Kapitalskyddad obl.

CS AO Vatten Tr 3617

Marknadskurs 138,75%
Långsiktig kurs 145,92%
Nivå Underliggande 153,00%
2019-02-28
2026-02-26
Vinstsäkring

Underliggande

Ferguson PLC 204,16%
Vikt 10,00%
Startkurs 5318,00
Justerad kurs 16175,00
Justerad utveckling (%) 204,16%
Underliggande Exponering 25,48%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 132,60%
Vikt 10,00%
Startkurs 2902,00
Justerad kurs 6750,00
Justerad utveckling (%) 132,60%
Underliggande Exponering 19,30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD 59,95%
Vikt 10,00%
Startkurs 18,17
Justerad kurs 29,07
Justerad utveckling (%) 59,95%
Underliggande Exponering 12,66%
Ecolab Inc 49,85%
Vikt 10,00%
Startkurs 162,38
Justerad kurs 243,32
Justerad utveckling (%) 49,85%
Underliggande Exponering 12,34%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 45,93%
Vikt 10,00%
Startkurs 97,67
Justerad kurs 142,53
Justerad utveckling (%) 45,93%
Underliggande Exponering 12,53%
GEBERIT AG-REG 42,04%
Vikt 10,00%
Startkurs 392,00
Justerad kurs 556,80
Justerad utveckling (%) 42,04%
Underliggande Exponering 10,06%
SEVERN TRENT PLC 27,63%
Vikt 10,00%
Startkurs 1974,50
Justerad kurs 2520,00
Justerad utveckling (%) 27,63%
Underliggande Exponering 7,37%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 24,51%
Vikt 10,00%
Startkurs 814,00
Justerad kurs 1013,50
Justerad utveckling (%) 24,51%
Underliggande Exponering 12,32%
Essential Utilities Inc 15,07%
Vikt 10,00%
Startkurs 35,91
Justerad kurs 41,32
Justerad utveckling (%) 15,07%
Underliggande Exponering 9,89%
USDSEK 13,99%
Vikt 100,00%
Startkurs 9,26
Justerad kurs 10,56
Justerad utveckling (%) 13,99%
GUANGDONG INVESTMENT LTD -71,69%
Vikt 10,00%
Startkurs 14,94
Justerad kurs 4,23
Justerad utveckling (%) -71,69%
Underliggande Exponering 2,01%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012257640
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-18 11:54:33
Emissionsdag 2019-02-28
Startdag 2019-02-12
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2026-02-12
Återbetalningsdag 2026-02-26
Genomsnitt start 2025-02-12
Genomsnitt slut 2026-02-12
Löptid 7 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,5

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 1 000 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 76%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats Unlisted Struct
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under innehavstiden. Dock måste underliggande ha en positiv utveckling.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.