Aktuell emission

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Pris Villkor Marknad Teckna senast
Portfölj Kapitalskydd - - - 1025000 - - 2020-11-23

Modellportfölj Kapitalskydd vänder sig mot investerare som vill ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj till låg risk. Portföljen utgörs av enbart kapitalskyddade placeringar som möjliggör börspotential samtidigt som den är skyddad vid negativ utveckling på underliggande marknader.


Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.


För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kapitalskydd >>

Portfölj Kassaflöde - - - 1025000 - - 2020-11-23

Modellportföljen vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Kassaflöde >>

Portfölj MIX - - - 1025000 - - 2020-11-23

Modellportfölj Mix vänder sig mot investerare som önskar en väldiversifierad portfölj där man utnyttjar den fulla potentialen i strukturerade produkter genom att kombinera olika produkttyper till en begränsad risk. 

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Mix >>

Portfölj Autocall - - - 1025000 - - 2020-11-23

Modellportfölj Autocall vänder sig mot investerare som söker möjlighet till avkastning genom löpande kupongutbetalningar till medelhög risk. Portföljen har en bred marknadsinriktning och är väldiversifierad tack vare exponering mot flera olika bolag/index. Den kombinerar olika produktkonstruktioner för att uppnå ett löpande kassaflöde och skapar möjlighet till avkastning även i sidledes eller till viss del negativt utvecklade marknader.

Innan ett investeringsbeslut tas bör du ta del av informationen i placeringarnas marknadsföringsbroschyrer samt emittentens slutliga villkor/grundprospekt. Prata även med din rådgivare om placeringarna i portföljen är passande och lämpliga för dig.

För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare. 

 

Modellportfölj Autocall >>

Produktnamn ISIN Skydd Löptid Risk Pris Villkor Marknad Teckna senast
CS AC Sv bolag Mån KSK 3998 SE0014965612 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 100,00% Sverige 2020-11-23
 • Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014965612
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
GS AC Sv Kvart KSK 3999 SE0013408861 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 100,00% Sverige 2020-11-23
 • Inramningen för finansmarknaden är ovanligt svårnavigerad då pandemins fortsatta utveckling blir avgörande. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje kvartal utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408861
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Sverige
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2020-11-23
 • Placeringen är kopplad till åtta teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014958310
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
UBS AO 5G SFB 90% 4000 SE0014991147 Barriärberoende skydd/risk 5 år 2 100,00% 100,00% Global 2020-11-23
 • Placeringen är kopplad till åtta globala aktier på temat 5G, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014991147
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
UBS AO Läkemedel SFB 90% 4004 SE0014991154 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 110,00% Global 2020-11-23
 • Placeringen är kopplad till åtta läkemedelsaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,1.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014991154
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 110,00%
 • Marknad Global
GS SPR 5G Bonusx2 4003 SE0013408895 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 2020-11-23
 • Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 70% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.
 • ISIN SE0013408895
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Global
GS SPR No. bolag Bonusx2 4009 SE0013408887 Barriärberoende skydd/risk 4 år 6 100,00% 100,00% Norden 2020-11-23
 • Avkastningsmöjlighet trots en i viss mån sidledes marknad.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 45% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.
 • ISIN SE0013408887
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 4 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 100,00%
 • Marknad Norden
GS AC Sv bolag TP Combo OS 4001 SE0013408853 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 2020-11-23
 • Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 3 första månaderna (4 observationer.) en s.k optimal start.

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408853
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Sverige
DDB AC No bolag Low Trigger 4006 SE0014782124 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Norden 2020-11-23
 • Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014782124
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 17,00%
 • Marknad Norden
NDA AC 5G Low Trigger 4007 SE0014453429 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 20,00% Global 2020-11-23
 • Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0014453429
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 20,00%
 • Marknad Global
DDB AO Sverige TP SFB 90 4008 SE0014782116 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 120,00% Sverige 2020-11-23
 • Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2.

 • De fyra aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN SE0014782116
 • Skydd Obligation, skyddat belopp
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 120,00%
 • Marknad Sverige
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4005 SE0013408879 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 2020-11-23
 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under riskbarriären gånger en hävstång på 1,67.

 

Helskärmsläge

 • ISIN SE0013408879
 • Skydd Barriärberoende skydd/risk
 • Löptid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Villkor 12,00%
 • Marknad Sverige

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.