Autocall

DDB AC Eu. Banker Kvart PM 4132

Marknadskurs 97,02%
Långsiktig kurs 102,10%
Nivå Underliggande 114,69%
Utbetalda kuponger 6,30%
2021-04-15
2024-04-15
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär 50%

Underliggande

ING GROEP ORD 24,32%
Startkurs 10,08
Inlösenbarriär 9,08
Kupongbarriär 6,05
Riskbarriär 5,04
Justerad kurs 12,54
Justerad utveckling (%) 24,32%
NORDEA BANK AB 21,50%
Startkurs 85,07
Inlösenbarriär 76,56
Kupongbarriär 51,04
Riskbarriär 42,54
Justerad kurs 103,36
Justerad utveckling (%) 21,50%
BNP PARIBAS ORD 19,42%
Startkurs 50,67
Inlösenbarriär 45,60
Kupongbarriär 30,40
Riskbarriär 25,34
Justerad kurs 60,51
Justerad utveckling (%) 19,42%
UBS Group AG 15,55%
Startkurs 14,54
Inlösenbarriär 13,08
Kupongbarriär 8,72
Riskbarriär 7,27
Justerad kurs 16,80
Justerad utveckling (%) 15,55%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0014782447
Status Aktiv
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-24 01:00:00
Emissionsdag 2021-04-15
Startdag 2021-03-29
Sista observationsdag 2024-03-29
Återbetalningsdag 2024-04-15
Löptid Max 3 år
Initial risk 6

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 5,58

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 2,1%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2021-06-29 2021-07-15 2,1% Ja Nej link
2021-09-29 2021-10-15 2,1% Ja Nej link
2021-12-29 2022-01-17 2,1% Ja Nej link
2022-03-29 2022-04-19 2,1%
2022-06-29 2022-07-15 2,1%
2022-09-29 2022-10-17 2,1%
2022-12-29 2023-01-16 2,1%
2023-03-29 2023-04-17 2,1%
2023-06-29 2023-07-17 2,1%
2023-09-29 2023-10-16 2,1%
2023-12-29 2024-01-15 2,1%
2024-04-02 2024-04-15 2,1%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 3% (1%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.