 155%
NDA AC Bygg & Fastighet Kvart 4172 SE0015505284 2024-07-17 11,88 16,02 2026-08-12 16,02 3,25%
NDA AC Bygg & Fastighet Kvart 4203 SE0015505433 2024-07-17 11,66 15,21 2026-08-19 15,21 3,25%
NDA AC Byggbolag PM Kvart 5012 SE0020849289 2024-07-17 101,31 104,35 2029-02-27 113,67 3,45%
NDA AC Entreprenører PM 5005 NOK NO0013078287 2024-07-17 97,13 103,55 2029-01-09 113,79 3,55%
NDA AC Eur Bank Indeks 4754 NOK NO0012828831 2024-03-05 111,20 111,20 2028-03-23 105,54 11,2%
NDA AC Eur Indekser 4759 NOK NO0012828849 2024-03-05 116,12 116,12 2028-03-23 105,54 8,06%
NDA AC Eur Indekser 5130 NOK NO0013228387 2024-07-17 89,61 100,00 2029-06-27 96,55 4%
NDA AC Euro Indekser 4802 NOK NO0012881178 2024-07-17 98,46 100,00 2028-05-25 97,65 5%
NDA AC Euro Indekser 4843 NOK NO0012904822 2024-06-05 120,08 120,08 2028-06-21 113,94 10,04%
NDA AC Euro Indekser 4874 NOK NO0012929423 2024-07-02 108,92 114,30 2028-07-25 115,04 7,15%
NDA AC Euro Indekser 4977 NOK NO0013060616 2024-07-17 103,22 113,92 2028-12-19 108,88 3,5%/3,48%
NDA AC Euro Indekser 5003 NOK NO0013078279 2024-07-17 101,70 113,00 2029-01-09 108,12 3,25%
NDA AC Euro Indekser 5063 NOK NO0013144980 2024-07-17 96,22 100,00 2029-03-26 98,54 6,5%
NDA AC Euro Indekser 5091 NOK NO0013172825 2024-07-17 95,84 100,00 2029-05-06 98,66 14,75%
NDA AC Euro Indekser 5098 NOK NO0013200550 2024-07-17 92,43 101,08 2029-05-29 98,32 1%
NDA AC Euro Indekser 5126 NOK NO0013228379 2024-07-17 89,22 100,00 2029-06-27 96,55 16%
NDA AC Europeiska bolag PM Kvart 4911 SE0020180610 2024-07-17 76,85 100,00 2028-09-26 74,97 4,55%
NDA AC Forsikring PM 4658 NOK NO0012746504 2024-03-05 103,27 103,27 2027-12-20 94,29 3,27%
NDA AC Forsikring PM 5037 NOK NO0013101642 2024-07-17 93,56 103,38 2029-02-27 98,55 2,9%
NDA AC Indeks 4878 NOK NO0012929415 2024-07-02 108,92 114,30 2028-07-25 115,04 7,15%
NDA AC Indeks 4968 NOK NO0013034371 2024-07-17 103,52 113,44 2028-11-23 106,42 3,36%/3,36%
NDA AC Indeks 4980 NOK NO0013060608 2024-07-17 100,65 112,38 2028-12-19 106,07 6,19%
NDA AC Indeks 5001 NOK NO0013073601 2024-07-17 94,12 100,96 2029-01-09 107,25 0,96%
NDA AC Indeks 5028 NOK NO0013100677 2024-07-17 96,00 101,08 2029-02-27 107,46 1%
NDA AC Indeks 5036 NOK NO0013102392 2024-07-17 99,54 113,06 2029-02-27 101,80 11%
NDA AC Indeks 5040 NOK NO0013133868 2024-07-17 94,66 101,05 2029-03-05 105,04 0,95%
NDA AC Indekser 4905 NOK NO0012954280 2024-07-17 106,90 114,00 2028-09-26 114,93 7%
NDA AC Indekser 4937 NOK NO0013008003 2024-07-17 106,06 114,10 2028-10-26 114,50 7,05%
NDA AC Indekser 4940 NOK NO0013008011 2024-07-17 106,06 114,10 2028-10-26 114,50 7,05%
NDA AC Indekser 5066 NOK NO0013144998 2024-07-17 94,78 102,94 2029-03-26 108,62 2,94%
NDA AC Indekser 5094 NOK NO0013172833 2024-07-17 97,20 113,02 2029-05-06 102,19 6,51%
NDA AC Indekser PM 5102 NOK NO0013200568 2024-07-17 93,79 103,15 2029-05-29 98,32 3%
NDA AC Index Sverige Norge 5008 SE0020849263 2024-07-17 98,73 109,20 2029-02-27 109,74 9%
