Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
DDB AO Sverige TP SFB 90 4032 SE0014782173 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 120,00% Sverige 2020-12-14
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,2 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De fyra aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltning, har kommenterat samtliga tio underliggande bolag i placeringen. Bolag som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014782173
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 120,00%
 • Marknad Sverige
GS SPR 5G Bonusx2 4033 SE0014960001 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 2020-12-14
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 70% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 70%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 70% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 140%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0014960001
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
NDA AC 5G Low Trigger 4030 SE0014453502 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 20,00% Global 2020-12-14
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.


 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453502
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 20,00%
 • Marknad Global
NDA AC Sv bolag Mån KSK 4034 SE0014453510 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 100,00% Sverige 2020-12-14
 • Placeringen betalar ut en månadsvis kupong på indikativt 0,8% (9,6% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

 • Ökad chans till inlösen i förtid (efter 1,5 år) om underliggande aktier stänger på eller över inlösenbarriären vid en månadsvis observationsdag. Då återbetalar producenten nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande månad.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.


 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453510
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
UBS SPR Sv bolag TP Bonusx2 4036 SE0015194576 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 2020-12-14
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 30% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 30%. Slutar samtliga aktier på eller över 90% av startkursen utbetalas även en andra bonuskupong på 30% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 60%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över 90% av sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 50% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0015194576
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2020-12-14
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista år (13 observationer).

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.Helskärmsläge 

 • ISIN SE0015194485
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
CS AC USA Infra Combo OS 4035 SE0015194519 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% USA 2020-12-14
 • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 7% eller en ackumulerande kupong på indikativt 17%.

 • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

 • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 4 första veckorna av löptiden (5 observationer).

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

Link to registration document >>

 

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0015194519
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad USA
NDA AC Sv bolag Mån PM 4037 SE0014453528 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 100,00% Sverige 2020-12-14
 • Månadsvis kupong på indikativt 1,5% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Förtida inlösen – om underliggande aktier vid en observationsdag ligger på eller över inlösenbarriären löser placeringen in i förtid (månadsvis från år 1,5). Nominellt belopp återbetalas tillsammans med en kupong plus ev. ackumulerade kuponger.

 • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453528
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.