Kapitalskyddad obl.

CS AO Sverige USD 2992

Marknadskurs 125,68%
Långsiktig kurs 128,92%
Nivå Underliggande 124,14%
2017-04-27
2022-04-27

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 84,53%
Vikt 12,50%
Startkurs 547,00
Justerad kurs 1009,38
Justerad utveckling (%) 84,53%
TELE2 B ORD 61,26%
Vikt 12,50%
Startkurs 76,69
Justerad kurs 123,68
Justerad utveckling (%) 61,26%
ABB ORD 46,83%
Vikt 12,50%
Startkurs 210,70
Justerad kurs 309,38
Justerad utveckling (%) 46,83%
SE BANKEN A ORD 22,70%
Vikt 12,50%
Startkurs 97,30
Justerad kurs 119,39
Justerad utveckling (%) 22,70%
SKANSKA B ORD 13,69%
Vikt 12,50%
Startkurs 202,25
Justerad kurs 229,93
Justerad utveckling (%) 13,69%
USDSEK 3,50%
Vikt 100,00%
Startkurs 9,00
Justerad kurs 9,32
Justerad utveckling (%) 3,50%
NORDEA BANK AB -0,50%
Vikt 12,50%
Startkurs 102,10
Justerad kurs 101,59
Justerad utveckling (%) -0,50%
SWEDBANK A ORD -16,54%
Vikt 12,50%
Startkurs 206,30
Justerad kurs 172,17
Justerad utveckling (%) -16,54%
HENNES & MAURITZ B ORD -17,31%
Vikt 12,50%
Startkurs 219,10
Justerad kurs 181,18
Justerad utveckling (%) -17,31%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0009606932
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-24 01:00:00
Emissionsdag 2017-04-27
Startdag 2017-04-06
Sista observationsdag 2022-04-06
Återbetalningsdag 2022-04-27
Genomsnitt start 2021-04-06
Genomsnitt slut 2022-04-06
Löptid 5 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,08

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 105%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Valuta Obligation USD Valuta Option SEK

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under innehavstiden. Dock måste underliggande ha en positiv utveckling.
  • Obligationen beräknas i utländsk valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är denominerad i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgångar ligger på plus eller minus.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.