Kapitalskyddad obl.

CS AO Vatten Tr 3617

Marknadskurs 127,24%
Långsiktig kurs 138,81%
Nivå Underliggande 152,01%
2019-02-28
2026-03-02

Underliggande

Ferguson PLC 128,00%
Vikt 10,00%
Startkurs 5318,00
Justerad kurs 12125,00
Justerad utveckling (%) 128,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD 77,34%
Vikt 10,00%
Startkurs 18,17
Justerad kurs 32,23
Justerad utveckling (%) 77,34%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 70,06%
Vikt 10,00%
Startkurs 2902,00
Justerad kurs 4935,00
Justerad utveckling (%) 70,06%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 65,87%
Vikt 10,00%
Startkurs 97,67
Justerad kurs 162,01
Justerad utveckling (%) 65,87%
GEBERIT AG-REG 65,71%
Vikt 10,00%
Startkurs 392,00
Justerad kurs 649,60
Justerad utveckling (%) 65,71%
SEVERN TRENT PLC 46,92%
Vikt 10,00%
Startkurs 1974,50
Justerad kurs 2901,00
Justerad utveckling (%) 46,92%
Essential Utilities Inc 34,98%
Vikt 10,00%
Startkurs 35,91
Justerad kurs 48,47
Justerad utveckling (%) 34,98%
Ecolab Inc 31,42%
Vikt 10,00%
Startkurs 162,38
Justerad kurs 213,40
Justerad utveckling (%) 31,42%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 30,90%
Vikt 10,00%
Startkurs 814,00
Justerad kurs 1065,50
Justerad utveckling (%) 30,90%
USDSEK -1,58%
Vikt 100,00%
Startkurs 9,26
Justerad kurs 9,11
Justerad utveckling (%) -1,58%
GUANGDONG INVESTMENT LTD -30,66%
Vikt 10,00%
Startkurs 14,94
Justerad kurs 10,36
Justerad utveckling (%) -30,66%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012257640
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 01:00:00
Emissionsdag 2019-02-28
Startdag 2019-02-12
Sista observationsdag 2026-02-12
Återbetalningsdag 2026-03-02
Genomsnitt start 2025-02-12
Genomsnitt slut 2026-02-12
Löptid 7 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,26

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 1 000 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 76%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats Unlisted Struct
Arrangörsarvode 2% (0,29%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under innehavstiden. Dock måste underliggande ha en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.