NDA AC Index Sverige/Norge 4987 SE0020849172 2024-07-17 97,82 109,30 2029-01-25 107,87 9,3%
NDA AC Index Sverige/Norge 5044 SE0021309341 2024-07-17 96,54 108,65 2029-03-26 102,39 8,65%
NDA AC Konsum LT 4978 NOK NO0013060632 2024-07-17 84,34 102,85 2028-12-19 83,02 3%/3%
NDA AC Konsum PM 5038 NOK NO0013101659 2024-07-17 83,69 104,42 2029-02-27 86,88 4,1%
NDA AC Konsum PM 5093 NOK NO0013172841 2024-07-17 84,64 100,00 2029-05-06 79,95 4,21%
NDA AC Konsum PM 5128 NOK NO0013228361 2024-07-17 86,69 104,24 2029-06-27 89,91
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 4942 SE0020180743 2024-07-17 91,14 115,50 2028-12-12 83,79 15,5%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 4983 SE0020849164 2024-07-17 88,32 115,50 2029-01-25 79,04 17%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 5009 SE0020849271 2024-07-17 88,74 114,30 2029-02-27 85,93 14%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 5045 SE0021309358 2024-07-17 86,30 113,50 2029-03-26 88,78 15%
NDA AC No bolag 1 Low Trigger 4244 SE0016274757 2024-07-17 91,83 100,00 2026-11-18 63,09 18,4%
NDA AC No bolag 2 Low Trigger 4246 SE0016274765 2024-07-17 27,71 29,71 2026-11-18 29,71 17,2%
NDA AC No bolag Combo 4153 SE0015505144 2024-07-17 15,15 2026-06-03 4%/18%
NDA AC No bolag Low Trigger 4054 SE0014453569 2024-07-17 57,78 100,00 2026-02-26 52,61 16%
NDA AC No bolag Low Trigger 4167 SE0015505250 2024-07-17 58,96 2026-07-09 15%
NDA AC No bolag Low Trigger 4177 SE0015505300 2024-07-17 57,11 100,00 2026-08-12 52,89 14,3%
NDA AC No bolag Low Trigger 4230 SE0016274658 2024-07-17 61,00 100,00 2026-08-19 54,40 14,3%
NDA AC No bolag Low Trigger 4355 SE0016844211 2024-07-17 46,11 100,00 2027-01-27 50,42 13,5%
NDA AC No bolag Low Trigger Halv 4333 SE0016844104 2024-07-17 54,78 47,99 2026-12-29 47,99 7,1%
NDA AC No bolag Mån KSK 4067 SE0014453635 2024-07-17 55,66 44,90 2026-04-01 43,40 0,75%
NDA AC No bolag Mån KSK 4078 SE0014453734 2024-07-17 58,83 42,59 2026-03-05 41,93 0,66%
NDA AC No bolag Mån KSK 4079 SE0014453742 2024-05-03 100,61 100,61 2026-03-05 93,39 0,61%
NDA AC No bolag Mån KSK 4080 SE0014453759 2024-07-17 72,42 100,61 2026-03-05 55,10 0,61%
NDA AC No bolag Mån KSK 4081 SE0014453767 2024-07-17 29,26 27,34 2026-03-05 26,22 0,56%
NDA AC No bolag Mån KSK 4082 SE0014453775 2024-07-17 52,67 41,44 2026-04-28 40,72 0,72%
NDA AC No bolag Mån KSK 4113 SE0015505011 2024-07-17 46,78 36,84 2026-06-03 36,16 0,68%
NDA AC No bolag Mån KSK 4148 SE0015505177 2024-07-17 29,53 2026-07-08 0,65%
NDA AC No bolag Mån KSK 4176 SE0015505268 2024-07-17 63,91 56,32 2026-08-12 55,68 0,64%
NDA AC No bolag Mån KSK 4209 SE0016274609 2024-07-17 59,18 50,69 2026-10-14 50,07 0,62%
NDA AC No bolag Step Down 4518 SE0017160393 2024-07-17 86,76 109,70 2027-05-26 69,10 9,7%
NDA AC No telekom Kvart PM 4173 SE0015505276 2024-07-17 64,45 100,00 2026-08-12 64,02 3,2%
