Kapitalskyddad obl.

CS AO Infrastruktur Tr 2681

Marknadskurs 138,35%
Långsiktig kurs 141,43%
Nivå Underliggande 137,59%
2016-04-13
2023-04-03

Underliggande

UNION PACIFIC CORP 186,11%
Vikt 10,00%
Startkurs 81,52
Justerad kurs 233,24
Justerad utveckling (%) 186,11%
AMERICAN TOWER CORP 178,89%
Vikt 10,00%
Startkurs 99,58
Justerad kurs 277,72
Justerad utveckling (%) 178,89%
CROWN CASTLE INTL CORP 113,64%
Vikt 10,00%
Startkurs 85,66
Justerad kurs 183,01
Justerad utveckling (%) 113,64%
VINCI ORD 41,69%
Vikt 10,00%
Startkurs 65,44
Justerad kurs 92,72
Justerad utveckling (%) 41,69%
MTR CORPORATION ORD 27,94%
Vikt 10,00%
Startkurs 33,64
Justerad kurs 43,04
Justerad utveckling (%) 27,94%
TRANSURBAN GROUP 23,37%
Vikt 10,00%
Startkurs 11,16
Justerad kurs 13,77
Justerad utveckling (%) 23,37%
TELENOR 4,36%
Vikt 10,00%
Startkurs 132,55
Justerad kurs 138,34
Justerad utveckling (%) 4,36%
USDSEK 3,72%
Vikt 100,00%
Startkurs 8,22
Justerad kurs 8,53
Justerad utveckling (%) 3,72%
National Grid PLC -4,86%
Vikt 10,00%
Startkurs 987,02
Justerad kurs 939,06
Justerad utveckling (%) -4,86%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION -15,76%
Vikt 10,00%
Startkurs 27,67
Justerad kurs 23,31
Justerad utveckling (%) -15,76%
ATLANTIA SPA -31,64%
Vikt 10,00%
Startkurs 24,31
Justerad kurs 16,62
Justerad utveckling (%) -31,64%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0008213367
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2020-07-15 12:17:04
Emissionsdag 2016-04-13
Startdag 2016-03-23
Sista observationsdag 2023-03-23
Återbetalningsdag 2023-04-03
Genomsnitt start 2021-03-23
Genomsnitt slut 2023-03-23
Löptid 7 år
Initial risk 1

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 1 000 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats Unlisted Struct
Arrangörsarvode 2,92% (0,42%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under innehavstiden. Dock måste underliggande ha en positiv utveckling.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.