Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
NDA AC 5G Low Trigger 4064 SE0014453619 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Global 2021-02-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453619
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Global
GS AC No bolag Low Trigger 4065 SE0014959912 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Norden 2021-02-18
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959912
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Norden
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4061 SE0014959946 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959946
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS AO Sverige TP SFB 90 4062 SE0014959938 Ej klassificerad 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltning, har kommenterat samtliga tio underliggande bolag i placeringen. Bolag som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959938
 • Skydd Ej klassificerad
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
GS AO Grön energi 85% 4063 SE0014959920 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 150,00% Global 2021-02-18
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Stora satsningar på en grön energiomställning både i Europa och USA skapar en intressant inramning för bolag verksamma inom grön energi.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014959920
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 150,00%
 • Marknad Global
GS SPR No bolag Bonusx2 4073 SE0014959888 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 2021-02-18
 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 70%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 70% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 140%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0014959888
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
NDA AC No bolag Mån KSK 4067 SE0014453635 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,75% Norden 2021-02-18
 • Placeringen betalar ut en månadsvis kupong på indikativt 0,75% (9% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453635
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 0,75%
 • Marknad Norden
NDA AC Sv bolag Mån PM 4071 SE0014453643 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,40% Sverige 2021-02-18
 • Månadsvis kupong på indikativt 1,4% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453643
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,40%
 • Marknad Sverige
UBS SPR Green Deal Bonusx2 4074 SE0015407333 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 2021-02-18
 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 60%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 60% (indikativa kuponger).

 • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 120%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över sin startkurs.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0015407333
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS AC No. bolag Kvart KSK 4070 SE0014959904 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 1,80% Norden 2021-02-18
 • Placeringen betalar ut en kvartalsvis kupong på indikativt 1,8% (7,2% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959904
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 1,80%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072 SE0014959896 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 2021-02-18
 • Combo – möjlighet till en utbetalande kupong på indikativt 10% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

 • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under risk- barriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. Bufferten gör att risken i placeringen blir lägre jämfört med en direktinvestering i aktien med sämst utveckling.

 • Riskbarriär på 60% – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under risk- barriären gånger 1,67.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014959896
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Sverige

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.