NDA AC No telekom Kvart PM 4208 SE0016274583 2024-07-17 70,38 100,00 2026-10-14 69,52 3%
NDA AC Nor Sel LT 4085 NOK NO0010923139 2024-07-17 38,36 44,84 2026-04-09 44,84 5,4%
NDA AC Nordiska index 5077 SE0021309440 2024-07-17 94,53 112,00 2029-05-16 101,29 12%
NDA AC Nordiske Indekser 4840 NOK NO0012904830 2024-06-05 113,95 113,95 2028-06-21 108,66 13,95%
NDA AC Nordiske Indekser 4906 NOK NO0012954272 2024-07-17 102,66 110,50 2028-09-26 107,66 10,5%
NDA AC Nordiske Indekser 4910 NOK NO0012954264 2024-07-17 102,66 110,50 2028-09-26 107,66 10,5%
NDA AC Nordiske Indekser 4936 NOK NO0013008029 2024-07-17 102,24 110,31 2028-10-26 109,52 10,31%
NDA AC Nordiske Indekser 4965 NOK NO0013034363 2024-07-17 101,36 110,89 2028-11-23 106,42 10,89%/10,89%
NDA AC Nordiske Indekser 4976 NOK NO0013060624 2024-07-17 99,33 109,45 2028-12-19 106,07 9,45%
NDA AC Norske Sel LT 4904 NOK NO0012954298 2024-07-17 90,84 160,00 2028-09-26 72,65 3%
NDA AC Norske Sel PM 4226 NOK NO0011042228 2024-07-17 79,48 100,00 2026-10-15 75,01 2,9%
NDA AC Norske Sel PM 4909 NOK NO0012954256 2024-07-17 86,36 103,35 2028-09-26 88,23 3,35%
NDA AC Sv bolag Combo KSK 5074 SE0021309465 2024-07-17 97,99 116,00 2029-05-16 96,44 6%
NDA AC Sv Bolag KSK Mån 4595 SE0017858897 2024-07-17 67,34 48,96 2027-10-27 48,24 0,72%
NDA AC Sv bolag KSK Mån 4625 SE0018533705 2024-07-17 63,07 44,20 2027-12-15 43,52 0,68%
NDA AC Sv bolag KSK Mån 4672 SE0018533994 2024-07-16 100,62 100,62 2028-01-24 102,08 0,62%
NDA AC Sv bolag Kvart KSK 4129 SE0015505045 2024-07-17 67,34 100,00 2026-06-03 60,85 1,75%
NDA AC Sv bolag Kvart KSK 4130 SE0015505052 2024-07-17 45,67 38,39 2026-06-03 38,39 1,56%
NDA AC Sv Bolag Kvart PM 4392 SE0017159999 2024-07-17 46,29 46,40 2026-03-11 46,40 2,6%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4418 SE0017160013 2024-07-17 49,72 47,33 2027-04-12 47,33 16,1%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4424 SE0017160047 2024-07-17 39,36 100,00 2027-03-10 50,89 12,12%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4573 SE0017858749 2024-07-17 87,16 100,00 2027-09-27 66,64 20%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4668 SE0018533978 2024-07-17 50,69 42,86 2028-01-24 42,86 20%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4784 SE0019762477 2024-07-17 38,70 39,48 2028-05-16 39,48 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4818 SE0019762741 2024-07-17 49,20 43,42 2028-06-20 43,42 19,2%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4855 SE0019762964 2024-07-09 119,30 119,30 2028-07-26 93,76 19,3%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4882 SE0020180370 2024-07-17 66,46 59,25 2028-06-21 59,25 17%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4889 SE0020180545 2024-07-17 106,15 116,00 2028-09-26 101,59 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4912 SE0020180677 2024-07-17 109,97 122,20 2028-10-26 95,73 22,2%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4946 SE0020180750 