Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
NDA AIO Sverige Tillväxt 4652 SE0018533788 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 105,00% 110,00% Sverige 2022-12-07
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0018533788
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 105,00%
 • Villkor 110,00%
 • Marknad Sverige
CS AIO Global Trygghet 4662 SE0019071176 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100,00% Global 2022-12-30
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019071176
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
CS AIO Sverige Tillväxt 4665 SE0019071143 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 160,00% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019071143
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160,00%
 • Marknad Sverige
CS AIO Sverige Trygghet 4664 SE0019071150 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019071150
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
CS AIO Global Tillväxt 4663 SE0019071168 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 150,00% Global 2022-12-30
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019071168
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 150,00%
 • Marknad Global
NDA AC Sverige & Europa 4667 SE0018533960 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 10,00% Europa 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018533960
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 10,00%
 • Marknad Europa
NDA AC Sv bolag PM Mån 4669 SE0018533986 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 2,25% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018533986
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 2,25%
 • Marknad Norden
NDA AC Sv bolag KSK Mån 4672 SE0018533994 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,65% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018533994
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,65%
 • Marknad Norden
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4668 SE0018533978 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 20,00% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018533978
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 20,00%
 • Marknad Norden
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 Kreditberoende skydd/risk 4,9 år 4 100,00% 100,00% Europa 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0019071614
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 4,9 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Europa
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 Kreditberoende skydd/risk 4,9 år 2 100,00% 100,00% Europa 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0019071598
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 4,9 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Europa
NDA KC Stena 4677 SE0018534000 Kreditberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 100,00% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0018534000
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4671 SE0018014383 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 3,30% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014383
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 3,30%
 • Marknad Norden
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 14,50% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0019071713
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 14,50%
 • Marknad Sverige
GS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4680 SE0018014375 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0018014375
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
BNP AC Sv banker PM Kvart 4673 SE0019071705 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 2,90% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0019071705
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 2,90%
 • Marknad Sverige
GS AC No bolag Step Down 4670 SE0018014391 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 16,00% Norden 2022-12-30
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014391
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 16,00%
 • Marknad Norden
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Europa 2022-12-30
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019172727
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Europa
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 Obligation, skyddat belopp 4 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019172586
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 4 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 Obligation, skyddat belopp 4 år 3 110,00% 170,00% Sverige 2022-12-30
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019172594
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 4 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 170,00%
 • Marknad Sverige
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 Obligation, skyddat belopp 5 år 3 110,00% 160,00% Europa 2022-12-30
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0019172719
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160,00%
 • Marknad Europa

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.