Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
GS AC Hälsovård Low Trigger 4848 SE0018015067 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 18%/18% Europa 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015067
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 18%/18%
 • Marknad Europa
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 8%/8% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020353696
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 8%/8%
 • Marknad Sverige
UBS AC Global 4853 SE0020353845 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 9,5%/9,5% Global 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020353845
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 9,5%/9,5%
 • Marknad Global
GS AC Sv bolag Combo KSK 4849 SE0018014847 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 6%/13% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014847
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 6%/13%
 • Marknad Sverige
UBS AC No banker PM Kvart 4851 SE0020353837 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3%/3% Norden 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020353837
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 3%/3%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4850 SE0018015133 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 2,4%/2,4% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015133
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 2,4%/2,4%
 • Marknad Sverige
UBS SPR Nordiska banker SBx2 4869 SE0020353688 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100% Norden 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0020353688
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100%
 • Marknad Norden
GS AC Step Down Nordiska bolag 4872 SE0018015141 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 15%/15% Norden 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015141
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 15%/15%
 • Marknad Norden
GS AIO Asien 4864 SE0018015075 Obligation, skyddat belopp 3 år 3 110,00% 140% Asien 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0018015075
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 3 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 140%
 • Marknad Asien
UBS AC Sv bolag PM Mån 4846 SE0020353860 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,6%/1,6% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020353860
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,6%/1,6%
 • Marknad Sverige
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4855 SE0019762964 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 16,5%/16,5% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0019762964
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 16,5%/16,5%
 • Marknad Sverige
UBS AC Sv bolag SB 2 år Kvart 4852 SE0020353878 Barriärberoende skydd/risk 2 år 6 100,00% 7,5%/7,5% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020353878
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 2 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 7,5%/7,5%
 • Marknad Sverige
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4870 SE0018014524 Barriärberoende skydd/risk 3 år 6 100,00% 350% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0018014524
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 350%
 • Marknad Sverige
GS AC Sv bolag KSK Mån 4854 SE0018014516 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,75%/0,75% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014516
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,75%/0,75%
 • Marknad Sverige
NDA KC Stena Mån 4867 SE0019762956 Kreditberoende skydd/risk 5,5 år 5 100,00% 0,47%/100% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0019762956
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,47%/100%
 • Marknad Sverige
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 160% Europa 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354462
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160%
 • Marknad Europa
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 110% Norden 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354561
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 110%
 • Marknad Norden
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100% Global 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354652
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100%
 • Marknad Global
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 160% Global 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354660
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160%
 • Marknad Global
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 Obligation, skyddat belopp 6 år 2 100,00% 100% Global 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354769
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 6 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100%
 • Marknad Global
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 Obligation, skyddat belopp 6 år 3 110,00% 160% Global 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354751
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 6 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160%
 • Marknad Global
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100% Europa 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354454
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100%
 • Marknad Europa
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 Obligation, skyddat belopp 6 år 2 100,00% 100% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354520
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 6 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100%
 • Marknad Sverige
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 Obligation, skyddat belopp 6 år 3 110,00% 160% Sverige 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354512
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 6 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 160%
 • Marknad Sverige
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 Kreditberoende skydd/risk 4,9 år 6 100,00% 1,51%/0% Europa 2023-06-29
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0020354116
 • Skydd Kreditberoende skydd/risk
 • Löptid 4,9 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,51%/0%
 • Marknad Europa
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 Obligation, skyddat belopp 5 år 3 110,00% 180% Norden 2023-06-29
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020354553
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 110,00%
 • Villkor 180%
 • Marknad Norden

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.