2024-07-17 94,16 119,00 2028-12-12 77,54 19%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4984 SE0020849156 2024-07-17 78,17 100,00 2029-01-25 69,75 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5010 SE0020849297 2024-07-17 80,01 100,00 2029-02-27 69,99 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5042 SE0021309333 2024-07-17 100,55 116,50 2029-03-26 104,05 19%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5071 SE0021513769 2024-07-17 100,86 116,00 2029-05-16 107,54 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger Halv 4336 SE0016844112 2024-07-17 21,43 28,30 2026-12-23 28,30 7%
NDA AC Sv bolag Mån KSK 4034 SE0014453510 2024-07-17 91,09 100,75 2026-01-22 98,23 0,75%
NDA AC Sv bolag Mån KSK 4041 SE0014453536 2024-07-17 89,73 100,75 2026-02-25 93,50 0,75%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4056 SE0014453601 2024-07-17 119,61 101,30 2026-01-22 81,75 1,3%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4071 SE0014453643 2024-07-17 51,50 46,33 2026-04-01 46,33 1,35%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4092 SE0014453791 2024-07-17 17,17 21,06 2026-04-28 21,06 1,5%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4669 SE0018533986 2024-07-17 62,11 54,71 2028-01-24 54,71 1,95%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4720 SE0019019852 2024-07-17 69,40 100,00 2028-02-27 66,46 1,7%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4733 SE0019020017 2024-07-17 79,22 100,00 2028-03-29 73,26 1,6%
NDA AC Sv bolag Step Down 4794 SE0019762626 2024-07-17 95,21 137,50 2028-04-14 73,74 12,5%
NDA AC Sv Fastighetsbolag Combo Kvart 4836 SE0019762907 2024-05-10 118,00 118,00 2028-05-25 116,28 1%/4,5%
NDA AC Sv Konsumentbolag Combo Kvart 4837 SE0019762915 2024-07-17 56,84 51,69 2028-05-25 51,69 1%/4,8%
NDA AC Sv teknik Low Trigger 4174 SE0015505292 2024-07-17 17,99 21,98 2026-08-12 21,98 19%
NDA AC Sv teknik Low Trigger 4210 SE0016274575 2024-07-17 22,50 25,46 2026-10-14 25,46 18,4%
NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4521 SE0017858426 2024-07-17 69,99 59,61 2027-07-27 58,90 0,71%
NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4574 SE0017858731 2024-07-17 78,37 100,66 2027-09-27 66,64 0,66%
NDA AC Telekom Sel PM 4778 NOK NO0012852518 2024-07-17 78,75 100,00 2028-04-20 77,69 4,3%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4364 SE0016844245 2024-07-17 83,68 100,00 2027-03-24 68,83 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4383 SE0016844401 2024-07-17 95,18 100,00 2027-03-30 75,74 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4390 SE0017159973 2024-07-17 93,34 100,00 2027-04-12 69,65 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4420 SE0017160039 2024-07-17 86,47 104,00 2027-03-30 81,04 4%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4366 SE0016844237 2024-07-17 90,57 100,00 2027-03-24 72,68 14,6%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4382 SE0016844344 2024-07-17 99,59 100,00 2027-03-31 77,13 14,6%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4419 SE0017160021 2024-07-17 117,11 143,80 2027-03-31 90,84 14,6%
