Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Sista teckningsdag
Portfölj Kapitalskydd - - - 1068000 - - 2020-06-25

Modellportfölj Kapitalskydd vänder sig mot investerare som vill ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj till låg risk. Portföljen utgörs av enbart kapitalskyddade placeringar som möjliggör börspotential samtidigt som den är skyddad vid negativ utveckling på underliggande marknader.


Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.


För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kapitalskydd

Portfölj Kassaflöde - - - 1025000 - - 2020-06-25

Modellportföljen vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kassaflöde

Portfölj MIX - - - 1044500 - - 2020-06-25

Modellportfölj Mix vänder sig mot investerare som önskar en väldiversifierad portfölj där man utnyttjar den fulla potentialen i strukturerade produkter genom att kombinera olika produkttyper till en begränsad risk. 

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Mix

Portfölj Autocall - - - 1026000 - - 2020-06-25

Modellportfölj Autocall vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar till medelhög risk. Portföljen har en bred marknadsinriktning och är väldiversifierad tack vare exponering mot flera olika bolag/index. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Autocall

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Sista teckningsdag
INV AC Sv bolag 1 Mån KSK 3920 SE0014399614 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 0,70% Sverige 2020-06-25
 • Coronavirusets spridning skapar chockvågor på marknaden, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende på hur det utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014399614
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 0,70%
 • Marknad Sverige
INV AC Sv bolag 2 Mån KSK 3921 SE0014399622 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 0,65% Sverige 2020-06-25
 • Coronavirusets spridning skapar chockvågor på marknaden, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur det utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014399622
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 0,65%
 • Marknad Sverige
GS AC No. Combo Kapitalskydd 3935 SE0013408663 Obligation, skyddat belopp 8 år 100,00 % 8,00% Norden 2020-06-25
 • En kapitalskyddad autocall förenar det bästa av två världar: en kapitalskyddad investering med möjlighet till kontinuerlig avkastning på en tvekande eller stigande marknad.

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • 100% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 8 år.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408663
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 8 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 8,00%
 • Marknad Norden
CS FO Läkemedel Ti NOK 3924 SE0014399820 Obligation, skyddat belopp 5 år 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 2020-06-25
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fondportföljen. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014399820
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 110,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Övriga Aktier/Index
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3925 SE0014399838 Obligation, skyddat belopp 5 år 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 2020-06-25
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fonden. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014399838
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 110,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Övriga Aktier/Index
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3926 SE0014399812 Obligation, skyddat belopp 5 år 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 2020-06-25
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fondportföljen. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014399812
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 110,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Övriga Aktier/Index
SHB AO Sverige TP SFB 90 3931 SE0013379781 Obligation, skyddat belopp 5 år 100,00 % 120,00% Sverige 2020-06-25
 • Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0013379781
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 120,00%
 • Marknad Sverige
DDB AC No bolag Low Trigger 3927 SE0013514254 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 20,00% Norden 2020-06-25
 • Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013514254
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 20,00%
 • Marknad Norden
GS SPR Sv Inv.bolag Bonusx2 3929 SE0013408671 Barriärberoende skydd/risk 4 år 100,00 % 100,00% Sverige 2020-06-25
 • Intressant för den som vill ha en högre grad av diversifiering med investmentbolag samt tror att nuvarande börspessimism kommer avta.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 50% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.
 • ISIN SE0013408671
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 4 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
NDA KC HY Europa 15 Kvart 3930 SE0013234184 Kreditberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 100,00% Europa 2020-06-25
 • Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer.

 • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag.

 • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att förstå vad kredithändelser är och hur de kan påverka investeringen.


Helskärmsläge

 • ISIN SE0013234184
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Europa
UBS AC Sv Inv.bolag Kvart 3936 SE0014400586 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 100,00% Sverige 2020-06-25
 • Intressant för den som vill ha en högre grad av diversifiering med investmentbolag samt tror att nuvarande börspessimism kommer avta.

 • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014400586
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
GS AC Sv bolag TP Combo OS 3928 SE0013408697 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 15,00% Sverige 2020-06-25
 • Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 4 första veckorna (5 obs.) en s.k optimal start.

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408697
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 15,00%
 • Marknad Sverige
GS AC Läkemedel Combo OS 3938 SE0013408721 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 12,00% Norden 2020-05-29
 • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 4% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

 • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

 • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 observationer).

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

 

 

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408721
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Norden
GS AC Sv Inv.bolag Combo OS 3937 SE0013408713 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00 % 14,00% Sverige 2020-05-29
 • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 4% eller en ackumulerande kupong på indikativt 14%.

 • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

 • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 observationer).

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408713
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00 %
 • Villkor 14,00%
 • Marknad Sverige

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.