Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
UBS AC Nordea & SHB Kvart 4306 SE0017084304 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN SE0017084304
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
GS AC No. bolag 1 Kvart SB 2 år 4311 SE0016277339 Barriärberoende skydd/risk 2 år 6 100,00% 7,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277339
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 2 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 7,00%
 • Marknad Norden
GS AC No. bolag 2 Kvart SB 2 år 4323 SE0016277321 Barriärberoende skydd/risk 2 år 6 100,00% 8,50% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277321
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 2 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 8,50%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4308 SE0016277776 Obligation, skyddat belopp 8 år 2 100,00% 10,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under löptiden.
 • ISIN SE0016277776
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 8 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 10,00%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag Combo Buffert 4312 SE0016277784 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 10,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277784
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 10,00%
 • Marknad Norden
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4314 SE0015661616 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2021-12-16
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
 • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen
 • ISIN SE0015661616
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
DDB AC No bolag 2 Low Trigger Halv 4322 SE0015661608 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0015661608
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4313 SE0016277826 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,60% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277826
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,60%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4320 SE0016277818 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,60% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
 • ISIN SE0016277818
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,60%
 • Marknad Norden
NDA AC Top Pick Step down 4315 SE0016844047 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 8,50% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016844047
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 8,50%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4316 SE0016277305 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 7,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277305
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 7,00%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag Mån PM 4324 SE0016277347 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,50% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN SE0016277347
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,50%
 • Marknad Norden
GS SPR No bolag Bonusx2 4317 SE0016277792 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0016277792
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
GS SPR TP Europeiska bolag 4321 SE0016277800 Barriärberoende skydd/risk 3 år 6 100,00% 230,00% Europa 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0016277800
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 230,00%
 • Marknad Europa
GS AC Grön elektrifiering 80% skydd 4343 SE0016277404 Obligation, skyddat belopp 8 år 2 100,00% 10,00% Europa 2021-12-16
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277404
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 8 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 10,00%
 • Marknad Europa
GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4310 SE0016277313 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277313
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Norden
GS AC No bolag Low Trigger 4356 SE0016277420 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 18,00% Norden 2021-12-16
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277420
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 18,00%
 • Marknad Norden

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.