NDA AC Top Pick Step down 4281 SE0016275002 2024-07-17 108,01 2026-12-29 8,4%
NDA AC Top Pick Step down 4315 SE0016844047 2024-07-17 99,09 126,25 2027-01-27 72,39 8,75%
NDA AC Top Pick Step down 4377 SE0016844302 2024-07-17 96,94 125,80 2027-02-03 71,53 8,6%
NDA AIO Norge 100% 4661 NOK NO0012746520 2024-07-17 95,42 107,41 2028-12-20 108,09 91,6%
NDA AIO Oslo Børs Vekst 4966 NOK NO0013034389 2024-07-17 116,39 115,75 2029-05-23 107,57 208%
NDA AIO Sverige 4746 SE0019020009 2024-07-17 106,17 115,89 2028-09-29 115,89 100%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4651 SE0018533762 2024-07-17 125,77 134,14 2028-05-04 124,38 140%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4652 SE0018533788 2024-07-17 110,13 120,17 2028-06-28 118,68 108%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4655 SE0018533945 2024-07-17 124,54 132,84 2028-05-17 123,46 140%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4694 SE0019019829 2024-07-17 106,39 116,13 2028-08-27 116,13 100%
NDA AO No bolag Tillväxt nr 4568 SE0017858723 2024-07-17 103,80 110,81 2027-09-27 105,35 202%
NDA AO No bolag Trygghet 4569 SE0017858715 2024-07-17 95,27 105,62 2027-09-27 105,35 105%
NDA AO Sv Cykliska bolag SFB 90% 4539 SE0017858442 2024-07-17 92,17 101,81 2027-06-16 107,38 160%
NDA AO Sv Cykliska bolag SFB 90% 4540 SE0017858475 2024-07-17 92,17 101,81 2027-06-16 107,38 160%
NDA KC HY Europa 15 Kvart 3913 SE0013234143 2024-07-17 98,98 101,83 2025-07-20 100,00 7,1%
NDA KC HY Europa Kvart 3886 SE0013234002 2024-07-17 96,78 102,25 2025-01-20 100,00 9%
NDA KC HY Europa Kvart 3888 SE0013234036 2024-07-17 97,84 102,79 2025-01-20 100,00 11,3%
NDA KC HY USA 15 Kvart 3887 SE0013234028 2024-07-17 98,66 102,06 2025-01-20 100,00 8,25%
NDA KC Stena 4654 SE0018533937 2024-07-17 111,35 102,20 2028-01-20 100,00 8,8%
NDA KC Stena 4677 SE0018534000 2024-07-17 106,49 101,83 2028-01-20 100,00 7,3%
NDA KC Stena Kvart 4537 SE0017160443 2024-07-17 104,29 100,00 2027-07-20 100,00 6,6%
NDA KC Stena Kvart 4554 SE0017858616 2024-07-17 110,18 102,17 2027-07-20 100,00 8,69%
NDA KC Stena Kvart 4581 SE0017858780 2024-07-17 101,93 101,46 2027-07-20 100,00 5,85%
NDA KC Stena Kvart 4588 SE0017858822 2024-07-17 104,61 101,70 2027-07-20 100,00 6,8%
NDA KC Stena Kvart 4637 SE0018533689 2024-07-17 109,08 102,03 2028-01-20 100,00 8,1%
NDA KC Stena Kvart 4641 SE0018533697 2024-07-17 112,32 102,28 2028-01-20 100,00 9,1%
NDA KC Stena Kvart 4715 SE0019019845 2024-07-17 103,96 101,08 2028-07-20 100,00 6,5%
NDA KC Stena Kvart 4749 SE0019019951 2024-07-17 106,33 101,19 2028-07-20 100,00 7,15%
NDA KC Stena Kvart 4790 SE0019020207 2024-07-17 106,52 101,80 2028-07-20 100,00 7,2%
NDA KC Stena Kvart 4805 SE0019762675 2024-07-17 111,34 102,10 2029-07-20 100,00 8,4%
