Sprinter

BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970

Marknadskurs 121,72%
Långsiktig kurs 151,00%
Nivå Underliggande 78,68%
2020-08-28
2025-08-28
Bonusbarriär 1 60%
Bonusbarriär 2 100%
Riskbarriär 60%

Underliggande

American Express Co 70,44%
Vikt 100,00%
Startkurs 100,41
Riskbarriär 60,25
Justerad kurs 171,14
Justerad utveckling (%) 70,44%
COCA-COLA ORD 24,60%
Vikt 100,00%
Startkurs 48,45
Riskbarriär 29,07
Justerad kurs 60,37
Justerad utveckling (%) 24,60%
BOEING CO/THE 22,48%
Vikt 100,00%
Startkurs 178,08
Riskbarriär 106,85
Justerad kurs 218,11
Justerad utveckling (%) 22,48%
AMAZON COM ORD -21,06%
Vikt 100,00%
Startkurs 157,40
Riskbarriär 94,44
Justerad kurs 124,25
Justerad utveckling (%) -21,06%

Utveckling

Viktiga händelser

Produktegenskaper

ISIN SE0014557757
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-06-09 02:00:00
Emissionsdag 2020-08-28
Startdag 2020-08-14
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-08-14
Återbetalningsdag 2025-08-28
Löptid 5 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,43

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 5,5% (1,1%/år)
Produktegenskaper
Bonuskupong: 51 %

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller flera bonuskuponger och den positiva sammanvägda utvecklingen av underliggande tillgång, förutsatt att samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över smartbonusbarriären.
  • Om underliggande tillgångs utveckling är högre än kupongen erhålls istället utvecklingen multiplicerat med en deltagandegrad.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.