Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Teckna senast
Portfölj Kapitalskydd - - - 1023750 - - 2021-03-18

Modellportfölj Kapitalskydd vänder sig mot investerare som vill ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj till låg risk. Portföljen utgörs av enbart kapitalskyddade placeringar som möjliggör börspotential samtidigt som den är skyddad vid negativ utveckling på underliggande marknader.


Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.


För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kapitalskydd >>

Portfölj Kassaflöde - - - 1025000 - - 2021-03-18

Modellportföljen vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kassaflöde >>

Portfölj Autocall - - - 1025000 - - 2021-03-18

Modellportfölj Autocall vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar till medelhög risk. Portföljen har en bred marknadsinriktning och är väldiversifierad tack vare exponering mot flera olika bolag/index. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Autocall >>

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4087 SE0014959813 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2021-03-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014959813
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS AO Grön energi 85% 4088 SE0014959821 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 150,00% Global 2021-03-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014959821
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 150,00%
 • Marknad Global
GS AC No bolag Low Trigger 4091 SE0014959839 Ej klassificerad 5 år 6 100,00% 18,00% Norden 2021-03-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014959839
 • Skydd Ej klassificerad
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 18,00%
 • Marknad Norden
GS AC 5G Low Trigger 4097 SE0014959789 Ej klassificerad 5 år 6 100,00% 20,00% Global 2021-03-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014959789
 • Skydd Ej klassificerad
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 20,00%
 • Marknad Global
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4089 SE0014782272 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2021-03-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014782272
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
UBS SPR Green Deal Bonusx2 4098 SE0015556592 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 2021-03-18
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 60% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 60%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 60% (indikativa kuponger).

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0015556592
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
NDA AC No bolag Mån KSK 4082 SE0014453775 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,75% Norden 2021-03-18
 • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,75% (9%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas den 28:de varje månad fram till löptidens slut (förutsatt att det är en bankdag, annars dagen därpå).

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.
 • ISIN SE0014453775
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,75%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086 SE0014959847 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 2021-03-18
 • Combo – möjlighet till en utbetalande kupong på indikativt 10% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

 • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under risk- barriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. Bufferten gör att risken i placeringen blir lägre jämfört med en direktinvestering i aktien med sämst utveckling.

 • Riskbarriär på 60% – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under risk- barriären gånger 1,67.
 • ISIN SE0014959847
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Sverige
NDA AC Sv bolag Mån PM 4092 SE0014453791 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,50% Sverige 2021-03-18
 • Månadsvis kupong på indikativt 1,5% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014453791
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,50%
 • Marknad Sverige
GS AC No bolag Mån KSK 4093 SE0014959805 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,70% Norden 2021-03-18
 • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,7% (8,4%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas mellan 10-17:de varje månad fram till löptidens slut.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.
 • ISIN SE0014959805
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,70%
 • Marknad Norden
DDB SPR Cykliska KSK 4094 SE0014782280 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 100,00% Sverige 2021-03-18
 • Placeringen följer fyra cykliska aktier, avkastningen motsvarar aktiernas sammanlagda utveckling gånger en deltagandegrad på 1,0.

 • Fast kupong – placeringen utbetalar dessutom en kupong år 1 och år 2 på indikativt 8% per år, oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien. Är däremot aktiekorgens utveckling positiv får investerare ta del av den utvecklingen.
 • ISIN SE0014782280
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
DDB AC Cykliska Combo 4096 SE0014782298 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 16,00% Sverige 2021-03-18
 • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 5% eller en ackumulerande kupong på indikativt 16%.

 • Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014782298
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 16,00%
 • Marknad Sverige
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4099 SE0014959771 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 2021-03-18
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 50% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 50%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 50% (indikativa kuponger).

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0014959771
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
BNP AO Batteri Teknik SFB 90% 4101 SE0015557046 Obligation, skyddat belopp 3 år 2 100,00% 130,00% Global 2021-03-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,3 gånger aktie- korgens eventuella uppgång.

 • Lagring av energi är den stora barriären för förnybar energi. Tekniken har på relativt kort tid tagit stora steg framåt och utvecklingen ser mycket spännande ut framöver.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 3 år.
 • ISIN SE0015557046
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 130,00%
 • Marknad Global

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.