NDA KC Stena Kvart 4830 SE0019762733 2024-07-17 105,79 101,75 2028-07-20 100,00 7%
NDA KC Stena Mån 4867 SE0019762956 2024-07-17 103,45 100,54 2029-01-20 100,00 6,5%
NDA KC Stena Mån 4901 SE0020180552 2024-07-17 100,01 100,00 2029-01-20 100,00 5,65%
NDA SPR Oslo Børs 4975 NOK NO0013060640 2024-07-17 110,10 116,87 2028-12-19 107,74 218%
NDA SPR Oslo Børs 5031 NOK NO0013100669 2024-07-17 105,65 111,88 2029-02-27 105,66 210%
NDA SPR Sverige 4464 SE0017160187 2024-07-17 123,11 134,71 2027-05-14 125,71 135%
NDA SPR Sverige 4487 SE0017160336 2024-07-17 123,84 135,64 2027-06-16 126,80 133%
NDA SPR Sverige 4507 SE0017160377 2024-07-17 130,46 145,02 2028-06-16 126,80 168%
SEB AIO Global Hållbarhet tr 3530 SE0010050294 2024-07-17 106,66 115,07 2025-10-10 127,40 55%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3720 SE0011897586 2024-07-12 102,09 102,09 2024-07-30 108,01 151%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3798 SE0013101565 2024-07-17 93,55 98,84 2025-01-16 105,89 150%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3810 SE0013101656 2024-07-17 95,35 100,37 2025-02-12 106,56 158%
SEB KC HY Europa Kvart 3740 SE0011897735 2024-07-17 94,22 101,79 2025-01-15 100,00 7,15%
SEB KC HY Europa Kvart 3784 SE0013101466 2024-07-17 93,73 101,56 2025-01-15 100,00 6,25%
SEB KC HY Europa Kvart 3795 SE0013101532 2024-07-17 93,46 101,44 2025-01-15 100,00 5,75%
SEB KC HY Europa Kvart 3804 SE0013101631 2024-07-17 93,49 101,45 2025-01-15 100,00 5,8%
SEB KC HY USA 15 Kvart 3803 SE0013101623 2024-07-17 94,59 101,50 2025-01-15 100,00 6%
SEB KC HY USA 20 kvart 3705 SE0011897479 2024-07-02 101,56 101,56 2024-07-15 100,00 6,25%
SEB KC HY USA 20 Kvart 3802 SE0013101581 2024-07-17 95,34 101,09 2025-01-15 100,00 4,35%
SEB KC HY USA Kvart 3741 SE0011897743 2024-07-17 96,26 102,54 2025-01-15 100,00 10,15%
SEB KC HY USA Kvart 3782 SE0013101441 2024-07-17 95,38 101,86 2025-01-15 100,00 7,45%
SEB KC HY USA Kvart 3794 SE0013101540 2024-07-17 94,80 101,60 2025-01-15 100,00 6,4%
SEB KC Stena Kvart 3656 SE0011897289 2024-07-17 100,30 101,63 2026-01-15 100,00 6,4%
SEB KC Stena Kvart 3685 SE0011897412 2024-07-17 99,62 101,49 2026-01-15 100,00 5,95%
SEB KC Stena Kvart 3721 SE0011897602 2024-07-17 99,09 101,40 2026-01-15 100,00 5,6%
SEB KC Stena Kvart 3739 SE0011897750 2024-07-17 98,38 101,33 2026-01-15 100,00 5,3%
SEB KC Stena Kvart 3783 SE0013101458 2024-07-17 98,21 101,25 2026-01-15 100,00 5,02%
SEB KC Stena Kvart 3805 SE0013101649 2024-07-17 97,60 101,16 2026-07-15 100,00 4,62%
SEB KO Stena Kvart 3464 SE0010050062 2024-07-17 96,87 101,50 2025-01-15 100,00 6%
SEB KO Stena Kvart 3521 SE0010050278 2024-07-17 98,75 101,73 2025-07-15 100,00 6,91%
SEB KO Stena Kvart 3542 SE0010050344 2024-07-17 98,90 101,76 2025-07-15 100,00 7,05%
SEB KO Stena Kvart 3578 SE0011897008 2024-07-17 97,80 101,50 2025-07-15 100,00 6%
SEB KO Stena Kvart 3624 SE0011897149 2024-07-17 99,98 101,59 2026-01-15 100,00 6,35%
