Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Teckna senast
Portfölj Kapitalskydd - - - 1025000 - - 2021-02-18

Modellportfölj Kapitalskydd vänder sig mot investerare som vill ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj till låg risk. Portföljen utgörs av enbart kapitalskyddade placeringar som möjliggör börspotential samtidigt som den är skyddad vid negativ utveckling på underliggande marknader.


Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.


För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kapitalskydd >>

Portfölj Kassaflöde - - - 1025000 - - 2021-02-18

Modellportföljen vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kassaflöde >>

Portfölj MIX - - - 1025000 - - 2021-02-18

Modellportfölj Mix vänder sig mot investerare som önskar en väldiversifierad portfölj där man utnyttjar den fulla potentialen i strukturerade produkter genom att kombinera olika produkttyper till en begränsad risk. 

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Mix >>

Portfölj Autocall - - - 1025000 - - 2021-02-18

Modellportfölj Autocall vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar till medelhög risk. Portföljen har en bred marknadsinriktning och är väldiversifierad tack vare exponering mot flera olika bolag/index. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Autocall >>

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
NDA AC 5G Low Trigger 4064 SE0014453619 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Global 2021-02-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453619
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Global
GS AC No bolag Low Trigger 4065 SE0014959912 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Norden 2021-02-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959912
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Norden
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4061 SE0014959946 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959946
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS AO Sverige TP SFB 90 4062 SE0014959938 Ej klassificerad 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltning, har kommenterat samtliga tio underliggande bolag i placeringen. Bolag som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959938
 • Skydd Ej klassificerad
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
GS AO Grön energi 85% 4063 SE0014959920 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 150,00% Global 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Stora satsningar på en grön energiomställning både i Europa och USA skapar en intressant inramning för bolag verksamma inom grön energi.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959920
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 150,00%
 • Marknad Global
GS SPR No bolag Bonusx2 4073 SE0014959888 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 2021-02-18
 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 70%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 70% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 140%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0014959888
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
NDA AC No bolag Mån KSK 4067 SE0014453635 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,75% Norden 2021-02-18
 • Placeringen betalar ut en månadsvis kupong på indikativt 0,75% (9% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453635
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,75%
 • Marknad Norden
NDA AC Sv bolag Mån PM 4071 SE0014453643 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,40% Sverige 2021-02-18
 • Månadsvis kupong på indikativt 1,4% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453643
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,40%
 • Marknad Sverige
UBS SPR Green Deal Bonusx2 4074 SE0015407333 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 2021-02-18
 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 60%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 60% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 120%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0015407333
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS AC No. bolag Kvart KSK 4070 SE0014959904 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 1,80% Norden 2021-02-18
 • Placeringen betalar ut en kvartalsvis kupong på indikativt 1,8% (7,2% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959904
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,80%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072 SE0014959896 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 2021-02-18
 • Combo – möjlighet till en utbetalande kupong på indikativt 10% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

 • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under risk- barriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. Bufferten gör att risken i placeringen blir lägre jämfört med en direktinvestering i aktien med sämst utveckling.

 • Riskbarriär på 60% – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under risk- barriären gånger 1,67.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959896
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Sverige

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.