Kredithybrid

BNP KO HY Europa Aktiebonus 3512

Marknadskurs 99,10%
Långsiktig kurs 103,00%
Nivå Underliggande 67,09%
Utbetalda kuponger 12,00%
Antal kredithändelser 8
2018-12-18
2024-01-08
Inlösenbarriär 100%

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 84,50%
Vikt 100,00%
Startkurs 724,10
Justerad kurs 1 336,00
Justerad utveckling (%) 84,50%
Underliggande Exponering 0,00%
SE BANKEN A ORD 39,78%
Vikt 100,00%
Startkurs 94,51
Justerad kurs 132,10
Justerad utveckling (%) 39,78%
Underliggande Exponering 0,00%
HENNES & MAURITZ B ORD - 0,32%
Vikt 100,00%
Startkurs 169,56
Justerad kurs 169,02
Justerad utveckling (%) - 0,32%
Underliggande Exponering 0,00%
ITX_XO_S30_V2_5Y - 10,81%
Vikt 100,00%
Startkurs 1,00
Justerad kurs 0,89
Justerad utveckling (%) - 10,81%
ELECTROLUX B ORD - 32,91%
Vikt 100,00%
Startkurs 157,99
Justerad kurs 106,00
Justerad utveckling (%) - 32,91%
Underliggande Exponering 0,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011762798
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Kreditberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-12-07 15:05:55
Emissionsdag 2018-12-18
Startdag 2018-11-29
Närmast kommande observation 2023-12-20
Sista observationsdag 2023-12-20
Återbetalningsdag 2024-01-08
Löptid 5,1 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 0%
Inlösenkupong 14%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Just.nom Ack.kup Inlösenb. Kup.bet
2019-12-18 2020-01-09 3% 100% 14% 100% Ja link
2020-12-18 2021-01-08 3% 100% 28% 100% Ja link
2021-12-20 2022-01-05 3% 100% 42% 100% Ja link
2022-12-19 2023-01-03 3% 100% 56% 100% Ja link
2023-12-20 2024-01-08 3% 100% 70% 100%
Mätintervall Daglig
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 74
Brytpunkt risk 10
Brytpunkt max förlust 19
Referensindex/bolag Itraxx Xover Series 30 Version 2 5Y
Kreditfaktor 11,11%
Kreditrisk start 2018-12-18
Kreditrisk slut 2023-12-20
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 0% (0%/år)
Produktegenskaper
Kupong: Om produkten inte löses in i förtid vid en observationsdag betalas en kupong ut om 3% per år. Denna kan komma att justeras ned vid kredithändelser i de underliggande referensbolagen, i enlighet med produktvillkoren. Produkten kan också förtidsinlösas vid någon utav observationsdagarna givet att förutsättningarna för förtidsinlösen är uppfyllda, i enlighet med produktvillkoren. Vid förtidsinlösen betalas en kupong ut om 14% multiplicerat med antalet år mellan emissionsdagen och inlösentillfället.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kredithybrid är en placering som är kopplad till ett kreditberoende skydd/risk samt en underliggande tillgång.
  • Placeringen har skydd mot ett visst antal kredithändelser därefter påverkas nominellt belopp negativt ju fler kredithändelser som inträffar i underliggande referensbolag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.