SG KH Defensiv Europa 3089 EUR FI4000261029 2024-06-26 131,17 131,17 2024-07-14 122,26 140%
SG KH Defensiv Norden 3038 EUR FI4000251855 2024-06-26 114,50 114,50 2024-07-20 112,08 120%
SHB AIO Europa 97% Skydd 3828 SE0006091146 2024-07-17 108,00 119,73 2026-12-21 133,57 62%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3847 SE0013379526 2024-07-17 92,98 100,30 2025-03-18 107,10 145%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3860 SE0013379609 2024-07-17 118,80 129,25 2025-04-17 130,19 130%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3895 SE0013379724 2024-07-17 107,30 114,71 2025-05-28 121,12 117%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3931 SE0013379781 2024-07-17 91,30 100,06 2025-07-15 109,14 110%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3948 SE0013379849 2024-07-17 87,50 93,91 2025-09-16 103,49 112%
SHB KC Stena Kvartalsvis 3971 SE0013379864 2024-07-17 100,60 101,55 2027-01-15 100,00 6,2%
SHB KO Stena 3493 SE0006087441 2024-07-17 100,33 106,40 2025-01-15 100,00 6,4%
UBS AC Bluechip Norge 3838 NOK NO0010872260 2024-07-17 89,92 100,00 2025-02-25 75,80 5,4%
UBS AC Dagligvare Sel PM 4374 NOK NO0011173569 2024-07-17 61,66 59,75 2027-02-22 59,75 3,59%
UBS AC Daimler & Volvo Kvart 4270 SE0016830475 2024-07-17 108,61 2026-12-11 3,85%
UBS AC DNB & Yara 4262 NOK NO0011084139 2024-07-17 83,06 100,00 2026-10-19 70,72 4,06%
UBS AC Fastighetsbolag SB 2 år Kvart 5148 SE0022238861 2024-07-17 99,56 115,60 2026-05-30 93,15 3,9%/15,6%
UBS AC Global 4853 SE0020353845 2024-07-09 109,60 109,60 2028-07-24 108,37 9,6%
UBS AC Helsesektor LT 4839 NOK NO0012904756 2024-07-17 73,85 100,00 2028-06-21 72,78 8,25%
UBS AC Legemiddel Sel PM 4431 NOK NO0012451865 2024-07-17 37,60 41,30 2027-04-19 41,30 3,4%
UBS AC NDA & SHB 4941 NOK NO0013007997 2024-07-17 107,04 117,80 2028-10-24 100,90 4,45%
UBS AC No banker PM Kvart 4783 SE0019912619 2024-05-02 103,00 103,00 2028-05-17 112,63 3%
UBS AC No banker PM Kvart 4851 SE0020353837 2024-07-09 102,90 102,90 2028-07-24 105,17 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4890 SE0020540672 2024-07-17 97,88 102,90 2028-09-25 100,87 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4913 SE0020845410 2024-07-17 98,64 103,00 2028-10-30 98,04 3%
UBS AC No banker PM Kvart 4947 SE0020975811 2024-07-17 97,56 102,90 2028-12-11 101,88 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4985 SE0021020963 2024-07-17 95,39 102,75 2029-01-30 95,43 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 5011 SE0021183316 2024-07-17 96,76 103,00 2029-02-26 90,41 2,75%
UBS AC No bolag Mån KSK 4489 SE0017831555 2024-07-17 70,21 57,03 2027-06-17 56,29 0,74%
UBS AC Nor Sel LT 4753 NOK NO0012828823 2024-07-17 83,46 100,00 2028-03-21 64,39 3,94%
UBS AC Nord Sel LT PM 4372 NOK NO0011173577 2024-07-17 57,13 50,18 2027-02-22 50,18 4,07%
UBS AC Nord Sel LT PM 4512 NOK NO0012514985 2024-07-17 45,41 40,31 2027-06-21 40,31 3,7%
