Autocall

GS AC Europeisk bankkorg 3814

Marknadskurs 190,81%
Långsiktig kurs 200,00%
Nivå Underliggande 206,96%
2020-02-12
2025-02-12
Vinstsäkring
Inlösenbarriär 150 %
Kupongbarriär 150 %
Riskbarriär 100 %

Underliggande

UNICREDIT SPA ORD 201,81%
Startkurs 12,56
Inlösenbarriär 18,83
Kupongbarriär 18,83
Riskbarriär 12,56
Justerad kurs 37,90
Justerad utveckling (%) 201,81%
Underliggande Exponering 3,26%
COMMERZBANK ORD 196,52%
Startkurs 5,08
Inlösenbarriär 7,62
Kupongbarriär 7,62
Riskbarriär 5,08
Justerad kurs 15,06
Justerad utveckling (%) 196,52%
Underliggande Exponering 3,09%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 49,89%
Startkurs 219,10
Inlösenbarriär 328,65
Kupongbarriär 328,65
Riskbarriär 219,10
Justerad kurs 328,40
Justerad utveckling (%) 49,89%
Underliggande Exponering 1,90%
SOCIETE GENERALE ORD -20,36%
Startkurs 30,18
Inlösenbarriär 45,26
Kupongbarriär 45,26
Riskbarriär 30,18
Justerad kurs 24,03
Justerad utveckling (%) -20,36%
Underliggande Exponering 0,94%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0013408010
Status Aktiv
Emittent Goldman Sachs International
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-18 11:54:34
Emissionsdag 2020-02-12
Startdag 2020-01-23
Närmast kommande observation 2025-01-23
Sista observationsdag 2025-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid Max 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,23

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 200%
Kupong 100%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2021-01-25 2021-02-12 100% 150% Nej Nej link
2022-01-24 2022-02-14 100% 150% Nej Nej link
2023-01-23 2023-02-13 100% 150% Nej Nej link
2024-01-23 2024-02-12 100% 150% Nej Nej link
2025-01-23 2025-02-12 100% 150%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.