Kapitalskyddad obl.

CS AO Global Bonus 3650

Marknadskurs 124,12%
Långsiktig kurs 126,66%
Nivå Underliggande 126,66%
2019-06-12
2025-06-04

Underliggande

SSE PLC 80,52%
Vikt 10,00%
Startkurs 1039,50
Justerad kurs 1876,50
Justerad utveckling (%) 80,52%
Underliggande Exponering 11,94%
NORDEA BANK AB 76,37%
Vikt 10,00%
Startkurs 71,27
Justerad kurs 125,70
Justerad utveckling (%) 76,37%
Underliggande Exponering 11,23%
SOUTHERN CO/THE 47,67%
Vikt 10,00%
Startkurs 54,08
Justerad kurs 79,86
Justerad utveckling (%) 47,67%
Underliggande Exponering 9,59%
AXA ORD 43,97%
Vikt 10,00%
Startkurs 22,41
Justerad kurs 32,27
Justerad utveckling (%) 43,97%
Underliggande Exponering 9,14%
NATIONAL GRID ORD 26,30%
Vikt 10,00%
Startkurs 758,84
Justerad kurs 958,40
Justerad utveckling (%) 26,30%
Underliggande Exponering 8,44%
SAMPO_FH + MANDATUM (with history) (with fixings) 21,69%
Vikt 10,00%
Startkurs 36,14
Justerad kurs 43,97
Justerad utveckling (%) 21,69%
Enel SpA 20,44%
Vikt 10,00%
Startkurs 5,69
Justerad kurs 6,85
Justerad utveckling (%) 20,44%
Underliggande Exponering 7,95%
DUKE ENERGY CORP 20,12%
Vikt 10,00%
Startkurs 86,96
Justerad kurs 104,46
Justerad utveckling (%) 20,12%
Underliggande Exponering 7,96%
Nissan Motor Co Ltd -27,75%
Vikt 10,00%
Startkurs 770,10
Justerad kurs 556,40
Justerad utveckling (%) -27,75%
Underliggande Exponering 4,34%
VODAFONE GROUP ORD -43,66%
Vikt 10,00%
Startkurs 126,40
Justerad kurs 71,22
Justerad utveckling (%) -43,66%
Underliggande Exponering 3,82%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012454437
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2019-06-12
Startdag 2019-05-20
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-05-20
Återbetalningsdag 2025-06-04
Genomsnitt start 2025-04-22
Genomsnitt slut 2025-05-20
Löptid 6 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,26

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastning i form av en bonuskupong givet att villkoret för bonuskupong är uppfyllt. Om underliggande tillgång överstiger bonusnivån erhålls istället underliggande tillgång multiplicerat med deltagandegraden.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.