UBS AC Nord Sel PM 4371 NOK NO0011173551 2024-07-17 48,45 46,40 2027-02-22 46,40 3,43%
UBS AC Nord Selskaper LT 4659 NOK NO0012746439 2024-07-17 71,25 100,00 2027-12-20 56,69 4,16%
UBS AC Nordiske Sel PM 4428 NOK NO0012451873 2024-07-17 80,66 100,00 2027-04-19 60,46 5,32%
UBS AC Nordiske Sel PM 4876 NOK NO0012929613 2024-07-17 85,46 100,00 2028-07-18 77,79 3,74%
UBS AC Norske Sel Duo 4161 NOK NO0010989965 2024-07-17 99,52 2026-06-22 4,27%
UBS AC Norske Sel LT 4873 NOK NO0012929621 2024-07-02 103,65 103,65 2028-07-18 81,03 3,65%
UBS AC Norske Sel PM 3734 NOK NO0010859523 2024-07-17 94,70 100,00 2024-09-23 68,42 1,5%
UBS AC Norske Sel PM 4110 NOK NO0010945769 2024-07-17 91,83 101,03 2026-04-21 81,40 1,03%
UBS AC Norske Sel PM 4758 NOK NO0012828245 2024-07-17 73,54 100,00 2028-03-21 60,23 1,4%
UBS AC Råvare Sel PM 4550 NOK NO0012540089 2024-07-17 85,70 100,00 2027-07-21 63,80 4,5%
UBS AC Råvarubolag Low Trigger 4764 SE0019891235 2024-05-02 118,00 118,00 2028-05-17 87,78 18%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4785 SE0019912890 2024-07-17 86,49 100,00 2028-05-17 65,14 1,45%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4815 SE0020053262 2024-07-17 91,44 100,00 2028-06-20 69,97 1,35%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4846 SE0020353860 2024-07-17 75,04 58,93 2028-07-24 58,93 1,5%
UBS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 4717 SE0019353202 2024-07-17 95,96 131,20 2025-02-26 66,46 31,2%/7,8%
UBS AC Sv bolag SB 2 år Kvart 4765 SE0019891425 2024-07-17 122,49 124,00 2025-05-16 99,12 24%/6%
UBS AC Svenska Bolag Mån KSK 4501 SE0017831571 2024-07-17 54,18 39,71 2027-06-17 39,05 0,66%
UBS AC Svenska bolag PM 3968 SE0014556080 2024-07-17 95,61 105,00 2025-07-01 83,44 5%
UBS AC Sykliske Combo 4136 NOK NO0010969124 2024-07-17 67,73 104,00 2026-05-19 63,91 4%/13,2%
UBS AC Telekom Sel PM 4468 NOK NO0012485095 2024-07-17 60,41 57,62 2027-05-26 57,62 3,04%
UBS AC Tyska Bolag Low Trigger 4168 SE0015987532 2024-07-17 49,37 49,42 2026-06-23 49,42 14%
UBS AC Tyska Bolag Low Trigger 4175 SE0015988241 2024-07-17 59,21 100,00 2026-07-24 51,43 16%
UBS AC Tyska Bolag Low Trigger 4211 SE0016275267 2024-07-17 64,49 100,00 2026-09-25 57,15 14,66%
UBS AC Tyska Bolag Low Trigger 4253 SE0016786594 2024-07-17 141,12 158,05 2026-10-30 91,30 19,35%
UBS AC Tyske Sel LT PM 4261 NOK NO0011084147 2024-07-17 50,71 44,27 2026-10-19 44,27 3,8%
UBS AC Tyske Sel PM 4191 NOK NO0011013674 2024-07-17 62,55 58,40 2026-07-20 58,40 3,83%
UBS AC Tyske Sel PM 4225 NOK NO0011040842 2024-07-17 71,48 100,00 2026-09-28 63,15 3,56%
UBS AIO Europa NOK 3517 NO0010834062 2024-07-17 126,13 132,63 2024-12-13 132,63 100%
UBS AIO Kina 4895 SE0020540664 2024-07-17 86,88 90,00 2025-09-24 85,16 126%
UBS AO 5G SFB 90 3978 SE0014781522 2024-07-17 96,61 92,41 2025-10-31 102,84 85%
UBS AO 5G SFB 90% 4000 SE0014991147 2024-07-17 92,00 90,97 2025-12-17 101,14