Autocall

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3582

Marknadskurs 119,45%
Långsiktig kurs 124,60%
Nivå Underliggande 117,88%
2019-03-21
2025-03-21
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 70%

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 38,71%
Startkurs 765,20
Inlösenbarriär 765,20
Kupongbarriär 765,20
Riskbarriär 535,64
Justerad kurs 1061,40
Justerad utveckling (%) 38,71%
SKANSKA B ORD 36,28%
Startkurs 164,37
Inlösenbarriär 164,37
Kupongbarriär 164,37
Riskbarriär 115,06
Justerad kurs 224,00
Justerad utveckling (%) 36,28%
NORDEA BANK AB 23,40%
Startkurs 83,76
Inlösenbarriär 83,76
Kupongbarriär 83,76
Riskbarriär 58,63
Justerad kurs 103,36
Justerad utveckling (%) 23,40%
TELE2 B ORD 17,70%
Startkurs 110,37
Inlösenbarriär 110,37
Kupongbarriär 110,37
Riskbarriär 77,26
Justerad kurs 129,90
Justerad utveckling (%) 17,70%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012115822
Status Aktiv
Emittent CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-24 01:00:00
Emissionsdag 2019-03-21
Startdag 2019-02-28
Sista observationsdag 2025-02-28
Återbetalningsdag 2025-03-21
Löptid Max 6 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,48

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Deltagandegrad 100%
Kupong 8,2%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2020-02-28 2020-03-23 8,2% Nej Nej link
2021-03-01 2021-03-22 16,4% Nej Nej link
2022-02-28 2022-03-21 24,6%
2023-02-28 2023-03-21 8,2%
2024-02-28 2024-03-21 8,2%
2025-02-28 2025-03-21 8,2%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.