Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Teckna senast
Portfölj Kapitalskydd - - - 1025000 - - 2020-10-08

Modellportfölj Kapitalskydd vänder sig mot investerare som vill ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj till låg risk. Portföljen utgörs av enbart kapitalskyddade placeringar som möjliggör börspotential samtidigt som den är skyddad vid negativ utveckling på underliggande marknader.


Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.


För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kapitalskydd

Portfölj Kassaflöde - - - 1025000 - - 2020-10-08

Modellportföljen vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kassaflöde

Portfölj MIX - - - 1025000 - - 2020-10-08

Modellportfölj Mix vänder sig mot investerare som önskar en väldiversifierad portfölj där man utnyttjar den fulla potentialen i strukturerade produkter genom att kombinera olika produkttyper till en begränsad risk. 

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Mix

Portfölj Autocall - - - 1025000 - - 2020-10-08

Modellportfölj Autocall vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar till medelhög risk. Portföljen har en bred marknadsinriktning och är väldiversifierad tack vare exponering mot flera olika bolag/index. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Autocall

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
GS AC No. Läkemdel Combo OS 3976 SE0013408911 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3,00% Norden 2020-10-08
 • Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 3 första månaderna (4 observationer.) en s.k optimal start. 

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408911
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 3,00%
 • Marknad Norden
GS SPR Sv bolag Bonusx2 3980 SE0013408820 Barriärberoende skydd/risk 4 år 6 100,00% 100,00% Sverige 2020-10-08
 • Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 45% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien. 
 • ISIN SE0013408820
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 4 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
UBS SPR 5G Bonusx2 3977 SE0014781480 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% USA|Norden 2020-10-08
 • Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 60% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien. 
 • ISIN SE0014781480
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad USA|Norden
UBS AO 5G SFB 90 3978 SE0014781522 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2020-10-08
 • Placeringen är kopplad till åtta globala aktier på temat 5G, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.   


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014781522
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
DDB AO Sverige TP SFB 90 3975 SE0013514460 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2020-10-08
 • Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.   


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0013514460
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
DDB AC Bilar Combo 3981 SE0013514478 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 15,00% Global 2020-10-08
 • Det är mycket som just nu tynger biltillverkarna, men med kortsiktig pessimism och lågt ställda förväntningar är det samtidigt lättare att leva upp till eller överträffa dem. 

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. 

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013514478
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 15,00%
 • Marknad Global
DDB AC No bolag Low Trigger 3986 SE0013514502 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Norden 2020-10-08
 • Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv. 

 • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien. 

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013514502
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Norden
CS AC Sv bolag Mån KSK 3979 SE0014782900 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,70% Sverige 2020-10-08
 • Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014782900
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,70%
 • Marknad Sverige
UBS AC Sv Combo Kvart KSK 3982 SE0014781852 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 4,50% Sverige 2020-10-08
 • Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje kvartal finns möjlighet till en kursskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014781852
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 4,50%
 • Marknad Sverige
CS AC Sv bolag Mån PM 3983 SE0014782967 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,30% Sverige 2020-10-08
 • Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong.

 • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014782967
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,30%
 • Marknad Sverige
UBS AO Läkemedel SFB 90 3987 SE0014782561 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 110,00% Global 2020-10-08
 • Placeringen är kopplad till åtta läkemedelsaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,1.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.   


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014782561
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 110,00%
 • Marknad Global

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.